Week 5: E4 Toekomst en leefbaarheid

Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in het zakkie
 • map en pen op tafel  
1 / 44
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in het zakkie
 • map en pen op tafel  

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

Thema 1:
Overstromingsrisico’s en wateroverlast

Thema 2:
Overstromingsbeleid 

Maken:
Examen
opdrachten

Thema 3:
Vraagstukken van stedelijke gebieden

Thema 4:
Toekomst en leefbaarheid

 Maken:
Examen
opdrachten

Maken:
Examen opdrachten
Weekplanda

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik E1 + E2 + E3
 • Uitleg en aantekeningen E4 
 • Begrippen oefenen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
True
False
Docent telt af: 3 - 2 - 1

Slide 4 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
Het debiet van een rivier is de hoeveelheid water die op een bepaalde plek door de rivier stroomt.

Slide 5 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
Het neerslagregiem is de verdeling van de hoeveelheid neerslag over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar.

Slide 6 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
De reden om een nevengeul aan te leggen is het verhogen van de waterstand in de hoofdgeul

Slide 7 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
Nederland heeft over het algemeen een wateroverschot, maar door klimaatverandering krijgen we ook steeds vaker te maken met een watertekort

Slide 8 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
De afsluitdijk (IJsselmeer) zorgt voor beveiliging tegen overstromingen vanuit zee en voert zoetwater vanuit het IJsselmeer af naar zee. 

Slide 9 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
Op de foto zie je portiekwoningen, deze bevinden zich helemaal aan de buiten randen van de stad 

Slide 10 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
Op de foto zie je een historische binnenstad, dit zijn oude gebouwen die zich in het centrum van de stad bevinden. 

Slide 11 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Terugblik
Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam horen bij de Randstad. 

Slide 12 - Slide

Leerlingen verwachtingen laten invullen, zelf verwachtingen uitspreken. 
Retrieval grid 
E1
Overlast
E2
Beleid
E3
Stad
E4
Leefbaarheid

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

E4: Leefbaarheid

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Cornell aantekeningen
Hoofdvragen van de les: 

 1. Wat is een buurtprofiel? 
 2. Hoe bepaal je de leefbaarheid van een wijk?
 3. Wat is het verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering? 

Zonder te spieken: wat weet je nog?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Cornell aantekeningen
Begrippen
buurtprofiel
woningkenmerken
bewonerskenmerken
woonomgeving
sociale (on)veiligheid
sociale cohesie
openbare ruimte
buurt-/wijkvoorzieningen
stadsvernieuwing
herstructurering
gentrification

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

E4: Leefbaarheid

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

E4: Leefbaarheid
Buurtprofiel
De kenmerken van een wijk:

 • woningkenmerken 
 • bewonerskenmerken
(ouderdom, koop of huur, onderhoud)
(gezinsfase, inkomen, grootte)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

E4: Leefbaarheid
Leefbaarheid
Is het fijn om ergens te wonen?

Wordt bepaald door:
 • woningkenmerken
 • bewonerskenmerken
 • omgeving 
 • sociale (on)veiligheid
 • sociale cohesie
 • openbare ruimte 
toegankelijk, overzichtelijk, onderhoud, toezicht

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

E4: Leefbaarheid
Verbeteren van de leefbaarheid:

StadsvernieuwingHerstructurering
Stadsvernieuwing = het fysiek opknappen van de woningen

Herstructurering =  het fysiek opknappen van de woningen en de functie veranderen (en daarmee de bevolkingssamenstelling) 

Kan leiden tot gentrificatie
 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

E4: Leefbaarheid
Gentrificatie
Door het vernieuwen / renoveren van oude wijken in de stad, vaak dicht bij het centrum, worden er andere mensen aangetrokken. 

Hierbij worden vaak de armere mensen verdreven uit het stadscentrum omdat de huurprijzen te hoog worden voor hen om te betalen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Cornell aantekeningen
Hoofdvragen van de les: 

 1. Wat is een buurtprofiel? 
 2. Hoe bepaal je de leefbaarheid van een wijk?
 3. Wat is het verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering? 

Zonder te spieken: wat weet je nog?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Cornell aantekeningen
Flashcards maken
Schrijf het eerst in potlood
dan kan je het nog verbeteren/aanvullen

 1. Wat is een buurtprofiel? 
 2. Hoe bepaal je de leefbaarheid van een wijk?
 3. Wat is het verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering? 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat is een buurtprofiel
De kenmerken van een wijk:

 • woningkenmerken 
 • bewonerskenmerken

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Hoe bepaal je de leefbaarheid van een wijk?

Wordt bepaald door:
 • woningkenmerken
 • bewonerskenmerken
 • omgeving
 • sociale (on)veiligheid
 • sociale cohesie
 • openbare ruimte 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering? 

Stadsvernieuwing = het fysiek opknappen van de woningen

Herstructurering = het fysiek opknappen van de woningen en de functie veranderen (en daarmee de bevolkingssamenstelling)


Kan leiden tot gentrificatie

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik E1 + E2 + E3
 • Uitleg en aantekeningen E4 
 • Begrippen oefenen

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Op je laptop

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Leerschema: 
Leefbaarheid
Buurtprofiel
Ongelijkheid
Oplossingen
Problemen
Soort woningen
Bewonerskenmerken
Woonomgeving
Voorzieningen
Openbare ruimte
Veiligheid
Ruimtelijke segregatie
Sociale ongelijkheid
Stadsvernieuwing
Herstructureren
Saneren
Renoveren
Gentrificatie

Slide 29 - Drag question

This item has no instructions

Toepassing

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Niveau 1: Het voorbeeld
Het vernieuwen en verbeteren van de stad of deel van de stad.
Stadsvernieuwing
Herstructurering
Revitaliseren verwaarloosde gebieden
Opnieuw organiseren van een bepaald gebied
Meer de lokale gemeenschap betrekken
Het opknappen en vernieuwen van gebouwen

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Niveau 2: Invulopdracht
Stadsverniewing
Herstructurering
Voorbeeld 1:


Voorbeel 1
Voorbeeld 2:


Voorbeeld 2
Soort gebied in stad:


Soort gebied in stad:

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Niveau 3: Fouten speuren
Stelling
  Juist / Onjuist
De buurt heeft veel groene ruimtes en parken, wat een aantrekkelijke omgeving creëert voor buitenactiviteiten.
De buurt biedt een gevarieerd aanbod aan winkels, restaurants en culturele voorzieningen, waardoor het levendig en dynamisch is.
Het buurtprofiel laat zien dat de bewoners gemiddeld oud zijn, wat wijst op een vergrijzende populatie.
Uit het buurtprofiel blijkt dat de buurt een lager gemiddeld inkomen heeft, wat wijst op sociaaleconomische uitdagingen.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Niveau 4: Leg het uit
Aandachtspunten Syllabus E4
Uitleg
In Nederlandse steden is sprake van relatief beperkte ruimtelijke segregatie in verhouding tot vergelijkbare steden in het buitenland.
omdat, ...
Leefbaarheid van wijken hangt samen met woningkenmerken, bewonerskenmerken en de woonomgeving. 
omdat, ...
De leefbaarheid en de sociale veiligheid in de leefomgeving hangen samen met de sociale cohesie en de sociale netwerken. 
omdat, ...
De beleving van de openbare ruimte, dus ook van de sociale veiligheid van de woonomgeving, is ten dele subjectief.
omdat, ...

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Niveau 5: Examenvraag
Één leerling of groepje bereid een examenvraag voor.

De leerling of groep werkt de vraag uit.

De leerling of groep presenteert de vraag.

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Niveau 6: Kwaliteitsbesef
Welk antwoord is inhoudelijk beter?

Welk antwoord is qua formulering beter?

Welk antwoord is overzichtelijker?

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Niveau 6: Kwaliteitsbesef
Antwoord 1:
Het is goed om bedrijven, scholen en onderzoek op één plek te hebben, want dat maakt het makkelijker om kennis en nieuwe ideeën te delen.

Antwoord 2:
Als bedrijven, scholen en onderzoek samenwerken ontstaat een goede plek voor de energie-verandering. Ze kunnen gemakkelijker slimme ideeën en belangrijke kennis delen, waardoor nieuwe energie-ontwikkelingen sneller gaan.

Antwoord 3:
Het is handig dat bedrijven en scholen bij elkaar zitten, want dan kunnen ze beter samenwerken en nieuwe dingen begrijpen.

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

DENK!
Maak zelf opgave 36 t/m 41

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Niveau 5: Samenvatting
DENK!
Beschrijven van een Buurtprofiel en Uitspraken doen over Leefbaarheid

Nederlandse steden vertonen over het algemeen relatief beperkte ruimtelijke segregatie in vergelijking met steden in andere landen. Het begrijpen van de leefbaarheid van wijken hangt af van verschillende factoren, waaronder woningkenmerken, bewonerskenmerken en de woonomgeving. Sociale cohesie en sociale netwerken spelen ook een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk of buurt. Het is belangrijk om te realiseren dat de beleving van de openbare ruimte en sociale veiligheid subjectief kunnen zijn en van persoon tot persoon kunnen verschillen.

36) Welke factoren beïnvloeden de leefbaarheid van wijken?

37) Hoe beïnvloeden sociale cohesie en sociale netwerken de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk of buurt?

38) Welke benaderingen kunnen worden gebruikt om een buurtprofiel te maken en uitspraken te doen over de leefbaarheid? 

39) Hoe verschilt ruimtelijke segregatie in Nederlandse steden ten opzichte van steden in andere landen, en welke invloed heeft dit op de leefbaarheid van wijken?

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Niveau 5: Samenvatting
DENK!
Beoordelen van Stedelijk Beleid Gericht op Wijken en Buurten

Stadsvernieuwing richt zich op het fysiek opknappen van de woningvoorraad, terwijl herstructurering ook ingrijpt in de aard van de woningvoorraad en daarmee de bevolkingssamenstelling. Bij het begrijpen van leefbaarheid en stedelijk beleid op wijk- en buurtniveau is het belangrijk om wijken en buurten te vergelijken aan de hand van relevante indicatoren, zoals woningkenmerken, bewonerskenmerken, de beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid. Het is cruciaal om de leefbaarheid te relateren aan deze indicatoren en verschillende dimensies, zoals economisch, sociaal-cultureel en politiek, te betrekken bij het beoordelen van stedelijk beleid.

40) Leg het verschil uit tussen stadsvernieuwing en herstructurering en hoe deze benaderingen de woningvoorraad en bevolkingssamenstelling op wijk- en buurtniveau beïnvloeden.

41) Hoe beïnvloeden woningkenmerken, bewonerskenmerken, de beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid, de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau?

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Herhaling

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Leerschema: 
Leefbaarheid
Buurtprofiel
Ongelijkheid
Oplossingen
Problemen
Soort woningen
Bewonerskenmerken
Woonomgeving
Voorzieningen
Openbare ruimte
Veiligheid
Ruimtelijke segregatie
Sociale ongelijkheid
Stadsvernieuwing
Herstructureren
Saneren
Renoveren
Gentrificatie

Slide 42 - Drag question

This item has no instructions

Cornell aantekeningen
Herhalen Cornell
buurtprofiel
woningkenmerken
bewonerskenmerken
woonomgeving
sociale (on)veiligheid
sociale cohesie
openbare ruimte
buurt-/wijkvoorzieningen
stadsvernieuwing
herstructurering
gentrification

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Herhaling Retrieval grid 
E1
Overlast
E2
Beleid
E3
Stad
E4
Toekomst

Slide 44 - Slide

This item has no instructions