Thema 2 Jongeren: Vooroordelen tolerantie en respect

JONGEREN
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?
Thema 2: Jongeren

Tolerantie en respect.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

JONGEREN
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?
Thema 2: Jongeren

Tolerantie en respect.

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:
1. Aan het einde van de les ken je het begrip stereotype.
2. Aan het einde van de les ken je het begrip vooroordeel.
3. Aan het einde van de les kun je een voorbeeld benoemen over het begrip tolerant zijn. 

Slide 2 - Slide

Vooroordelen
Vooroordeel 
Zonder dat je iemand kent, heb je vaak meteen een beeld of oordeel. Als zo’n beeld niet op feiten is gebaseerd, noem je dat een vooroordeel.
Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

We kijken een video

Slide 12 - Slide

Stereotype
Een vooroordeel dat niet op één persoon slaat, maar op een hele groep.


Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over Nederlanders.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Leg de situatie in dit videofragment uit.
Gebruik in je uitleg de begrippen stereotype en vooroordeel.

Slide 15 - Open question

Ongelijke behandeling
Discriminatie = Als je iemand in dezelfde situatie anders behandelt.

Discriminatie kan plaats vinden op basis van:
  • culturele achtergrond 
  • racisme = discriminatie op grond van iemands huidskleur. 
  • uiterlijk.
  • sekse (man of vrouw) of seksuele geaardheid.
  • seksisme: discriminatie op grond van iemands sekse.
  • leeftijd.Slide 16 - Slide

Respect en tolerantie
Tolerantie => Tolerant zijn betekent dat je er geen probleem mee hebt dat mensen anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij.

Respect => Een ander in zijn of haar waarde laten

  • Tolerantie heeft veel te maken met respect. Door tolerant te zijn, laat je zien dat je mensen die anders zijn respecteert.

We kijken weer een korte video:  Leg uit hoe tolerantie ervoor kan zorgen dat je minder vooroordelen hebt. 

Slide 17 - Slide

Als mensen verschillend behandeld worden, is er altijd sprake van discriminatie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Tim denkt: "Meisjes hebben geen verstand van techniek." Dit is een voorbeeld van:
A
Een leugen
B
Vooroordeel

Slide 19 - Quiz

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

Huiswerk:
Afmaken thema 2: Jongeren.

Slide 21 - Slide