Draagkracht, draaglast, begeleidingsmethodieken

Draagkracht, draaglast, begeleidingsmethodieken

13-11-23

1 / 26
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Draagkracht, draaglast, begeleidingsmethodieken

13-11-23

Slide 1 - Slide

Opdracht
Maak van jezelf een ecogram

Slide 2 - Slide

waar denk je aan bij draagkracht

Slide 3 - Mind map

waar denk je aan bij draaglast?

Slide 4 - Mind map

Draagkracht/ draaglast


Draagkracht
Draaglast
Draaglast: de belasting die je ervaart van eisen die aan je gesteld worden.​

Draagkracht: Dit wordt bepaald door de mogelijkheden om stress te voorkomen en er mee om te gaan.

Slide 5 - Slide

Draaglast

'Dingen die je voor je kiezen krijgt' is de draaglast. Dat kan van alles zijn; de lijst is eindeloos. Voorbeelden van dingen die de draaglast vergroten zijn:

 • Werkbelasting (dagbesteding, reorganisatie, onrust in de groep)
 • Privébelasting (problemen met groepsgenoten of familie, verhuizing, gezondheid, relaties)
 • Persoonlijke eigenschappen (IQ, mobiliteit, etc.)
 • Ingrijpende gebeurtenissen (is alles wat de cliënt als ingrijpend ervaart, hoe klein dan ook)!

Slide 6 - Slide

Draagkracht
De draagkracht bestaat uit dingen die ervoor zorgen dat je sterker bent. Ook hier kan van alles onder vallen. Deze voorbeelden vergroten de draagkracht van de cliënt:
 • Werk (leuke groepsgenoten en werkzaamheden die voldoening geeft)
 • Lichamelijke conditie (zo mobiel mogelijk zijn)
 • Ontspanning (alles waardoor de cliënt kan ontspannen, groepssfeer)
 • Sociale steun, contacten, eventueel relatie 

Ook deze dingen hebben een “stapeleffect”: hoe meer de client ervan heeft, hoe beter de client ertegen bestand is als je draaglast een tijdje wat hoger is. Er ligt dan immers al meer aan de draagkracht-kant van de balans, oftewel je hebt meer reserves.

Slide 7 - Slide

Draagkracht & Draaglast 
Om gezond te zijn, moet er in je leven een goed evenwicht zijn tussen enerzijds de zware kwesties (dingen waar je stress van krijgt) en anderzijds wat je de kracht geeft om die te dragen: energiebronnen en waar je voldoening uit haalt.

Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan problemen. 
De weegschaal slaat door naar één kant. Dit kan gebeuren doordat er bijvoorbeeld veel in korte tijd gebeurt of het heel druk is, waardoor de draaglast groter wordt (zwaarder). 


Wanneer loop jij zelf gevaar dat je balans zoek raakt?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

voorbeeld van iemands balans

Slide 10 - Slide

Gebieden waarop je begeleidt
 • Het voeren van gesprekken

 • Het uitvoeren van verzorgende taken

 • Het organiseren van (ontwikkelingsgerichte) activiteiten

 • het scheppen van een uitdagende, prettige en veilige omgeving

Slide 11 - Slide

Wat heb je in handen om met de bewoners aan de slag te gaan?
* Kennis en ervaring
* Collega's 
* Begeleidingsmethodiek
* Je  begeleidingsstijl

Slide 12 - Slide

RUR

Slide 13 - Slide

Het verschil

Begeleidingsmethode:

Systematische manier om van een beginsituatie naar een eindsituatie te werken.Begeleidingsstijl:
De manier waarop de begeleider zelf met de begeleidingsmethode omgaat, afgestemd op de cliënt.
Zegt meer over de persoon die de begeleidingsstijl toepast.
Een begeleidingsmethode kan hetzelfde blijven, terwijl de stijl van begeleider kan wisselen.1
2

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C
17. LACCS
18. Zelf gevonden op internet

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Link

GEEF ME DE VIJF IN DE ZORG

Slide 21 - Slide

methode ARGOS
Methode ARGOS is ontwikkeld voor begeleiders die werken met cliënten met een hechtingsstoornis. De combinatie van deze stoornis en een verstandelijke beperking is ingewikkeld. En zorgt voor grote uitdagingen.

Slide 22 - Slide

Methode Urlings
Met de methode Van der Linden-Urlings kunnen begeleiders gedragsproblemen van oudere mensen met verstandelijke beperkingen beter signaleren en begrijpen.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Opdracht begeleidingsmethodieken ( in twee- of drietallen)
1. Kies uit de volgende pagina één begeleidingsmethodieken uit
2. Verzamel op internet informatie over de begeleidingsmethodiek
3. Maak een Powerpoint die je op 4-12  gaat presenteren
- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
 praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen
- voeg 2 quizvragen toe met meerkeuze antwoord

Slide 25 - Slide

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C
17. Een andere methode die je op internet hebt gevonden

Slide 26 - Slide