Négation

 • Voca
1 / 29
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

 • Voca

Slide 1 - Slide

Dans ce cours...
 • Négation
 • Zinnen

Slide 2 - Slide

De persoonsvorm is ...
A
het onderwerp van de zin
B
het 1e werkwoord in een zin
C
het 2e werkwoord in een zin

Slide 3 - Quiz

De ontkenning staat in het Frans ...
A
voor de persoonsvorm
B
achter de persoonsvorm
C
voor én achter de persoonsvorm

Slide 4 - Quiz

ne ... pas non plus =
A
ook niet
B
niemand
C
nog niet
D
helemaal niet

Slide 5 - Quiz

ne ... plus =
A
niets
B
niet
C
nooit
D
niet meer

Slide 6 - Quiz

ne ... pas du tout =
A
nog niet
B
niets
C
helemaal niet
D
niet meer

Slide 7 - Quiz

toujours =
A
nooit
B
altijd
C
soms
D
vaak

Slide 8 - Quiz

Wanneer verandert ne in n' ?

Slide 9 - Open question

Na een ontkenning veranderen un, une,
du, de la, de l' en des in ...

Slide 10 - Open question

Maak de zin ontkennend (geen):
Elle a eu un chien.

Slide 11 - Open question

Maak de zin ontkennend (nog niet):
C'est janvier.

Slide 12 - Open question

Négation (ontkenning)
In het Frans bestaat een ontkenning uit meerdere woorden:
 • ne ... pas = niet / geen
 • ne … jamais = nooit
 • ne … plus = niet meer
 • ne … rien = niets
 • ne ... personne = niemand
 • ne … pas encore = nog niet
 • ne ... pas non plus = ook niet
 • ne ... pas du tout = helemaal nietSlide 13 - Slide

Négation (ontkenning)
De ontkenning staat om de persoonsvorm
Dit is het eerste werkwoord in de zin. 
Ne staat ervoor en het 2e deel van de ontkenning komt erachter.

Elle ne regarde plus la télé = Zij kijkt geen tv meer.


Slide 14 - Slide

Négation (ontkenning)
Als de persoonsvorm begint met een klinker (a, o, e, u, i, y) of een stomme h, verandert ne in n' i.v.m. klinkerbotsing.

Let op als er 2 werkwoorden in de zin staan. De ontkenning komt gewoon volgens de regel om het eerste werkwoord in de zin te staan.

Il n'est pas encore allé chez le médecin = Hij is nog niet bij de dokter geweest.


Slide 15 - Slide

Négation (ontkenning)
Als het woord toujours (= altijd) in de zin staat en je moet de ontkenning 'nooit' gebruiken, dan laat je toujours weg in de ontkennende zin.

Elle est toujours malade > Elle n'est jamais malade.

Na een ontkenning veranderen un, une, du, de la, de l’ en des in de / d’

Tu fais du sport? > Tu ne fais pas de sport?

Slide 16 - Slide

Négation (ontkenning)
Let op bij deze ontkenningen!
Leer ze uit je hoofd.
 • J'ai > je n'ai pas
 • J'habite > je n'habite pas
 • C'est > ce n'est pas
 • Il y a > Il n'y a pas

Slide 17 - Slide

Maak de zin ontkennend (ook niet):
Je vais faire mes devoirs.

Slide 18 - Open question

Maak de zin ontkennend (niet):
Nous avons mangé au restaurant.

Slide 19 - Open question

Maak de zin ontkennend (niet meer):
Elle déteste les légumes.

Slide 20 - Open question

Maak de zin ontkennend (nooit):
Vous prenez toujours des médicaments.

Slide 21 - Open question

Maak de zin ontkennend (niets):
Il mange au petit-déjeuner.

Slide 22 - Open question

Maak de zin ontkennend (nog niet):
Nous sommes fatigués.

Slide 23 - Open question

Vertaal:
Je ne suis pas en pleine forme.

Slide 24 - Open question

Vertaal:
Elle n'a plus mal à la tête.

Slide 25 - Open question

Vertaal:
Il n'y a personne chez le médecin.

Slide 26 - Open question

Vertaal:
Ik kan helemaal niet slapen.

Slide 27 - Open question

Vertaal:
Eet je nooit vlees?

Slide 28 - Open question

Vertaal:
Het is niets.

Slide 29 - Open question