Comparitive & Superlative

1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
  • Je weet wat het verschil is tussen een comparative en een superlative
  • Je kunt herkennen in een zin of je een comparative of superlative moet gebruiken
  • Je kunt op basis van een bijvoeglijk naamwoord een comparative of superlative maken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Comparative
&
superlative

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Comparative
I am bigger than you.
This house is larger than mine.
Jack's car is faster than ours.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Superlative
My grandfather is the oldest in the family.
The Mt. Everest is the highest mountain.
Neptune is the coldest planet in our solar system.

Slide 5 - Slide

Burj Khalifa is het hoogste gebouw op de wereld.
My house is ..... than yours. (big)
A
bigger
B
biggest

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Eminem is the .... rapper of all time. (great)
A
Greater
B
Greatest

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Comparative
In het Nederlands is het de vergrotende trap
- groter dan
- kleiner dan
Comparative
Je kan aan het woordje than herkennen dat het om de comparative gaat
- bigger than
- smaller than

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Superlative
In het nederlands is dit de overtreffende trap
- Grootste
- Kleinste
Superlative
In het Engels is dit
- Biggest
- Smallest

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Spelling regels
De spelling van het bijvoeglijknaamwoord verandert als:
- Het eindigt op -e. Dan voeg je alleen +r of +st toe
- Het eindigt op één korte klinker (a,e,o,i,u) + één medeklinker dan verdubbel je de medeklinker +er of +est
- Het eindigt op een medeklinker +y dan wordt het-ier of -iest

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de comparative/superlative van "happy"?
A
happier - happiest
B
happyer - happyest
C
happyr - happyst

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de comparative/superlative van "nice"?
A
nicier - niciest
B
niceer - niceest
C
nicer - nicest

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de comparative/superlative van "hot"?
A
hoter - hotest
B
hotter - hottest
C
hottier - hottiest

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

LET OP
Heeft het meer dan 3 lettergrepen dan gebruik je MORE en MOST
He is more dangerous than Jack.
John is the most dangerous man I know.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

LET OP - vervolg
Sommige varianten zijn onregelmatig. Zie GS 18, page 154 van je boek.
Good/well - better - best
Bad/ill - worse - worst

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Slide 17 - Link

This item has no instructions

Slide 18 - Link

This item has no instructions

Leerdoelen
  • Je weet wat het verschil is tussen een comparative en een superlative
  • Je kunt herkennen in een zin of je een comparative of superlative moet gebruiken
  • Je kunt op basis van een bijvoeglijk naamwoord een comparative of superlative maken

Slide 19 - Slide

This item has no instructions