Geografische Coördinaten

Geografische Coördinaten
Om te weten waar iemand of iets precies is, maken we gebruik van Geografische Coördinaten. Dit is een lang getal waarin wordt aangegeven hoe ver je van de evenaar af bent. De evenaar is de lijn precies tussen de noord- en zuidpool (zie afbeelding). Het deel van de wereld ten zuiden van de evenaar noemen we het Zuidelijk Halfrond en het deel ten noorden van de evenaar noemen we het Noordelijk Halfrond. In de volgende 
dia's zullen we gaan kijken hoe het 
systeem van geografische coördinaten
 precies werkt. Let op: Alle dikgedrukte 
woorden moet je begrijpen en kennen!


1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Geografische Coördinaten
Om te weten waar iemand of iets precies is, maken we gebruik van Geografische Coördinaten. Dit is een lang getal waarin wordt aangegeven hoe ver je van de evenaar af bent. De evenaar is de lijn precies tussen de noord- en zuidpool (zie afbeelding). Het deel van de wereld ten zuiden van de evenaar noemen we het Zuidelijk Halfrond en het deel ten noorden van de evenaar noemen we het Noordelijk Halfrond. In de volgende 
dia's zullen we gaan kijken hoe het 
systeem van geografische coördinaten
 precies werkt. Let op: Alle dikgedrukte 
woorden moet je begrijpen en kennen!


Slide 1 - Slide

Geografische Coördinaten: Breedtegraden
Om te weten te komen hoe ver we van de evenaar zijn gebruiken we "graden". Van de evenaar tot aan de noordpool lopen 90 graden. In de afbeelding zie je alleen de lijnen lopen van alle tientallen (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 en 80 graden). Deze lijnen zie je natuurlijk niet in het "echte" landschap terug, maar we kunnen wel meten waar de lijnen precies zijn. 


Slide 2 - Slide

Breedtegraden
De lijnen van de vorige dia geven dus aan hoe ver we van de evenaar af zijn. In de onderstaande afbeelding zijn de meest bekende lijnen te zien. Omdat ze in de breedte lopen (van links naar rechts) noemen we ze ook breedtecirkels (ze lopen in een cirkel om de aarde heen). 
Een andere naam voor de breedtecirkels zijn parallellen. Dit zijn lijnen die elkaar nooit raken en dat noemen we parallellen. De meest bekende parallellen zijn de evenaar, de kreefstkeerkring en steenbokskeerkring (23,5 graad van de evenaar af allebei) en de poolcirkels (allebei 66,5
graad van de evenaar af).

Slide 3 - Slide

Breedtegraden
Als we weten op welke breedtegraad we ons bevinden zeggen we dat we op bijvoorbeeld 30 graden noorderbreedte zijn. Dit betekent dus dat we 30 graden ten noorden van de evenaar zijn. We gebruiken noorderbreedte om aan te geven dat we ons bevinden ten noorden van de evenaar en dat het dus gaat om breedtegraden. Vandaar dat we de term noorderbreedte gebruiken.
Noorderbreedte korten we vaak af tot N.B.

We kunnen ons natuurlijk ook ten zuiden van de 
evenaar bevinden. Daarvoor gebruiken we de 
term zuiderbreedte
Dit is 30 graden noorderbreedte
Dit is 30 graden zuiderbreedte.

Slide 4 - Slide

Graden nog niet erg nauwkeurig.
De afstand van de evenaar tot de noordpool is ongeveer 10.000 kilometer. Dit betekent dat als we dit verdelen in 90 graden, de afstand tussen elke graad nog steeds ongeveer 110 kilometer is. Erg nauwkeurig is dit dus niet. Daarom maken we een verder onderscheid. Tussen elke graad (bijvoorbeeld tussen de evenaar en 1 graad noorderbreedte) maken we nog een onderscheid tussen 60 kleinere stapjes, net zoals een uur ook is verdeeld in 60 kleinere delen. Net zoals bij een uur noemen we dit minuten. Op de afbeelding linksonder zie je 3 van deze lijnen. 

Slide 5 - Slide

Ook de minuten zijn nog niet erg nauwkeurig
Als de afstand tussen 2 graden nog 110 kilometer is, dan is de afstand tussen 60 minuten (110/60=1,8) nog 1,8 kilometer. Ook dat is nog niet erg nauwkeurig! Daarom maken we tussen de minuten nog een onderscheid in 60 stapjes. Dit zijn de secondes. Je bent als je in school bent ongeveer op 52 graden Noorderbreedte, 1 minuut en 23 seconden. 
Voor het aantal graden gebruiken we dit symbool: °
Voor het aantal minuten gebruiken we dit symbool: '
Voor het aantal seconden gebruiken we dit symbool: "

We schrijven je locatie dus zo op:
52° 1' 23" N.B.
Dit betekent: 53 graden, 1 minuut en 23 seconden Noorderbreedte

Slide 6 - Slide

Niet alleen breedtegraden!
Als we alleen breedtegraden zouden gebruiken, zouden we alleen de afstand tot aan de evenaar weten. Dit betekent dat we bij een breedtegraad van 52° 1' 23" in Nederland zouden kunnen zijn, maar ook in Canada. We hebben dus nog een stel lijnen nodig om onze locatie precies te kunnen achterhalen. 

Daarom hebben we ook lengtelijnen bedacht. Dit noemen we lengtecirkels. Deze lijnen lopen namelijk van boven naar beneden, dus in de lengte. In de afbeelding zie je de lengtecirkels. De nullijn of nulmeridiaan is de rode lijn.
Deze lijn loopt van de Noord- tot de Zuidpool via Londen. 
De nulmeridiaan verdeelt de wereld in een Oostelijk en Westelijk
halfrond. 
Alle lengtecirkels lopen van de Noord- naar de Zuidpool. Omdat ze
bij de Noord- en Zuidpool dichter naar elkaar lopen, zijn het geen
parallellen. We noemen ze meridianen

Slide 7 - Slide

Ook hier zijn graden niet genoeg!
Ook bij lengtecirkels maken we tussen de graden een verder onderscheid in minuten en seconden. Ook hier zitten er 60 minuten tussen 2 graden en weer 60 seconden tussen 2 minuten. 
In Nederland bevind jij je op ongeveer 5 graden Oosterlengte (afgekort O.L.). We noemen dit Oosterlengte omdat jij je ten oosten van de nulmeridiaan (de lijn die door Londen loopt) bevindt en omdat het een lengtecirkel is. 
We schrijven dit als 5° O.L.

Wanneer een plek zich ten westen van de nulmeridiaan bevindt noemen we dit Westerlengte, wat we afkorten tot W.L. 


Slide 8 - Slide

Lengte- & breedtecirkels gecombineerd
Op de afbeelding zijn 4 punten aangegeven. We zullen per punt de coordinaten doornemen:
- Rood: 45 graden ten noorden van de evenaar en 60 graden ten westen van de nulmeridiaan, dus: 45° N.B., 60° W.L.
- Groen: Let op: het is ten oosten van de nulmeridiaan: 15° N.B., 30° O.L.
- Paars: Let op: het is ten zuiden van de evenaar: 15° Z.B., 60° O.L.
- Blauw: 30° Z.B., 30° W.L.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Op welke halfronden ligt Rusland?
A
Noordelijk & Westelijk
B
Noordelijk & Oostelijk
C
Zuidelijk & Westelijk
D
Zuidelijk & Oostelijk

Slide 11 - Quiz

Op welke halfronden ligt Chili?
A
Noordelijk & Westelijk
B
Noordelijk & Oostelijk
C
Zuidelijk & Westelijk
D
Zuidelijk & Oostelijk

Slide 12 - Quiz

Op welke halfronden ligt Alaska?
A
Noordelijk & Westelijk
B
Noordelijk & Oostelijk
C
Zuidelijk & Westelijk
D
Zuidelijk & Oostelijk

Slide 13 - Quiz

Op welke halfronden ligt Zuid-Afrika?
A
Noordelijk & Westelijk
B
Noordelijk & Oostelijk
C
Zuidelijk & Westelijk
D
Zuidelijk & Oostelijk

Slide 14 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
35° Z.B., 13° O.L.
B
35° O.L., 13° N.B.
C
13° Z.B., 35° O.L.
D
13° N.B., 35° O.L.

Slide 15 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
14° N.B., 36° O.L.
B
14° N.B., 35° O.L.
C
36° O.L., 14° N.B.
D
14° Z.B., 36° O.L.

Slide 16 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
14° 30' N.B., 36° O.L .
B
13° 30' N.B., 36° O.L.
C
14° 30' Z.B., 36° O.L.
D
14° 30' Z.B., 36° W.L.

Slide 17 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
14° 30' Z.B., 36° 30 O.L.
B
13° 30' N.B., 36° 30 O.L.
C
13°30' N.B., 35° 30' O.L.
D
36° 30 O.L., 13° 30' N.B.

Slide 18 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
13°30' N.B., 35° O.L.
B
13°30' Z.B., 35° O.L.
C
14°30' N.B., 35° O.L.
D
14°30' Z.B., 35° O.L.

Slide 19 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
14°55' N.B., 36°30' W.L.
B
13°5' Z.B., 37°30' O.L.
C
13°5' Z.B., 36°30' W.L.
D
13°5' N.B., 36°30' W.L.

Slide 20 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
13°5' N.B., 36°55' W.L.
B
13°5' Z.B., 36°55' W.L.
C
14°55' N.B., 36°55' W.L.
D
13°5' Z.B., 37°5' O.L.

Slide 21 - Quiz

Bekijk de afbeelding. Wat zijn de
coördinaten van de paarse ster
in de afbeelding?
A
14°5' N.B., 37°55' O.L.
B
14°55' Z.B., 36°5' W.L.
C
13°55' Z.B., 36°5' W.L.
D
13°55' Z.B., 37°55' W.L.

Slide 22 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van New York?
A
40° 44' NB, 73° 56' OL
B
40° 44' NB, 73° 56' WL
C
40° 44' NB, 75° 56' WL
D
40° 44' NB, 75° 56' OL

Slide 23 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van Philadelphia?
A
40° 3' NB, 75° 10' WL
B
40° 3' ZB, 75° 10' WL
C
39° 57' NB, 75° 10' WL
D
40° 3' ZB, 84° 50' WL

Slide 24 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van Québec?
A
46° 50' NB, 71° 15' WL
B
53° 10' NB, 71° 15' OL
C
46° 50' NB, 71° 15' WL
D
53° 10' NB, 71° 15' WL

Slide 25 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van Toronto?
A
56° 14' NB, 81° 15' WL
B
43° 46' NB, 79° 25' WL
C
43° 46' NB, 81° 15' WL
D
43° 46' ZB, 79° 25' WL

Slide 26 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Kaapstad (Cape Town)?
A
34° 05' NB, 18° 25' OL
B
34° 05' NB, 23° 35' WL
C
33° 55' ZB, 23° 35' WL
D
33° 55' ZB, 18° 25' OL

Slide 27 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Vanrhynsdorp?
A
31° 37' ZB 18° 44' OL
B
32° 23' NB 18° 44' OL
C
32° 23' NB 21° 16' WL
D
32° 37' ZB 18° 44' OL

Slide 28 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Bredasdorp?
A
34°32′ ZB 19°58′ OL
B
34°32′ ZB 19°58′ WL
C
34°32′ ZB 20°02′ OL
D
32°28′ NB 19°58′ OL

Slide 29 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Sutherland?
A
33°22' ZB 20°48' OL
B
33°22' NB 20°48' OL
C
33°22' ZB 20°48' WL
D
32°22' ZB 20°48' OL

Slide 30 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Sāo Luis?
A
2°32' ZB 44°18' OL
B
2°32' ZB 44°18' WL
C
2°32' NB 44°18' OL
D
2°32' NB 44°18' WL

Slide 31 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Belém?
A
1° 27' ZB 48° 29' WL
B
- 10° 27' NB 48° 29' WL
C
- 10° 27' NB 48° 29' OL
D
88° 33' ZB 48° 29' WL

Slide 32 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Macapá?
A
0° 2' ZB 51° 4' OL
B
0° 2' ZB 51° 4' WL
C
0° 2' NB 51° 4' WL
D
89° 58' ZB 51° 4' WL

Slide 33 - Quiz

Bekijk de afbeelding.
Wat zijn de coördinaten van
Cayenne?
A
4°56' NL 52°20' WB
B
24°56' NB 52°20' WL
C
4°56' ZB 52°20' OL
D
4°56' NB 52°20' WL

Slide 34 - Quiz

Je hebt de taak afgerond! 
:-)

Slide 35 - Slide