1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden juiste

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Handelskolonialisme
Exploitatiekolonialisme

Slide 2 - Drag question

This item has no instructions

Wat is dekolonisatie?
A
Onafhankelijk worden van kolonies
B
Kolonies veroveren
C
Kolonies ontwikkelen zich
D
Vorm van imperialisme

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer begon de dekolonisatie?
A
Na de 1e wereldoorlog
B
Na de 2e wereldoorlog
C
Toen we ook een televisie kregen
D
De dekolonisatie is nog niet begonnen

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

De VS
Sovjet-Unie
Planeconomie
Kapitalisme             
Communisme
Vrijemarkteconomie
Democratie             
Dictatuur            

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

 1500-1800        1800-1945          1945-1990        1990-heden
Dekolonisatie
Vrijemarkteconomie
Industrieel kolonialisme
Handelskolonialisme
Koude oorlog
Vraag en aanbod
aanvoer  grondstoffen veilig stellen

Slide 6 - Drag question

Herhaling vorige week:
Je weet welke begrippen passen bij de verschillende fasen van de wereldeconomie
Je begrijpt de voor- en nadelen van vrijhandel

Leerdoelen
Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor verschil in ontwikkeling te noemen.
Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Waarom zijn landen arm?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?
De oorzaken moet je soms zoeken:
 in het land zelf (interne oorzaken) en 
soms erbuiten (externe oorzaken)

Wanneer in een land veel negatieve factoren samenvallen, is de kans op armoede onder de bevolking groter.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Interne oorzaken; binnen het land zelf.
  1. Natuurlijke oorzaken
  • natuurlijke kenmerken: er is voldoende vruchtbare grond, goed klimaat, natuurlijke hulpbronnen, niet te bergachtig en voldoende neerslag.
  • ligging: een goed bereikbaar land ( infrastructuur, grenzend aan zee ) heeft meer kansen dan een land omringd door andere landen (land locked)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Interne oorzaken; binnen het land zelf.
2. Menselijke oorzaken
  • politiek systeem: corruptie en slecht bestuur is niet goed voor een land. Een sterke overheid zorgt voor rust!
  • bevolkingsopbouw: arme landen veel jongeren en rijke landen vergrijzing. Ideaal is een goede mix
  • mate van ongelijkheid

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Externe oorzaken Hierbij gaat het om het soort relatie dat een ontwikkelingsland heeft met de rijke landen.
1. Koloniaal verleden
  • exploitatie kolonie: leveren van grondstoffen en landbouwproducten aan het moederland
  • vestigingskolonie: kolonisten gingen in het land wonen
2. rol land in de wereldeconomie
  • goede/gunstige ligging zodat mno's zich er gaan vestigen
  • Hoe hoog de lonen zijn, opleidingsniveau, stabiel land

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Interne oorzaken:
menselijke factoren:
mate van ongelijkheid
Als een land zich economisch ontwikkelt, neemt de sociale ongelijkheid toe. Sommige groepen profiteren meer van de groeiende welvaart dan andere. Sociale ongelijkheid druk je uit met de Gini-coëfficiënt. Grote ongelijkheid in combinatie met een grote groep jongeren zonder uitzicht op werk, kan leiden tot ernstige sociale onrust in een land.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Opdracht:
Lees paragraaf 1.3 

Maak in je aantekeningen schrift een schematische samenvatting. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk 
Maak opdracht 1, 2, 3a en 6a. 
Paragraaf H1 par. 1.3

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Kijk eens rond bij Gapminder
1. Gapminder.org -> update your worldview -> test jezelf
of neus lekker rond.

De website is in het Engels, dus als je iets niet begrijpt vraag het dan.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Welke interne oorzaken zorgen voor een goede ontwikkeling van een land?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn kenmerken van een goed economisch klimaat?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Welke politieke kenmerken zorgen er vaak voor dat arme landen niet tot ontwikkeling komen?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions