DANS AEROBIC 2e Semester

DANS : Aerobic
 5 3LO:23 neemt leiding over en aanvaardt leiding van medeleerlingen in bewegingssituaties
 21 3 LO 25 duidt aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden (T). 
30 3LO:22* ziet het belang in van een goede fysieke conditie.
35 3LO:19 integreert basisregels van houdings- en rugscholing in alle mogelijke situaties..
40 3LO:15* ervaart duurzame bewegingsvreugde op basis van competente deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten. 
41 3LO:21* is bereid bewegen te integreren in zijn levensstijl en is zich bewust van verschillende mogelijkheden hiervoor. 
 67 3LO 8 geeft over bewegingssituaties zijn mening, wisselt bewegingservaringen uit en trekt hieruit conclusies voor de eigenuitvoering. (T) 
70 3LO:7 geeft aan, zowel bij zichzelf als bij anderen, waarom een bewegingsopdracht wel of niet lukt en biedt eenvoudige oplossingen aan op basis van een beperkt aantal afgesproken criteria. (T) 
125 3LO:11 kan met gekende motorische vaardigheden een creatieve combinatie samenstellen en uitvoeren, alleen of met anderen.


                                                                                                                                                         Anne Bottequin
1 / 14
next
Slide 1: Slide
L.O.Secundair onderwijs

This lesson contains 14 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

DANS : Aerobic
 5 3LO:23 neemt leiding over en aanvaardt leiding van medeleerlingen in bewegingssituaties
 21 3 LO 25 duidt aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden (T). 
30 3LO:22* ziet het belang in van een goede fysieke conditie.
35 3LO:19 integreert basisregels van houdings- en rugscholing in alle mogelijke situaties..
40 3LO:15* ervaart duurzame bewegingsvreugde op basis van competente deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten. 
41 3LO:21* is bereid bewegen te integreren in zijn levensstijl en is zich bewust van verschillende mogelijkheden hiervoor. 
 67 3LO 8 geeft over bewegingssituaties zijn mening, wisselt bewegingservaringen uit en trekt hieruit conclusies voor de eigenuitvoering. (T) 
70 3LO:7 geeft aan, zowel bij zichzelf als bij anderen, waarom een bewegingsopdracht wel of niet lukt en biedt eenvoudige oplossingen aan op basis van een beperkt aantal afgesproken criteria. (T) 
125 3LO:11 kan met gekende motorische vaardigheden een creatieve combinatie samenstellen en uitvoeren, alleen of met anderen.


                                                                                                                                                         Anne Bottequin

Slide 1 - Slide

OPWARMING TABATA

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

squat+ 
jump 
40 sec 

Slide 4 - Slide

40 sec  high knees 
tik re K
tik li K
tik re vt 
tik li vt 


Slide 5 - Slide

1
2
3
4
4
5

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

 DEEL STOK 
1-4 mambo voor en rug (klop tegen stok partner )
5-6 mambo voor  
7-8 pivot turn 
1-4 mambo voor en rug 
5-6  mambo voor en 
7-8 2 maal grond tikken met stok
1-8 rond elkaar lopen 1,5 m afstand 
1- 8 Jumping jack 
DE VOLLEDIGE REEKS DOEN WE 2 MAAL

Slide 9 - Slide

DEEL BAL 
(1 en 2) aanslui pas re 
(3 - 4) voet voorkrui (diff. lln kunnen bal rond romp dr)
(5 - 8) idem li 
4X single step re en li en ondertussen bal botsen 
2X(4X Vstep  bal op re op li beneden re ,beneden li (“open open , toe,toe) )
1-4 werp bal op en klap 2 maal  en vang bal
5-6 buig dr Kn tik bal op gr 
7- 8 kom tot uitgangspos.       REEKS 2XSlide 10 - Slide

LLn bedenken zelf een reeks van 4X 8T ( eenvoudige vorm)

Elementen : grapevine
                        mambo
                        pivot turn
                        pony
Er moet een verandering van richting zijn. 

Slide 11 - Slide

reeks met stok /met bal en zonder materiaal worden na elkaar uitgevoerd . Lln nemen de regie 
aandacht voor de anderen 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide