Begeleiden C introductie periode 9

Begeleiden en ondersteunen C
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Begeleiden en ondersteunen C

Slide 1 - Slide

les
  • herhalen theorie
  • portfolio
  • digibibopdracht onvoorziene crisissituatie erbij
  • afsluiten  

Slide 2 - Slide

bij de diagnose verstandelijke beperking wordt gekeken naar
A
IQ en EQ
B
cognitief functioneren, vaardigheden, diagnose onder 18
C
cognitieve ontwikkeling , hersenomvang
D
psychische stoornis, IQ en gezin

Slide 3 - Quiz

welke niveau aanduidingen zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking?
A
op basis van rekenen en op basis van taal
B
op basis van testen en op basis van cijfers
C
op basis van intelligentie en ervaring

Slide 4 - Quiz

wat betekent, extramurale zorg?
A
24 uurs opvang
B
alleen
C
ambulante begeleiding

Slide 5 - Quiz

met welke termen werden vroegen mensen met een verstandelijke beperking geduid
A
imbeciel, idioot,
B
zwak geestig, dol,
C
dom, gek
D
zwakzinnig, geestelijk gehandicapt

Slide 6 - Quiz

wat is een gemiddeld IQ
A
100
B
110
C
120
D
90

Slide 7 - Quiz

matig verstandelijke beperking wordt aangeduid met een IQ tussen de
A
50 - 60
B
10 - 20
C
60 - 80
D
20 - 50

Slide 8 - Quiz

wat wordt er bedoel met een syndroom?
A
een afwijking
B
Aantal opvallende kenmerken die bij elkaar horen
C
een soort verstandelijke beperking
D
een chromosoom of genetische stoornis

Slide 9 - Quiz

wat is een voorbeeld van de ervaringsodering van Timmers - Huigens
A
fysiek
B
geaard zijn
C
lichaamsgebonden
D
ervaringen delen

Slide 10 - Quiz

de associatieve ervaringsfase houdt in dat de cliënt
A
een lage verstandelijke beperking heeft
B
een dissociatieve stoornis heeft
C
de cliënt heel gevoelig is
D
herhalingen zorgen voor besef van handelingen

Slide 11 - Quiz

oorzaken van een verstandelijke beperking zijn
A
Zuurstofgebrek vlak voor, tijdens of kort na de bevalling.
B
infectieziekten tijdens zwangerschap
C
hersenbloeding
D
Een niet op tijd behandelde status epilepticus.

Slide 12 - Quiz

wat is een methodiek
A
Een theorie
B
een doel
C
Een werkwijze
D
een behandelplan

Slide 13 - Quiz

Triple C is een voorbeeld
A
van een methodiek in de gehandicaptenzorg
B
een medicijn
C
een manier van een behandelingsplan opstellen
D
geen idee

Slide 14 - Quiz

de digibib opdracht voor komende periode gaat over
A
handelen in een onvoorziene crisissituatie
B
handelen in een onvoorziene onmogelijke situatie
C
handelen en begeleiden met een ingewikkelde doelgroep
D
handelen in een voorziene situatie

Slide 15 - Quiz

Stand van zaken digibib
Maak een planning m.b.t. de digibib.
TIP: maak deze nog op jouw huidige afdeling
Bespreek het in groepjes (hoe dit aan te pakken?)

Slide 16 - Slide

Examen
Onderdeel van examen C
  • Voorbereidende opdracht
  • Examenverslag

Slide 17 - Slide

portfolio 

Slide 18 - Slide

Moeilijk verstaanbaar gedrag
Iemand met gedragsproblemen is niet moeilijk, ​

maar heeft het moeilijk​
Steven Degrieck

Maak in groepjes van 4 een mindmap over wat in jullie ogen moeilijk verstaanbaar gedraag is.
Ken je nog andere benamingen voor dit onderwerp?

Slide 19 - Slide

Casus bespreken
Kies een casus uit de praktijk waarin je een onvoorziene of crisissituatie hebt meegemaakt.
Bespreek dit en geef elkaar tips.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video