Zelfsturing, Leerklimaat en Werkklimaat

Zelfsturing, Leerklimaat en Werkklimaat
1 / 11
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Zelfsturing, Leerklimaat en Werkklimaat

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat zelfsturing, leerklimaat en werkklimaat betekenen en hoe ze met elkaar samenhangen.

Slide 2 - Slide

Introduceer het doel van de les en leg uit wat de leerlingen aan het einde van de les zullen leren.
Wat weet je al over Zelfsturing, Leerklimaat en Werkklimaat?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Zelfsturing
Zelfsturing betekent dat je in staat bent om zelf je eigen leerproces te sturen en te bepalen wat je wilt leren.

Slide 4 - Slide

Leg uit wat zelfsturing betekent en waarom het belangrijk is voor het leren. Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van zelfsturing in hun eigen leven.
Leerklimaat
Leerklimaat is de omgeving waarin je leert en kan bestaan uit factoren als de sfeer in de klas en de manier waarop de lesstof wordt aangeboden.

Slide 5 - Slide

Leg uit wat leerklimaat betekent en waarom het belangrijk is voor het leren. Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van factoren die het leerklimaat in hun klas beïnvloeden.
Werkklimaat
Werkklimaat is de omgeving waarin je werkt en kan bestaan uit factoren als de sfeer op de werkvloer en de manier waarop taken worden verdeeld.

Slide 6 - Slide

Leg uit wat werkklimaat betekent en waarom het belangrijk is voor het werk. Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van factoren die het werkklimaat op hun stage of bijbaan beïnvloeden.
Samenhang tussen zelfsturing, leerklimaat en werkklimaat
Zelfsturing, leerklimaat en werkklimaat hebben allemaal invloed op elkaar. Als je in staat bent om zelfsturing toe te passen, kan dat een positieve invloed hebben op het leerklimaat en uiteindelijk ook op het werkklimaat.

Slide 7 - Slide

Leg uit hoe zelfsturing, leerklimaat en werkklimaat met elkaar samenhangen en waarom het belangrijk is om deze factoren in balans te houden.
Tips voor zelfsturing
Hier zijn enkele tips om zelfsturing toe te passen in je eigen leerproces: stel doelen, maak een planning, zoek informatie en vraag om feedback.

Slide 8 - Slide

Geef de leerlingen enkele praktische tips om zelfsturing toe te passen in hun eigen leerproces. Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van hoe ze deze tips kunnen gebruiken.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 9 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 10 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 11 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.