methodisch werken/ werkplan/ruimte gebruiksklaar maken

Welkom
1 / 34
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Welkom

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
* vragen/bijzonderheden.
* Methodisch werken/werkplan opstellen.
* Ruimte gebruiksklaar maken.
* Ergonomie/fysieke belasting
* e-learning
Pauze
* Tiltechnieken en hulpmiddelen. 
* Oefenen praktijkvaardigheden, tilliften e.d.

Slide 2 - Slide

Vragen en/of bijzonderheden?
- vragen over de opdrachten?
- vragen over de vorige les?

Slide 3 - Slide

lesdoelen:
Aan het eind van de les heeft de student kennis gemaakt met of is in staat om:

- verzamelt actief informatie over de werkuitvoering en aandachtspunten;
- kiest de juiste materialen en middelen;
- volgt nauwkeurig instructies en aanwijzingen;
- vraagt om verduidelijking of hulp bij onduidelijkheden;
- stemt effectief af met collega's, leidinggevende of overig betrokkenen;
- plant werkzaamheden in een logische volgorde.
- de basisprincipes van fysieke belasting.
- werken met de actieve en passieve tillift.

Slide 4 - Slide

Methodisch werken
plan van aanpak, begeleidingsplan, zorgleefplan, ondersteuningsplan, schoonmaakplan, activiteitenplan... 

Slide 5 - Slide

Waar denk je aan bij methodisch werken?

Slide 6 - Mind map

werken volgens een vaste methode

Slide 7 - Slide

Kenmerken van methodisch werken

- doelgericht: je weet wat je wil bereiken?
- planmatig: een logische volgorde in je werkwijze.
- procesmatig: een stappenplan.
- bewust: waarom, voor wie  en wat.

Slide 8 - Slide

beginsituatie vaststellen /
voorbereiden
- bedenk voor wie?
- wat is het probleem/vraag/wens/opdracht?
- wat wil mijn klant/zorgvrager?
- Hoe is de situatie nu?

Slide 9 - Slide

Doelen formuleren 
- je omschrijft doelen die haalbaar zijn!
- je maakt doelen die je kunt meten/evalueren?

Slide 10 - Slide

Plan van aanpak maken
Plan geeft antwoord op de 6 W,s
* Wie speelt een rol?
* Wat wil ik bereiken?
* Wat moet er gebeuren?
* Waar moet het gebeuren? (plek, plaats)
* Welke werkwijze kies ik? (protocol, richtlijn)
* Wanneer moet het gebeuren?

Slide 11 - Slide

uitvoeren
Je werkt volgens het plan van aanpak.
Maar let op! Observeer en signaleer de situatie/klant/zorgvrager, dit kan anders lopen dan vooraf gedacht. 

Slide 12 - Slide

Signaleren en observeren
Wat is observeren? Bewust kijken, doelgericht kijken
Aan je observatie geef je een interpretatie

Wat is signaleren? Je krijgt een signaal.
Er valt iets op wat eerst anders was
Je vangt iets op wat niet klopt
Slide 13 - Slide

reflecteren en evalueren
reflecteren: Je bekijkt de situatie/handeling kritisch vanuit jezelf.
evalueren: wat ging er goed? en waarom? of juist niet? Wat kunnen we aanpassen?

Slide 14 - Slide

rapporteren
Mondeling en/of schriftelijk.
Vertel alleen feiten, duidelijk omschreven wat je gehoord en of gezien hebt, alleen conclusie geven bij meerdere observaties en geef duidelijk aan dat het jouw conclusie is. Concreet en bondig.

Slide 15 - Slide

communicatie!
Goede communicatie is belangrijk voor het observeren en signaleren en rapporteren.

- goede taal- en spreekvaardigheid.
- verbale en non-verbale communicatie.

Slide 16 - Slide

 Doorloop de cyclus voor methodisch werken voor casus 1 of 2. Pak je boek erbij vanaf blz 14. voor informatie. Werk in tweetallen. Als het af is bespreken we het in de klas. 
1. Mw. Janssen, 85 jaar,  woont alleen in een groot vrijstaand huis. Mw. is weduwe sinds 10 jaar en heeft 2 kinderen. Mw. heeft zich altijd goed kunnen redden alleen en was zeer actief in haar dagelijkse leven. Maar na een val waarbij zij haar pols brak, is mw. nu weer thuis. Jij komt als helpende voor het eerst bij mw. Haar huis ruikt niet fris, het is er rommelig en ook mw. zelf ziet er mager en onverzorgd uit. Mw. komt somber over en zegt tegen jou; "Ik kan niets meer en ik voel mij alleen. Ik wil heel graag douchen." Kies 1  probleem.

2. Op de dagbesteding wordt je gevraagd om te helpen bij een buitenactiviteit voor kinderen van 8 t/m 12 jaar te plannen. Jij mag als helpende 1 activiteit daarvan zelf verzinnen, plannen en uitvoeren. Hoe pak je dit aan? 
 

Slide 17 - Slide

ruimte gebruiksklaar maken
Waarom? Wat is het doel?
Hoe? Wat is logisch qua indeling enz.
Waar hou je rekening mee? Wensen, het doel, veiligheid
Voor wie? De gebruikers van de ruimte.

Zorg dat je de ruimte ook weer gebruiksklaar achter laat.


Slide 18 - Slide

Waar denk je aan bij het gebruiksklaar maken van jouw werkruimte?

Slide 19 - Open question

Ergonomie, huh?

De relatie tussen de mens en zijn/ haar omgeving. vooral bekend in de werksituatie.
Wat bedoel ik daarmee???

WIE WEET HET?

Slide 20 - Slide

fysieke belasting / transfers: 
Werk rustig en maak gebruik van de zwaartekracht
Werk vanuit een optimale houding (verstellingen gebruiken)
Neem geen (deel)handelingen over die een cliënt nog zelf kan
Gebruik hulpmiddelen die de inspanning kunnen verminderen zoals glijlakens en tilliften. En volg praktijkrichtlijnen VVT (praktijkrichtlijnen zorgverleners, 2020)
Evalueer of je wel het handigste hulpmiddel gebruikt.
Zorg ervoor dat je er ook goed mee om kan gaan.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

mobiliteitsklassen Cliënten.
A
volledig actief

B
actief, kan met hulpmiddel zichzelf verplaatsen

C
half passief, hulp nodig bij verplaatsingen, maar heeft nog zitbalans

D
half passief, hulp nodig bij verplaatsingen en heeft geen zitbalans

E
volledig passieve patiënt 

Slide 23 - Slide

hoe kies je de juiste hulpmiddelen?
- advies ergotherapie.
- https://hulpmiddelenwijzer.nl/ 

Slide 24 - Slide

Welke hulpmiddelen ken jij al?
Of waar heb jij al eens mee gewerkt?

Slide 25 - Mind map

e-learning
https://www.free-learning.nl/modules/staliftenpassievelift/start.html

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

gevaar!!!!
Beklemming
Stoten
Valgevaar
Ondeugdelijk materiaal
Ondeskundig gebruik
Gemakzucht en haast!
Routinematig werken

Slide 29 - Slide

praktijkvaardigheden
Tilliften
passief


Tillift
actief


Lopen
met rolstoel


Begeleiden
bij rollator
 
Hulp
bieden uit bed te komen


Draaischijf


* glijzeil

Slide 30 - Slide

opdracht
Jullie krijgen in groepjes een casus. 
Het is de bedoeling dat jullie op de site van hulpmiddelenwijzer gaan opzoeken waar je deze zorgvrager mee kunt helpen. Welke hulpmiddelen kan deze zorgvrager gebruiken.
(Daarna presenteren jullie je bevindingen.)

Slide 31 - Slide

interessante links
goedgebruik.nl
hulpmiddelenwijzer.nl
free-learning.nl
zorgvoorbeter.nl

Slide 32 - Slide

afronding
tips en tops voor mij?
Hoe hebben jullie de les ervaren?
Hebben jullie iets gemist?

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video