NOVA H7.3 les 7 Elektrochemische cel

  • DEZE LES

Deze les nodig:
- schrift
- pen

NOVA HAVO5      Les 7
energie uit redoxreacties:
de elektrochemische cel
1 / 22
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

  • DEZE LES

Deze les nodig:
- schrift
- pen

NOVA HAVO5      Les 7
energie uit redoxreacties:
de elektrochemische cel

Slide 1 - Slide

H7.3 Elektrochemische cel

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Leerdoelen
  • Je leert wat een elektrochemische cel is en hoe deze is opgebouwd.
  • Je kunt een schematische tekening maken van een elektrochemische cel, daarbij de verschillende onderdelen benoemen, aangeven wat de negatieve/positieve elektrode is en de richting van de elektronen- en ionenstroom aangeven.
  • Je kunt met behulp van halfreacties de totale redoxreactie opstellen van de reactie die plaatsvindt in een elektrochemische cel.

Slide 4 - Slide

Demo: hoe werkt een elektrochemische cel?

Slide 5 - Slide

Onderdelen elektrochemische cel
1) twee gescheiden halfcellen (één voor
    oxidator en één voor reductor) met
    elektrolyt (elektrisch geleidende
    oplossing

2) een elektrode (elektrisch geleidend
    materiaal) in elke halfcel

3) verbinding (stroomdraad) tussen
     elektroden

4) zoutbrug (gevuld met zoutoplossing)
in plaats van een zoutbrug wordt ook wel een ion-
selectief semi-permeabel membraan gebruikt
vaak van een (edel)metaal of grafiet

Slide 6 - Slide

ONTHOUD
elektronen
ionen
Door de stroomdraad bewegen elektronen

Door de zoutbrug bewegen ionen

De elektronen en (negatief geladen) ionen vormen samen een gesloten stroomkring

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

De volgende vragen gaan over de Daniell cel.
Deze elektrochemische cel werd in 1836 uitgevonden door John Frederic Daniell

RED: Zn(s)
OX: Cu2+

Slide 9 - Slide

1. Geef de halfreactie die plaatsvindt in de linker halfcel

Slide 10 - Slide

De halfcel van de reductor in de Daniell cel: de zinkatomen van het zinkstaafje geven elektronen af. De elektronen gaan via de draad naar het koperstaafje, de zinkionen gaan de oplossing in

Slide 11 - Slide

2. Geef de halfreactie die plaatsvindt in de rechterhalfcel (Cu2+ = Ox)

Slide 12 - Slide

De halfcel van de reductor én de halfcel van de oxidator in de Daniell cel

Slide 13 - Slide

3. Geef aan hoe de elektronen zich verplaatsen.


Slide 14 - Slide

4. Wat is de pluspool en wat is de minpool in deze cel?

Slide 15 - Slide

Elektronen stromen buitenom via stroomdraad van:

de - pool 
(waar de reductor elektronen afstaat)

naar:

de + pool (waar de oxidator de elektronen opneemt)

Slide 16 - Slide

Er loopt nog geen stroom, want de stroomkring is nog niet gesloten!

(zie de paarse pijlen)

Slide 17 - Slide

4. De zoutbrug sluit de stroomkring: wat gebeurt er bij de zoutbrug?

Slide 18 - Slide

Linker halfcel:
Door ontstaan van Zn2+ ionen, moeten Cl- ionen uit de zoutbrug naar links
(om de ontstane + lading te compenseren)


Rechter halfcel:
Door verdwijnen van Cu2+ ionen, moeten Na+ ionen uit de zoutbrug naar rechts
(om de verdwenen + lading te compenseren)
Sluiten van stroomkring

Slide 19 - Slide

Halfcel van reductor
Halfcel van oxidator
- pool
+ pool
e- stroomt hierheen
e- stroomt hier weg
+ ionen stromen hierheen
- ionen stromen hierheen
Cu elektrode in Daniell cel
Zn elektrode in Daniell cel
elektrode neemt e- op
elektrode geeft e- af

Slide 20 - Drag question

Slide 21 - Video

Eigen werk
Doorlezen H7.3 Energie uit redoxreacties – blz 31 t/m 33
Leren blauwe begrippen
Goed bestuderen figuur 1 - Daniellcel
Maken + nakijken opdracht 19 + 21 Slide 22 - Slide