Semester 3 - LOB lesweek 8

Vak: Lob
Semester: 3
Lob'ers: RSSMMZ208A Samira & Jeanthalou, RSSMMZ198B Janneke & Zainab en RSSMMZ198C Ümran 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Vak: Lob
Semester: 3
Lob'ers: RSSMMZ208A Samira & Jeanthalou, RSSMMZ198B Janneke & Zainab en RSSMMZ198C Ümran 

Slide 1 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit dan door aan het einde van de les aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 2 - Slide

AWR 
100% aanwezig:


90%

Klassen gemiddelde AWR:

Verzuimgesprekken:

De consequenties bij het niet afmelden van de verzuimgesprekken, kunnen worden opgenomen in je IJKmoment en of verbeterplan. 

Slide 3 - Slide

Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt?

Slide 4 - Open question

Een auto rijdt 120 k/m per uur de bocht in. Welke banden verslijten het minst?

Slide 5 - Open question

Lesdoelen
 • De student kan examen B1-K1-W2 uitleggen en uitvoeren. 
 • De student heeft kennis van de minimale inhoud voor de bpv-oefenopdrachten W5, W6 & W7.
 • De klas gaat in gesprek over de opdracht 'mijn rol in de klas'.
 • De student levert zijn/haar PEP in.

Slide 6 - Slide

Programma
 • Albeda brede keuzedelen
 • Examen B1-K1-W2 bespreken
 • BPV-oefenopdracht B1-K1-W5
 • BPV-oefenopdracht B1-K1-W6
 • BPV-oefenopdracht B1-K1-W7
 • Klassengesprek 'mijn rol in de klas'
 • PEP 
 • IJKmoment 4
 • Afsluiting: wat wil je nog kwijt aan je lob'er

Slide 7 - Slide

Albeda brede keuzedelen
De ambitie van Albeda is studenten steeds meer maatwerk te bieden in het volgen van hun opleiding en studenten daarin steeds meer eigen regie te geven. Het aanbieden van Albedabrede keuzedelen ondersteunt deze ambitie. Studenten krijgen dit studiejaar de mogelijkheid keuzedelen te volgen buiten de eigen opleiding, namelijk:
- Gezonde leefstijl
- Interculturele diversiteit
- Ondernemend gedrag
Via de volgende link kan je meer lezen wat deze keuzedelen inhouden.

Deze keuzedelen starten in februari 2022. Ze worden op donderdag om 17:00u aangeboden op de Rosestraat. 
Via de volgende link geef je aan of je WEL of NIET deel gaat nemen aan de Albeda brede keuzedelen.

Slide 8 - Slide

Examen B1-K1-W2 
De student:
 • ondersteunt tenminste bij 1 doel in de persoonlijke verzorging. Doelen bij de persoonlijke
verzorging kunnen zijn: t.a.v. de persoonlijke, lichamelijke verzorging, toiletgang, mobiliteit
en het slaap/waakritme.
 • bespreekt persoonlijke vraagstukken met het sociaal netwerk indien de cliënt hiertoe niet in
staat is.
 • leert de cliënt 1 vaardigheid, zoals leren lopen met rollator/naar toilet gaan als plaswekker
afgaat, leren bedienen van domotica, enz. Indien de cliënt hiertoe niet in staat is dan richt de
kandidaat zich op het in stand houden van vaardigheden m.b.t. persoonlijke verzorging.
 • rapporteert de gezondheidssituatie van de cliënt en mogelijke veranderingen hierin minimaal
1 x in het rapportagesysteem.
 • voert de benodigde handelingen snel en accuraat uit volgens ergonomische voorschriften.
Het examen B1-K1-W2 is enkel een gedragsobservatie en wordt alleen door de examinator (onafhankelijk) van je stage beoordeeld. 

Slide 9 - Slide

Beoordelingsformulier PBSD
Beoordelingsformulier BSD

Slide 10 - Slide

Minimale inhoud BPV-oefenopdrachten B1-K1-W5 Reageert op crisis en onvoorziene situatie 
PBSD studenten (niv 4):
 • Opdracht 3 Handelen in een onvoorziene en/of crisissituatie
 • Opdracht 4
 • Risicoanalyse
 • Feedbackformulieren

BSD studenten (niv 3):
 • Opdracht 3 Handelen in een onvoorziene en/of crisissituatie
 • Feedbackformulieren
 
Inleveren in de week van 22 november 2021 via TEAMS


Slide 11 - Slide

Minimale inhoud BPV-oefenopdrachten B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
PBSD studenten (niv 4):
 • Opdracht 2+ 3+ 4 als de keuze is zorg rondom 1 cliënt in kaart te brengen OF opdracht 5 als de keuze is zorg en begeleiding rondom een groep in kaart te brengen
 • Feedbackformulieren

BSD studenten (niv 3):
 • Opdracht 2+ 3+ 4 als de keuze is zorg rondom 1 cliënt in kaart te brengen OF opdracht 5 als de keuze is zorg en begeleiding rondom een groep in kaart te brengen
 • Feedbackformulieren

Inleveren in de week van 22 november 2021 via TEAMS

Slide 12 - Slide

Minimale inhoud BPV-oefenopdrachten B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning 
PBSD studenten (niv 4):
 • Opdracht 1 + 2 + 3
 • Feedbackformulieren

BSD studenten (niv 3):
 • Opdracht 1 + 2 + 3
 • FeedbackformulierenInleveren in de week van 22 november 2021 via TEAMS

Slide 13 - Slide

Invloed van gedrag
'Mijn rol in de klas'
Gedrag is communicatie! Wat communiceer jij met je gedrag? Wat doet gedrag van anderen met jou? Jij gaat op zoek naar het antwoord op deze vragen, uiteraard zal je lob’er je hierbij ondersteunen.                                                                      Pak je verslag erbij! Wij gaan gezamenlijk in gesprek over het onderstaande

 Mijn rol in de klas
1. Hoe zou jij je gedrag in de klas omschrijven?
2. Leg uit in hoeverre de klas wel of geen invloed heeft op je gedrag?
3. In hoeverre heeft jouw gedrag invloed op de klas? Beargumenteer dit met zowel een voorbeeld waarop positief gedrag volgt, als een voorbeeld waarop negatief gedrag heeft gevolgd.
4. Ben jij zowel in de klas, op school hetzelfde als op je werk of eventuele stage? Waarom wel of niet?
5. Wat zijn jouw leerdoelen betreffende gedrag en houding? Beargumenteer waarom
je hier persoonlijke leerdoelen van maakt? Formuleer minimaal 3 leerdoelen.

 


Slide 14 - Slide

PEP
 • Persoonlijk Examen Plan (PEP) klassen 208ABC 
 • Uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 inleveren via teams

Slide 15 - Slide


IJKmoment 4
 • AWR: minimaal 90 %
 • Examinering: PEP via Teams ingeleverd en onafhankelijke beoordelaar ingeleverd bij examenbureau.
 • BPV - oefenopdrachten: 
  B1-K1-W1, B1-K1-W2, B1-K1-W3 EN B1-K1-W4
 • NER - Zie vakdocent
 • BPV- verklaring: Ingevuld door stage en ingeleverd via Teams.

DEADLINE - 5 november is alles ingeleverd via Teams
IJKMOMENT 4 is :
- 208A vrijdag 19 november - online via Teams
- 208B maandag 15 nobember - online via Teams
- 208C Donderdag 18 november - online via Teams
De aanwezigheid van ouders/verzorgers is VERPLICHT. 

Slide 16 - Slide

Afsluiting: wat wil je nog kwijt aan je lob'er?

Slide 17 - Mind map