Depressie en delier bij ouderen

Depressie bij ouderen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Depressie bij ouderen

Slide 1 - Slide

Doelen van de les
    • Weet de student wat Depressieve kwetsbaarheid betekent en wat de verschijnselen zijn.
    • Weet de student globaal in welke mate Depressieve gevoelens voorkomen.
    • Weet de student dat en hoe Depressiviteit bij de mens hoort.
       • Kan de student basaal aangeven wat Verpleegkundige begeleiding bij ouderen met Depressieve gevoelens kan zijn: 
          • Kent de student globaal een aantal behandelmethoden. 
    • Kan de student aangeven hoe hij de zorg zou leveren als student Verpleegkunde bij een oudere in zorg die Depressieve gevoelens heeft.

Slide 2 - Slide

0

Slide 3 - Video

Benoem dat wat er in je op komt als je het hebt over :

depressie
bij ouderen

Slide 4 - Mind map

Overleg met mede studenten
Het volgende plaatje geeft meerdere symptomen weer bij depressie bij ouderen.
Overleg met je medestudent waar je aan denkt bij het zien van deze symptomen!

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Delier bij ouderen

Slide 8 - Slide

Doelen van de les
    • Kan de student aangeven wat een Delier is.
    • Kan de student de risico’s en urgentie van vroegtijdige signalering van delirante verschijnselen bij een Delier benoemen.
    • Weet de student wat een DOS schaal is en dat hij zowel preventief diagnostisch als acuut diagnostisch te gebruiken is.
    • Kan de student de werking van de Delier-Risc-Assessment-Scale begrijpen.
    • Kan de student de behandeling bij een Delier benoemen.

Slide 9 - Slide

Wat is een delier
een toestandsbeeld dat in korte tijd ontstaat waarbij de zorgvrager vaak verward en angstig is

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Geef in één woord wat in je opkomt als je deze film van Mevr. ziet!

Slide 13 - Mind map

Aandachtspunten bij de verzorging en begeleiding van Zorgvragers met een delier
rustige omgeving, 
ben kalm en empatisch, 
oriënteer de patiënt regelmatig waar hij of zij is, 
dag- en nachtritme bewaken, 
evenwichtig doseren van prikkels, 
ZV niet onbewaakt achterlaten, conflicten vermijden, 
niet te veel bezoekers erbij laten, 
zorg voor vertrouwde spullen in de buurt van ZV

Slide 14 - Slide

Dementie
Delier
Depressie
extreem sombere stemming
Persevereren
Confabuleren
Weinig interesse in zelfzorg
Behandelbaar
Maakt geen taalfouten
Kan in een dag onstaan
slechte lichamenlijke conditie
DOS schaal 
Verward en angstig
Komt voor bij ouderen
Geheugenstoornis
Verstoord slaap en wekpatroon
Stemmingsstoornissen
Suïcide neiging mogelijk

Slide 15 - Drag question

Slide 16 - Slide