Unit 4.4 (10-03)

Hello V1KT1! :) 

Phone in the phonebag? Coat in the hallway? Books, notebook, Chromebook & a pen on your table? Awesome!
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hello V1KT1! :) 

Phone in the phonebag? Coat in the hallway? Books, notebook, Chromebook & a pen on your table? Awesome!

Slide 1 - Slide

Today:
1. Recap
2. Homework check
3. Grammar:
adverbs & some/ any
4. Get to work!
5. Checking goals
6. Homework
Goals (aan het einde van de les...) :

- Weet je hoe je bijwoorden in het Engels gebruikt (herhaling).
- Weet je wat some & any betekenen en hoe je deze woorden kunt gebruiken.
- Heb je goed meegedaan. 

Slide 2 - Slide

1. Recap
Tijdens de recap ben je stil. Bij vragen of opmerkingen steek je je vinger op.

Slide 3 - Slide

2. Homework check
Wat was het huiswerk?
Maken: Unit 4, lesson 4 opdracht 29 t/m 31


Ik kom controleren.
Terwijl ik rondloop mag je zachtjes / rustig kletsen op je eigen plek.

Slide 4 - Slide

2. Homework check
Wat was het huiswerk?
Maken: Unit 4, lesson 4 opdracht 29 t/m 31


We kijken samen opdracht 29 en 30 na.
Tijdens het nakijken ben je stil. Bij vragen en / of opmerkingen steek je je vinger op.

Slide 5 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Wat zijn adverbs of frequency ook al weer? Wat geven die aan?
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 6 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Adverbs zijn bijwoorden. Voorbeelden zijn: never, always, sometimes... Ze geven aan hoe vaak iets gebeurt.
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 7 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Bijwoorden staan meestal voor / na het hoofdwerkwoord.
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 8 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Bijwoorden staan meestal voor  het hoofdwerkwoord.

I always play basketball at 7 o'clock.
She never talks to Brian.
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 9 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Er is ook een uitzondering... Bij een bepaald werkwoord komt het bijwoord er na. Welk werkwoord is dat?
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 10 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Bijwoorden komen het werkwoord to be (am / are / is).

She is always late.
They are never free on Friday.
Tijdens de uitleg ben je stil. 

Slide 11 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Waar in de zin komen de bijwoorden?

1. Tom sings in public. (never)
2. Jennifer and Ruby are fighting. (always)
3. She buys presents for her brothers. (sometimes)
De opdracht maak je in stilte. 

Slide 12 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Waar in de zin komen de bijwoorden?

 1. Tom never sings in public.
 2. Jennifer and Ruby are fighting. (always)
 3. She buys presents for her brothers. (sometimes)
De opdracht maak je in stilte. 

Slide 13 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Waar in de zin komen de bijwoorden?

 1. Tom never sings in public.
 2. Jennifer and Ruby are always fighting. 
 3. She buys presents for her brothers. (sometimes)
De opdracht maak je in stilte. 

Slide 14 - Slide

3. Grammar: adverbs (of frequency)
Waar in de zin komen de bijwoorden?

 1. Tom never sings in public.
 2. Jennifer and Ruby are always fighting. 
 3. She sometimes buys presents for her brothers. 
De opdracht maak je in stilte. 

Slide 15 - Slide

3. Grammar: some / any
Wat denk je dat some en any betekenen?
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 16 - Slide

3. Grammar: some / any
Some en any betekenen alle twee enkele / enige / een paar.
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 17 - Slide

3. Grammar: some / any
Wat valt je op? Wanneer gebruiken we some en wanneer any?Tijdens de uitleg ben je stil.
We have some pizza in the fridge.
I have some friends in Florida.
Do we have any biscuits left?
Have you got any plans today?
I don't have any time today.
She doesn't want any pasta.

Slide 18 - Slide

3. Grammar: some / any
Wat valt je op? Wanneer gebruiken we some en wanneer any?Tijdens de uitleg ben je stil.
Bevestigend: some
We have some pizza in the fridge.
I have some friends in Florida.
Vragend: any
Do we have any biscuits left?
Have you got any plans today?
Ontkennend: not any
I don't have any time today.
She doesn't want any pasta.

Slide 19 - Slide

3. Grammar: some / any
Tijdens de uitleg ben je stil.

Slide 20 - Slide

4. Get to work!
Do:
Unit 4, lesson 4
 • Opdracht 31, 33, 35 en 35 (p. 154)
Klaar?
Practise more grammar (online)


How?
- Voor jezelf of in tweetallen.
- Zachtjes overleggen.
- Muziek via je Chromebook.
- Steek je hand op bij vragen.
- Tijd tot afsluiting les. 


Slide 21 - Slide

5. Checking goals
 1. Wat geven adverbs of frequency aan (sometimes, always...)?
 2. Wat betekenen some / any?
 3. Wanneer gebruik je some en wanneer any? 

Slide 22 - Slide

     5. Homework
Voor maandag 14 maart (1e uur):

Maken: opdracht 32, 33, 35, 36 (p. 154)
Leren: Vocab, grammar, phrases unit 4

Neem ook je schrift mee!


Slide 23 - Slide