5v 4.5 Het buurtprofiel

4.5 Buurtprofiel
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4.5 Buurtprofiel

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

0

Slide 3 - Video

Slide 4 - Slide

De stad van de toekomst
Bevolkingsgroei <-> bevolkingskrimp

Ontwikkeling tot:
 • Duurzame stad
 • Smart city

Slide 5 - Slide

Stad van de toekomst: Duurzaam en Smart

Slide 6 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Herstructurering van 19e eeuwse bedrijventerreinen. 
 • Bedrijven weggetrokken -> leegstand en verloedering
 • Tegelijk: meer reizigers en gebrek aan woonruimte


Te onderscheiden in:
 1. Verdichting: meer m² vloeroppervlak per hectare, dus meer hoogbouw
 2. Transformatie: gebied krijgt nieuwe functie: bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie 
 3. Renovatie: Opknappen van karakteristieke gebouwen (industrieel erfgoed) 

Slide 7 - Slide

Het buurtprofiel

Slide 8 - Slide

Model van een stad

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 9 - Slide

Hoe verder naar buiten hoe...

Slide 10 - Slide

Stad -> wijk -> buurt

Slide 11 - Slide

Buurtprofiel
 1. Woningkenmerken
 2. Bewonerskenmerken
 3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 12 - Slide

Woningkenmerken

 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud

Slide 13 - Slide

19e-eeuwse wijken  

Slide 14 - Slide

Tuindorpen
(1920 - 1940)
Voorbeeld: Utrecht - Tuindorp

Kwaliteitsverbetering door woningwet.

 • Erkers
 • Ruimte voor enkele auto's
 • Voortuinen en openbaar groen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Na oorlogse wijken
 • Tegen de arbeiderswijken liggen vooroorlogse wijken
    - grotere huizen
    - minder dicht op elkaar gebouwd

 • Daaromheen: naoorlogse wijken
    - goedkopere huizen
    - hoogbouw
       - snel gebouwd, goedkoop
       - wordt nu geleidelijk vervangen

Slide 17 - Slide

Woonwijken laagbouw jaren 70 + 80 
Amsterdam

Slide 18 - Slide

Vinexwijk

Slide 19 - Slide

Hoe kom je hier achter?
Hoe kom je hier achter?

Slide 20 - Slide

Wanneer zijn deze woningen gebouwd?
Jaren 1960-'70
Na-oorlogse wederopbouw 1945-60
21e eeuw
19e eeuw / vroeg 20e eeuw

Slide 21 - Drag question

Wat voor woningtypes zijn het?
Galerijflat
portiek-etagewoningen
Modern appartement
19e eeuwse arbeiderswoningen
Moderne eengezinswoning / rijenwoning

Slide 22 - Drag question

Bewonerskenmerken
Grootte van huishouden

Etniciteit

Inkomen

Gezinsfase

Leeftijd

Slide 23 - Slide

Wat zijn hier de bewonerskenmerken?

Slide 24 - Open question

Wat zijn hier de bewonerskenmerken?

Slide 25 - Open question

Bedenk een verband tussen een woningkenmerk en een bewonerskenmerk.

Slide 26 - Open question

Segregatie-index

De segregatie-index loopt van 0 (evenredige spreiding over de
stad) tot 100 (complete segregatie). 

De waarde van de segregatie-index kan worden
geïnterpreteerd als het percentage van een groep dat zou moeten verhuizen om een 
verdeling over de stad te krijgen die evenredig is aan die van de overige bevolking
(Tesser et al. 1995)

Slide 27 - Slide

Is elke vorm van segregatie een probleem? Licht je antwoord toe.

Slide 28 - Open question