Fundamenten van de EU

Fundamenten van de EU
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Project Algemene VakkenSecundair onderwijs

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Fundamenten van de EU

Slide 1 - Slide

Principes van de EU: stellingen
- Lees de situaties in je bundel. Vind jij volgende zaken goed of niet? Moeten deze mogelijk zijn in een Europees land of niet? 

- Let op: het gaat over jouw mening. Die hoeft niet overeen te komen met de feiten.

Slide 2 - Slide

Het leger bepaalt wat er in de politiek gebeurt.

Slide 3 - Poll

Er wordt regelmatig een nieuw parlement verkozen, dat nieuwe wetten kan maken.

Slide 4 - Poll

Er is regelmatig iemand nieuw aan de macht die beslissingen van vorige leiders kan ongedaan maken.

Slide 5 - Poll

Mensen zijn onschuldig tot hun schuld bewezen is voor een rechtbank.

Slide 6 - Poll

Er is slechts een zeer beperkt aantal partijen, zodat er niet teveel discussie is en er snel beslissingen kunnen worden genomen.

Slide 7 - Poll

Journalisten zijn vrij om te publiceren wat ze willen, indien ze rekening houden met de grondrechten van de burgers.

Slide 8 - Poll

Het geloof van de meerderheid van de bevolking vormt de basis voor het land.

Slide 9 - Poll

Indien de politici die de meerderheid hebben beslissingen nemen, mag er niet meer tegen geprotesteerd worden.

Slide 10 - Poll

Basisprincipes van EU
- We overlopen een aantal belangrijke basisprincipes van de EU. 

- Vervolgens maak je een toepassing om te zien of je deze principes herkent in actuele situaties.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Toepassing
Welke basisprincipes worden geschonden in volgende situaties?

Noteer op het takenblad.

Slide 20 - Slide