DO2 - Les 1: "Beginsituatie"

DO2 - Les 1
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

DO2 - Les 1

Slide 1 - Slide

Tijdens dit college
 • Oriëntatie op dit opleidingsonderdeel
 • Werkwijze en planning
 • Lesonderwerp: de didactische beginsituatie

Slide 2 - Slide

Oriëntatie op dit opleidingsonderdeel
 • 3 studiepunten (= 75-90 uur studiebelasting)
 • Leerinhouden:
  - Didactische beginsituatie
  - Doelstellingen (flipped)
  - Leerinhouden (flipped)
  - Didactische werkvormen
  - Evaluatie (flipped)
  - Didactische principes (flipped)

Slide 3 - Slide

mens- en maatschappijbeeld
doelstellingen
beginsituatie
evaluatie
leerprocessen

Slide 4 - Drag question

Oriëntatie op dit opleidingsonderdeel
 • 3 studiepunten (= 75-90 uur studiebelasting)
 • Leerinhouden:
  - Didactische beginsituatie
  - Doelstellingen (flipped)
  - Leerinhouden (flipped)
  - Didactische werkvormen
  - Evaluatie (flipped)
  - Didactische principes (flipped)

Slide 5 - Slide

Evaluatie van dit opleidingsonderdeel
 • Schriftelijk examen (50%): gelijkaardig aan DO1
 • Examentaken, toepassing van de leerinhouden (50%)
  - Lesdoelen (5%)
  - Lesvoorbereiding, incl. werkvormen en didactische principes (25%)
  - Cursustekst (15%)
  - Toets (5%)
 • Indiendatum: 18/05/2020 (klas C en D) of 19/05/2020 (klas B) of 20/05/2020 (klas A)
 • Meer informatie: takenkaart + evaluatie-instrument
 • Tijdens de werkcolleges kan je aan de examentaken werken!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Werkwijze (flipped classroom)

Slide 9 - Slide

Werkwijze (flipped classroom)
 1. Thuis: doornemen cursus + toets maken op Canvas
 2. Op school: terugblik geziene leerstof (klassikaal):
  -> via bespreking van oefeningen, een formatieve toets, ...
 3. Op school zijn er extra mogelijkheden:
  -> zelfstandig: oefeningen maken, verbeteren met correctiesleutels, verdiepende opdrachten, aan examentaak werken, ...
  -> extra instructie door docent
  -> begeleiding bij examentaak, hulp bij oefeningen, ...

Slide 10 - Slide

Planning van dit opleidingsonderdeel
 • Iedere college vraagt:
  - voorbereiding
  - actieve deelname
  - verwerking in functie van jouw examentaak
 • Geen voorbereiding gedaan? Geen deelname aan het college mogelijk!
 • Planning (zie Canvas)

Slide 11 - Slide

De didactische beginsituatie

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Opdracht (partnerwerk)
 • Werkvorm: A-Z breinstorm
 • Je gaat binnenkort observeren voor je kennismakingsstage
  - Waarop zal je letten tijdens de verschillende lesobservaties?
  - Welke info wil je verkrijgen van je mentoren? 
 • Noteer deze gegevens in kernwoorden, van A tot Z:
  - Andertaligheid
  - Beheersingsniveau vaardigheden
  - Credibiliteit van de leraar
  - Diversiteit van het leerlingenpubliek
  - E ???
  - F ???

Slide 14 - Slide

Beginsituatiegegevens (p. 12-16)

Slide 15 - Slide

Opdracht (vervolg)
 • Kies nu één kernwoord uit dat telkens past bij een bepaald beginsituatiegegeven (in totaal dus 5 kernwoorden).
 • Typ deze 5 kernwoorden in bij de volgende oefening.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Mind map

Zelfstudie!
 • Cursus (p. 12-16)
 • Leerdoelen (p. 15)
 • Twee verwerkingsoefeningen (p. 17-18)

Slide 18 - Slide

Tegen volgende week...
 • Volgende les: verwerking hoofdstuk 'doelstellingen'
 • Dus:
  - cursus aanschaffen bij ACCO
  - takenkaart grondig doornemen (oriëntatie op onderwerp)
  - cursus p. 19-47 doornemen + toets op Canvas maken (deadline: dag voor het college - 23.59 u.)

Slide 19 - Slide