Hoofdstuk 7 Leven en werken aan de Nijl

                Hoofdstuk 7 

Leven en werken aan de Nijl
1 / 44
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

                Hoofdstuk 7 

Leven en werken aan de Nijl

Slide 1 - Slide

Vraag 1
Welke rol speelde de Nijl in het leven en werken van de Egyptenaren?

Slide 2 - Slide

Verken het land Egypte
Opdracht 1

Slide 3 - Slide

Egypte
Egypte ligt in het Noorden van Afrika.
Het grootste deel van het landoppervlak bestaat uit woestijn.
Egypte is van nature niet geschikt om aan landbouw te doen.

Slide 4 - Slide

De Nijl

Slide 5 - Mind map

De Nijl
Oorsprong
 • Witte Nijl: Victoriameer, Oeganda
 • Blauwe Nijl: Hoogland van Ethiopië
Samenvloeiing
Soedan

Na duizenden kilometers bereikt de Nijl Egypte.
LWB p. 104

Slide 6 - Slide

De Nijl
Stroomrichting
 • Van het zuiden naar het noorden
Lengte
 • 6650 km: langste rivier ter wereld
Monding:
 • De Nijl mondt uit in Middellandse zee
 • Nijldelta
LWB p. 104

Slide 7 - Slide

Overstroming van de Nijl
De Nijl overstroomde ieder jaar.
Oorzaak?
 • moessonregens in het Hoogland van Ethiopië 
Gevolgen?
 • De landbouwgronden overstroomden.
 • Als het Nijlwater wegtrok waren de akkers vruchtbaar.
 • Door vulkanisch as bleef er een vruchtbaar laagje slib achter.

Slide 8 - Slide

Aswandam
Sinds de 20ste eeuw overstroomt de Nijl niet meer door de bouw van de Aswandammen.
Voordelen: 
 • electriciteit door waterkrachtcentrale
 • Nijl onder controle
Nadelen:
 • Geen vruchtbaar slib meer 
 • door bemesting vervuiling in Nijldelta

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

In welk werelddeel ligt Egypte?
A
Europa
B
Afrika
C
Azië
D
Amerika

Slide 11 - Quiz

Wat is de belangrijkste rivier in Egypte?
A
de Nijl
B
de Nijldelta
C
de Rode Zee
D
de Amazone

Slide 12 - Quiz

Wat is de Nijldelta?
A
de start van de Nijl
B
het einde van de Nijl
C
een vertakking van de Nijl dat uitmondt in de zee
D
een zijrivier van de Nijl

Slide 13 - Quiz

Egypte grenst aan:
A
De Middellandse Zee
B
De Rode Zee
C
Aan beide
D
Aan geen van beide

Slide 14 - Quiz

Ga na hoe de landbouw in het Oude Egypte werkte


Opdracht 2

Slide 15 - Slide

Maak opdracht 2 op p. 106-108 met behulp van de  luisterfragmenten
Egyptische landbouw 1 overstromingstijd
Egyptische landbouw 2 zaai- en irrigatietijd
Egyptische landbouw 3 oogsttijd

Slide 16 - Slide

Overstromingstijd
 • Akkers staan onder water.
 • Boeren proberen Nijlwater op te vangen door dijken, opvangbekkens, waterputten, irrigatiekanalen
 • Schotten moeten het Nijlwater op de akkers houden.
 • In afwachting gaan de boeren helpen bij grote openbare bouwwerken.

Slide 17 - Slide

Zaai- en irrigatietijd
 • Grond wordt omgeploegd.
 • Gewassen worden gezaaid.
 • Irrigatielandbouw = akkers bevloeien met behulp van kanaaltjes, dijken, schotten en sjadoefs.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Oogsttijd
 • Graan oogsten met een sikkel
 • Sikkel = mes in de vorm van een halve maan
 • Graan dorsen = het wrijven/slaan van het graan om de graankorrel uit de aar te krijgen
 • Graan wannen = het graan zuiveren door het te schudden of omhoog te gooien zodat de onzuiverheden kunnen wegwaaien.

Slide 20 - Slide

Ga na hoe het Egyptische landbouwjaar verliep


Opdracht 3
LWB p.109

Slide 21 - Slide

Het Egyptische landbouwjaar
 • juni - september: overstromingstijd
 • oktober - januari: zaai- en irrigatietijd
 • februari - mei: oogsttijd

Slide 22 - Slide

Irrigatielandbouw in Egypte
 • De Nijl stroomde door de grote woestijn van Egypte.
 • De rivier overstroomde jaarlijks en zette de omliggende gronden onder water en liet een laagje vruchtbaar slib achter: de grond werd vruchtbare landbouwgrond.
 • De boeren zaaiden graan en bevloeiden hun akkers m.b.v. kanaaltjes, dijken, schotten en sjadoefs.
 • Door de irrigatielandbouw hadden ze vaak overvloedige oogsten en landbouwoverschotten.

Slide 23 - Slide

Welke uitleg past het best bij het begrip 'irrigatielandbouw'?
A
het wegvoeren van water
B
het indelen van akkers
C
het vruchtbaar maken van dorre gronden
D
het oogsten van gewassen

Slide 24 - Quiz

Welke "techniek" die de Egyptenaren gebruikten bij de irrigatie zie je afgbeeld?
A
Fajoem
B
Harpoen
C
Sjadoef
D
Kanaal

Slide 25 - Quiz

Taak
Ga naar Google Classroom
Maak de bookwidget: H7: vraag 1 

Slide 26 - Slide

Extra oefenen

Slide 27 - Slide

Vraag 2
Hoe organiseerden de Egyptenaren hun economie?

Slide 28 - Slide

Hoe organiseerden de Egyptenaren hun economie?

Opdracht 5
LWB p.110-111

Slide 29 - Slide

Maak opdracht 5 p.110-111 met behulp van het luisterfragment
Egyptische economie

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Egyptische economie = tempeleconomie
Door landbouwoverschotten hoefde niet meer iedereen in de landbouw te werken.
Er ontstaat beroepsspecialisatie: sommige mensen gaan zich toeleggen op een ander beroep.

De Egyptische economie speelde zich hoofdzakelijk in de omgeving van de tempel af.

Slide 33 - Slide

Activiteiten in en bij de tempel
 • Innen van belastingen in natura
 • Opslaan van graan als voedselvoorraad voor tijden van misoogsten en hongersnood
 • Het vergoeden van ambtenaren

Slide 34 - Slide

Besluit
 • Landbouwoverschotten: de boeren oogsten meer dan ze nodig hebben.
 • Ontstaan ruilhandel: overschotten worden op de lokale markt geruild tegen andere producten.
 • Beroepsspecialisatie: er onstaan meer en meer andere beroepen.
 • Het verschil tussen arm en rijk groeit: rijken kunnen zich luxeproducten veroorloven die door handelaars worden aangevoerd.
 • Tempeleconomie: in de tempel werden belastingen geïnd, ambtenaren werden betaald, graan werd opgeslagen voor mindere tijden.

Slide 35 - Slide

Vergelijk het leven van de gewone Egyptenaar met dit van de elite


Opdracht 6
LWB p.112

Slide 36 - Slide

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 37 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 38 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 39 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 40 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 41 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 42 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 43 - Quiz

Gewone Egyptenaar of elite?
A
Gewone Egyptenaar
B
Elite

Slide 44 - Quiz