Dorothea Timmers Huigers

Verstandelijk beperkt...

Verstandelijke beperking is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.

1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verstandelijk beperkt...

Verstandelijke beperking is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten.

Slide 1 - Slide

Licht verstandelijke beperking
• Een IQ tussen de 50 en 75
Zo’n 75% van alle verstandelijk gehandicapten heeft deze gradatie.
Let op: een licht verstandelijke beperking is niet hetzelfde als ‘zwakbegaafd’. Die term wordt gebruikt voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85.

Slide 2 - Slide

Matig verstandelijke beperking
• Een IQ tussen de 35 en 50
Zo’n 18% van alle mensen met een verstandelijke beperking heeft deze gradatie.

Slide 3 - Slide

Ernstig verstandelijke beperking
• Een IQ tussen de 20 en 35
Zo’n 7% van alle mensen met een verstandelijke beperking heeft deze gradatie.

Slide 4 - Slide

Zeer ernstig verstandelijke beperking
• Een IQ onder de 20
Zo’n 1% van alle mensen met een verstandelijke beperking heeft deze gradatie.

Slide 5 - Slide

Dorothea Timmers - Huigens

Slide 6 - SlideDorothea Timmers-Huigens (1942) is de grondlegger van de Theorie van Ervaringsordening

Slide 7 - Slide

Wat is het doel van Ervaringsordening?


De theorie van de ervaringsordening is een manier waarop je naar mensen en hun gedrag kunt kijken. Deze manier van kijken kan professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking helpen om mee te bewegen met de diversiteit aan belevingen die een cliënt kan hebben.

Slide 8 - Slide

Lichaamsgebonden ordening

 biedt veiligheid en letterlijk houvast. Door dingen aan te raken en in je mond te stoppen leer je de wereld kennen. Aanvankelijk blijft die wereld strikt beperkt tot het hier en nu. Later worden opeenvolgende ervaringen herkend als vertrouwd.

-stereotype gedrag

-Herhaal gedrag

-Orale fase

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

associatieve ordening
Heeft te maken met het herkennen van patronen. Aankleden, tandenpoetsen en eten vinden plaats via handelingen die in een vaste volgorde verlopen. Mensen ontlenen hun veiligheid aan vaste patronen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

structurerend ordenen
Bij structurerend ordenen daarentegen kan de volgorde binnen zo’n situatie verschillen. De maaltijd blijft wel aan allerlei vaststaande regels gebonden: bijvoorbeeld het tijdstip en regels, zoals niet weglopen tijdens het eten.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Bij de vormgevende ordening
kan iemand zelf zijn omgeving bepalen. Hij kan bijvoorbeeld zelfstandig kleren gaan kopen in een winkel. Bij structurerend ordenen kan – hetzelfde voorbeeld doorvoerend – de persoon wel kiezen uit een aantal kledingstukken dat in een kast ligt, terwijl iemand die associatief ordent niet in staat is om te kiezen. Als iemand vormgevend kan ordenen, is het de vraag of hij wel verstandelijk gehandicapt is.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Vertel eens...
Heb je de leerstof goed begrepen?
Wat wel en wat niet?
Kun je de niveaus onderscheiden?
Noem ze eens op?
Slide 18 - Slide

The end...

Slide 19 - Slide