6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?

Pluriforme samenleving
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Pluriforme samenleving
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:
1. Aan het einde van de les ken je het begrip stereotype.
2. Aan het einde van de les ken je het begrip vooroordeel.
3. Aan het einde van de les kun je een voorbeeld benoemen over het begrip tolerant zijn. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Leg het begrip dominante cultuur uit...

Slide 4 - Slide

Leg het begrip sub cultuur uit...

Slide 5 - Slide

Vooroordelen
Vooroordeel 
Zonder dat je iemand kent, heb je vaak meteen een beeld of oordeel. Als zo’n beeld niet op feiten is gebaseerd, noem je dat een vooroordeel.
Slide 6 - Slide

Welke vooroordelen kun je bedenken bij deze foto?

Slide 7 - Slide

Welk vooroordeel kun je bij bedenken bij de foto?

Slide 8 - Open question

Stereotype
Een vooroordeel dat niet op één persoon slaat, maar op een hele groep.


Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over Nederlanders.

Slide 9 - Slide

We kijken een video

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Leg de situatie in dit videofragment uit.
Gebruik in je uitleg de begrippen stereotype en vooroordeel.

Slide 12 - Open question

Ongelijke behandeling
Discriminatie = Als je iemand in dezelfde situatie anders behandelt.

Discriminatie kan plaats vinden op basis van:
  • culturele achtergrond 
  • racisme = discriminatie op grond van iemands huidskleur. 
  • uiterlijk.
  • sekse (man of vrouw) of seksuele geaardheid.
  • seksisme: discriminatie op grond van iemands sekse.
  • leeftijd.Slide 13 - Slide

Respect en tolerantie
Tolerantie => Tolerant zijn betekent dat je er geen probleem mee hebt dat mensen anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij.

Respect => Een ander in zijn of haar waarde laten

  • Tolerantie heeft veel te maken met respect. Door tolerant te zijn, laat je zien dat je mensen die anders zijn respecteert.

We kijken weer een korte video:  Leg uit hoe tolerantie ervoor kan zorgen dat je minder vooroordelen hebt. 

Slide 14 - Slide

Als mensen verschillend behandeld worden, is er altijd sprake van discriminatie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Tim denkt: "Meisjes hebben geen verstand van techniek." Dit is een voorbeeld van:
A
Een leugen
B
Vooroordeel

Slide 16 - Quiz

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Huiswerk:
6.2 blz. 109
opdrachten: 1,5,6,7, 8 en 11.

Slide 18 - Slide