ANFY 1.2 1F les 7

Welkom!
Tip: open www.LessonUp.app in de browser op je PC of laptop!
1 / 45
next
Slide 1: Slide
fysiologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom!
Tip: open www.LessonUp.app in de browser op je PC of laptop!

Slide 1 - Slide

Wat herinner je je nog van de vorige les?

Slide 2 - Mind map

Wat gaan we doen?
Week 8 en 9: voorbereiden toets
Bufferweek: geen les
Week 1 van periode 3: toets ANFY

Hebben jullie de toetsmatrijs al gezien? Documenten op Teams

Slide 3 - Slide

Blaas
Ureter
Nier
Urethra

Slide 4 - Drag question

Verbind de juiste namen bij de onderdelen van de nier.
Nierschors
Urineleider
Nierslagader
Nierbekken
Nierader
Niermerg

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Slide

De eerste stap in de productie van urine is de ultrafiltratie. Waar vindt dit plaats?
A
kluwen van haarvaten (glomerulus)
B
nierbekken
C
Lis van Henle
D
verzamelbuisje

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

0,2 mm

Slide 9 - Slide

Hoeveel liter voorurine wordt er per dag in totaal in de glomeruli geproduceerd?
A
1500
B
180
C
25
D
1,5

Slide 10 - Quiz

Wat hoort NIET in de voorurine te zitten?
A
Glucose
B
Eiwit
C
Ureum
D
NaCl (zout)

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Werking van de nieren
Kijk zelf deze video over de werking van de nieren:

https://www.youtube.com/watch?v=KCGZ6xLjBOM

Slide 13 - Slide

Wat is de functie van de Lis van Henle?
A
Afvalstoffen uit het bloed filteren
B
Hormonen produceren
C
Water resorberen
D
Glucose uitscheiden

Slide 14 - Quiz

Gerbil
Woestijnratje uit Mongolië

Heeft een langere Lis van Henle

Kan méér water terugresorberen uit de voorurine

Verliest dus minder water via de urine

Super handig voor een woestijndier! 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Osmotische waarde
= concentratie opgeloste deeltjes (bv zout)

Als je alleen water binnen krijgt DAALT de osmotische waarde van het bloed


Slide 19 - Slide

Waar wordt ADH geproduceerd?
A
In de hypothalamus (hersenen)
B
In de bijnieren
C
In het rode beenmerg
D
In het hart

Slide 20 - Quiz

Wat is het teken voor de hypothalamus om meer ADH te gaan maken?
A
Lage osmotische waarde van het bloed
B
Hoge osmotische waarde van het bloed
C
Weinig zuurstof in het bloed
D
Veel CO2 in het bloed

Slide 21 - Quiz

Wat is het effect van ADH?
A
Meer productie voorurine
B
Minder productie voorurine
C
Meer terugresorbtie van water
D
Minder terugresorbtie van water

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Slide

Je drinkt een liter Spa Blauw en de osmotische waarde van je bloed daalt.

Wat gebeurt er met de productie van ADH?
A
Neemt toe
B
Neemt af
C
Blijft gelijk
D
Weet niet

Slide 24 - Quiz

Er is minder ADH.
Wat gebeurt er met de terugresorbtie van water in het nefron?
A
Neemt toe
B
Neemt af
C
Blijft gelijk

Slide 25 - Quiz


Minder ADH

Minder terugresorbtie van water in het nefron

MEER urineproductie

--->

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Aldosteron
De hoeveelheid zout en water in het lichaam wordt door meerdere hormonen gereguleerd.

Aldosteron is ook een hormoon dat hierbij betrokken is!

Slide 28 - Slide

Aldosteron
Aldosteron 
Wordt geproduceerd in de bijnier

Bloeddruk daalt? --> MEER aanmaak aldosteron

Bloeddruk stijgt? --> MINDER aanmaak aldosteron
Slide 29 - Slide

Aldosteron
Aldosteron bevordert de werking van de Na/K pompen in het tweede gekronkelde nierbuisje.

Hoe meer Aldosteron hoe meer Na+ (natrium) (zout) er uit de voorurine wordt gehaald en terug naar het bloed wordt gepomt.

Zout trek water aan (osmose), dus er wordt ook water uit de voorurine gehaald

Meer aldosteron --> MINDER urineproductie


Slide 30 - Slide

Effect Aldosteron
Als de bloeddruk daalt --> MEER aanmaak aldosteron in de bijnieren --> in de distale tubulus wordt MEER natrium uit de voorurine gehaald. Met natrium komt ook water mee (osmose) --> er blijft MEER water en MEER natrium in het lichaam (en je plast er dus MINDER van uit) --> bloedvolume en bloeddruk stijgen weer

Slide 31 - Slide

Casus
Je eet een zak chips (zout)
en drinkt een fles cola (water)

Slide 32 - Slide

Je krijgt een flinke hoeveelheid vocht en zout binnen. Wat gebeurt er met het bloedvolume en de bloeddruk?
A
Dalen
B
Stijgen
C
Blijven hetzelfde
D
Weet niet

Slide 33 - Quiz

De bloeddruk stijgt.
Wat gebeurt er met de aanmaak van aldosteron?
A
Neemt toe
B
Neemt af
C
Blijft hetzelfde
D
Weet niet

Slide 34 - Quiz

Aldosteron
Aldosteron 
Wordt geproduceerd in de bijnier

Bloeddruk lager --> MEER aanmaak aldosteron

Bloeddruk hoger --> MINDER aanmaak aldosteron
Slide 35 - Slide

Minder Aldosteron?
Minder heropname van zout en water vanuit de distale tubulus (tweede gekronkelde buisje)

Slide 36 - Slide

Minder aldosteron, minder heropname van zout en water uit distale tubulus..... wat gebeurt er dan met de urineproductie?
A
Neemt toe
B
Neemt af
C
Blijft gelijk

Slide 37 - Quiz

Minder aldosteron
Minder heropname zout en water in de distale tubulus

Meer urineproductie

Bloeddruk daalt 

Slide 38 - Slide

Dit is dus homeostase: negatieve feedback

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Kringspieren blaas
Interne sphincter: glad spierweefsel. Onbewust aansturen

Externe sphincter: dwarsgestreept spierweefsel. Bewust aansturen (zindelijkheid)

Slide 45 - Slide