Les 4: het maken van een plan van aanpak.

1 / 10
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Introductie
Vandaag ga je in subgroepen aan de slag

Opbrengst: een begin maken met een plan van aanpak waarin je cliënt optimaal ondersteund wordt bij het houden van de zelf-regie.

Het bespreken van je plan van aanpak met de cliënt vormt de basis van je eindopdracht.

Slide 2 - Slide

Ter herinnering:
Deelopdracht 1: de kwaliteit van leven bij een cliënt meten. Hiervan schrijf je ene kort verslag

Deelopdracht 2: het meten van de zelfredzaamheid van de cliënt en deze met de cliënt bespreken.

Slide 3 - Slide

Ter herinnering
Deel Opdracht 3: het maken van een ecogram om het netwerk van de client in kaart te brengen.

Deelopdracht 4: het analyseren van de informatie en het bepalen samen met de cliënt een hulpvraag.

Uit deze 4 deelopdrachten komt er een plan van aanpak over de noodzakelijke ondersteuning van de cliënt. 

Slide 4 - Slide

Eindopdracht
Je voert een verantwoordingsgesprek met je werkbegeleider. Hier zijn de beoordelingscriteria: 
Je hebt aandachtig geluisterd als de cliënt iets naar voren brengt;
Je hebt de gegevens verzameld op basis van informatie en signalen van cliënt, het sociale netwerk en andere zorgverleners
je hebt aandacht besteed aan de balans tussen draagkracht en draaglast van de cliënt en naastbetrokkenen
Je hebt duidelijk gecommuniceerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan (het versterken van) de eigen kracht van de cliënt naar alle betrokkenen toe
Je hebt de cliënt gestimuleerd om over zijn mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen te praten
Je hebt de collega’s, andere disciplines en naastbetrokkenen van informatie voorzien over de uitgevoerde ondersteuning en het welbevinden van de cliënt.

Slide 5 - Slide

Groepsindeling 


W9VZL
Groep 1
Groep 2

Slide 6 - Slide

Werkwijze
Je vormt groepen van 4-6 studenten.
Iedereen presenteert zijn/haar vorderingen tot nu toe.
De presentator beperkt het verhaal tot max. 5 minuten.
Daarna mogen de luisteraars 10 minuten vragen stellen.
De presentator maakt aantekeningen o.b.v. de vragen.
De presentator werkt, na afloop van de sessie, alles uit in een plan zodat hij of zij aan de eindopdracht kan voldoen.

Slide 7 - Slide

Relevante vragen
Hoe is de huidige situatie van de cliënt? (Kwaliteit van leven)
Waar wilt de cliënt heen?
Welke doelen zijn hierbij gesteld?
Welke hulp mag de cliënt hierbij verwachten en door wie? (Ecogram)

Slide 8 - Slide

Hou de tijd in de gaten!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide