Les 5 Sociale relaties ALA leefgebieden

1 / 42
next
Slide 1: Slide
LeefgebiedenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 70 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

wat weet je nog van de les
van afgelopen vrijdag?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Communicatie middelen
Natuurlijke gebaren
Gezichtsuitdrukkingen/Mimiek
Lichaamstaal 
Oogcontact
Tekeningen en pictogrammen
Voorwerpen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

instructie aan de hand van picto 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Werk uit en laat zien aan de klas:

Werk uit en laat zien aan de klas
groep 1 Hoe je in gebarentaal aan iemand vraagt 'wat wil je eten'
groep 2: hoe je in gebarentaal aan iemand vraagt 'wat is je naam'
groep 3 Maak een instructieplan met pictogrammen hoe iemand zich moet aankleden (ondergoed, bloes, rok en schoenen)
Groep 4: Maak een instructieplan met pictogrammen hoe iemand zich moet douchen 
groep 5: Bedenk een situatie uit jullie praktijk waarbij het handig zou zijn om totale communicatie in te zetten. Beschrijf die situatie en laat zien wat je dan in zou kunnen zetten
groep 6:
zoek 6 pictogrammen die je ook op je werk tegen komt; leg uit wat ze betekenen


timer
0:15

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

MEDEDELINGEN

morgen dinsdag 28 nov


kelly om 08:45 uur
Yenthe om 09:00 uur
Yoah 09:15 uur
Lieke: 09:30 uur
ahmet 10:00 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat willen we vandaag bereiken?
 • Je kunt benoemen waarom een sociaal netwerk belangrijk is
 • Je weet wat emotionele en sociale eenzaamheid zijn.
 • Je kunt voor het leefgebied sociale relaties het sociaal netwerk in kaart brengen  van je duo.
 • Je kunt benoemen waarom het handig is om met een ecogram,groslijst of netwerkkaart te werken.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

boeken die we vandaag gebruiken

Communicatie en gedrag ; hoofdstuk 18 Sociaal maatschappelijke problematiek

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

wie zijn jou sociale relaties

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Waarom zijn
'sociale relaties' belangrijk?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Sociale relaties
 • Gezin 
 • Familie
 • Relaties en vrienden
 • Buurtgenoten
 • Professionele contacten
 • Sociale vaardigheden
 • Social media Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Sociale relaties
Een sociaal netwerk is belangrijk voor de vervulling van iemands basisbehoeften.
uit onderzoeken blijkt dat sociale relaties :
 • helpen bij stress
 • preventief tegen depressie,
 • Vergroot maatschappelijke kansen van mensen
 • belangrijk bij het verwerken van ernstige of traumatische gebeurtenissen.
 • Het stelt mensen in staat anderen te helpen en daardoor voor zichzelf en anderen iets te betekenen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat we in deze les bespreken is relevant voor een specifiek beroepsgericht examen!
Natuurlijk krijg je verder in de opleiding nog lessen hierover om je goed op het examen te kunnen voorbereiden, maar om jullie alvast een idee te geven....Examen: ondersteunt de client bij het sociale netwerk (leerjaar 3)

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

functies van een sociaal netwerk
Luisterend oor, geruststellend, troost bieden, gezelschap, praktische ondersteuning: helpen ergens mee
geven van advies en informatie

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

sociaal maatschappelijke problemen
Dit zijn problemen zoals eenzaamheid, armoede, sociale uitsluiting, dakloosheid en bijvoorbeeld schuldenproblematiek. 

Sociaal-maatschappelijke problemen hebben met elkaar gemeen dat ze elkaar versterken en dat zonder hulp de meeste cliënten vastlopen. 
Deze problemen hebben een aantal kenmerken:

Ze zijn maatschappelijk bepaald.
Ze ontstaan bij groepen mensen.
Ze zijn moeilijk op te lossen.
Ze leiden tot bijkomende problemen.
Ze treffen doorgaans het hele gezin.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Eenzaamheid
Emotionele eenzaamheid. Er wordt bij emotionele eenzaamheid niet voorzien in een emotionele behoefte. 

Sociale eenzaamheid betekent dat je minder contact hebt met anderen dan dat je zou willen.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Armoede
leven van uitkering, werkeloosheid, geldproblemen, ieder dubbeltje om moeten draaien, kleine woning voor groot gezin, huurachterstand, vaste lasten die amper betaald kunnen worden, iedere avond hetzelfde eten, geen geld voor leuke dingen zoals feestjes, uitstapjes, sport, hobby.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

leven in armoede
kijk naar thomas en bedenk wat armoede voor gevolg heeft op sociale relaties.. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

welke gevolgen heeft
armoede
op thomas

Slide 21 - Mind map

This item has no instructions

verwerkingsopdrachten
Wat: BOOM digitaal
Hoe: lees eerst hoofdstuk 18 maak daarna de opdrachten
Tijd: 20-30 minuten
Uitkomst: je weet wat sociaal maatschappelijke problemen zijn
Waarom? zodat je weet wat één probleem nog meer problemen geeft op de andere leefgebieden

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

begeleiding
De aanpak van eenzaamheid is maatwerk
in de volgende slides komen tools voorbij die jouw als begeleider kunnen helpen

zo kan je een lijst met contact maken samen met de client die gaandeweg het leven zijn verwaterd.. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk versterken 

Ecogram: een veelgebruikte manier om het sociale netwerk van een cliënt in kaart te brengen is een ecogram


Sociaal netwerk in kaart brengen met cliënt

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Het doel van een ecogram
Uit een ecogram kan duidelijk worden:

Welke hulpbronnen de cliënt heeft in zijn omgeving om zijn behoeften te vervullen en waar dit nog versterkt moet worden.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Ecogram
 • Familie
 • Andere relaties (vrienden, medebewoners, oude kennissen en collega's, geestelijk raadslieden
 • Zakelijke contacten (arts, fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerker of activiteitenbegeleidster

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens;
 • Gezin van herkomst (G)
 • Overige familieleden (F)
 •  Vrienden (V)
 • Oude buren, collega’s en kennissen (K)  
 • Buren (B)
 • Medebewoners (M)
 • Raadslieden (R)
 • Zorgverleners (Z)

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
De cirkels worden via een lijn verbonden met het hart

Er zijn drie soorten lijnen:
Elke lijn is ook met een pijn gericht:
 • Van de zorgvrager naar de ander
 • Van de ander naar de zorgvrager
 • En wederzijds (twee pijlen)

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Ecogram vragen
Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram:
• Met wie praat u als u het moeilijk hebt?
• Welke rol speelt deze persoon in uw leven?
• Met wie gaat u (weleens) naar buiten?
• Hoe is het contact met familieleden?
• Bij wie gaat u wel eens op bezoek?
• Gaat u wel eens uit logeren en bij wie?

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Groslijst
Groslijst: Een groslijst biedt algemeen inzicht in het sociale netwerk van een cliënt in de vorm van een lijst van personen die de cliënt kent, aardig of belangrijk vindt. De nadruk ligt hierbij op het inventariseren.  De groslijst is het meest eenvoudige en minst tijdsintensieve instrument om gegevens over een sociaal netwerk te verzamelen.


Doel: Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Netwerkkaart
Netwerkkaart:
Vult de client zelf in, kan met behulp van jouw
Het biedt algemeen inzicht in het sociale netwerk van een cliënt in de vorm van een kaart

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Lesopdracht: in duo's het sociale netwerk van elkaar in kaart brengen met een ecogram of een netwerkkaart
Wat: je gaat van elkaar het sociale netwerk in kaart brengen. Dit doe je op papier. Eerst lees je zorgvuldig de instructie door die de docent aan je geeft. 
Hoe: in duo's. Docent geeft een papieren instructie die je opvolgt en een leeg blad om de sociale netwerk op te maken. 
Je mag kiezen tussen een ecogram maken of een netwerkkaart
Tijd: 20-30 minuten
Uitkomst: je kan een sociaal netwerk in kaart brengen
Waarom? Het maken van een ecogram of netwerkkaart kun je inzetten om het sociale netwerk van een cliënt in kaart te brengen
klaar? maak een foto en lever het in teams 


Link naar digitale versie instructie ecogram maken: zie volgende slide

timer
25:00

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Link

This item has no instructions

Sociaal netwerk cliënt versterken
Als PBMZ kun je stappen nemen om gericht te werken aan de netwerkontwikkeling:

 • samen met client een ecogram, groslijst of netwerkkaart maken 
 • bedenken van mogelijkheden om het netwerk te versterken en uit te breiden
 • maken van een actieplan
 • uitvoeren van het actieplan
 • evalueren van het plan en de werkwijze

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Hoe was het om een ecogram temaken? 

Slide 35 - Slide

Nabespreken opdracht: geef een aantal studenten de beurt om antwoord te geven op bovenstaande vragen. 

Gebruik de kaarten in plaats van de spinner bij een offline les

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Noem zoveel mogelijk organisaties/instellingen die zich richten op het leefgebied 'sociale relaties'

Slide 37 - Mind map

This item has no instructions

Filmpje met kijkersvragen

1: Wendy :Heeft een gesprek om haar situatie in kaart te brengen.. Op welke levensgebieden hoor/zie jij problemen? Onderbouw je antwoord..

2. Moeders van rotterdam bezoeken een alleenstaande moeder thuis.. Op welke levensgebieden hoor/zie jij problemen?

3. Wat is de doelstelling van ‘moeders van rotterdam?’ als je dit niet uit het filmpje kan halen.. Google je.Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Link

This item has no instructions

mijn antwoord op de kijkersvragen check of het klopt
1. Ja. Er is een combinatie van diverse complexe problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden, op de verschillende levensgebieden. Het gezin heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Verblijft nu op een kamertje bij iemand anders in huis, zeer krap. Wendy heeft geen werk, dus ook geen loon, geen uitkering, geen verzekering. Ze staat nergens ingeschreven, is zwanger van een derde kind, blowt één à twee keer per dag en heeft schulden.

2. Er is een combinatie van diverse complexe problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden, op de verschillende levensgebieden. Ze is alleenstaand, dus geen steun van een partner, ze geeft aan wel eens in de war te zijn, huilbuien, ze rookt terwijl ze zwanger is, zit in de schuldsanering.
3. Vroegtijdig hulp aanbieden aan moeders die zwanger zijn en tot een risicogroep behoren. En aan moeders die al kinderen hebben,
Moeders voorlichting geven over een gezonde levensstijl, niet alleen over roken en drinken, maar ook over de invloed van stress, gezond eten en een gezond eetpatroon op een ongeboren kind. Dit in de vorm van bijeenkomsten waar moeders die al aangemeld zijn en zwanger zijn, welkom zijn.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

doelen behaald? 
Je kunt benoemen waarom een sociaal netwerk belangrijk is
Je weet wat emotionele en sociale eenzaamheid zijn.
Je kunt voor het leefgebied sociale relaties het sociaal netwerk in kaart brengen van je duo.
Je kunt benoemen waarom het handig is om met een ecogram,groslijst of netwerkkaart te werken.

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Hoe ging deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll

This item has no instructions