H1 §3 ontwikkeling in verschillende snelheden

§3: ontwikkelingen in verschillende snelheden
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

§3: ontwikkelingen in verschillende snelheden

Slide 1 - Slide

Arm & rijk: oorzaken
 • Intern
 • Extern

Wanneer in één land veel negatieve factoren samenvallen is de kans op armoede groter

Slide 2 - Slide

Welk land is het rijkste land van de wereld?
A
IJsland
B
VS
C
Qatar
D
Singapore

Slide 3 - Quiz

Op welke plek zou Nederland staan in de lijst van rijkste landen?
A
53
B
13
C
6
D
24

Slide 4 - Quiz

Interne oorzaken
Welke natuurlijke oorzaken vergroten de ontwikkelingskansen van een land?
 • vruchtbare grond
 • niet te bergachtig
 • voldoende neerslag
 • natuurlijke hulpbronnen
 • ligging aan zee (niet landlocked)
 • goede infrastructuur

L

Slide 5 - Slide

Menselijke oorzaken: politiek 1
Kenmerken van het bestuur in arme landen?
 • weinig of niet democratisch
 • corruptie
 • vriendjespolitiek

Slide 6 - Slide

Menselijke oorzaken: politiek 2
Kenmerken van het politiek bestuur in rijke landen?
 • democratische rechtstaat
 • ondernemen stimuleren
 • privébezit beschermen
 • zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg

 

  Slide 7 - Slide

  Het geboortecijfer neemt wereldwijd...
  A
  toe
  B
  af

  Slide 8 - Quiz

  In arme landen neemt het geboortecijfer...
  A
  toe
  B
  af

  Slide 9 - Quiz

  In rijke landen neemt de vergrijzing...
  A
  toe
  B
  af

  Slide 10 - Quiz

  Menselijke oorzaken: bevolking 1  Wat is het nadeel van een hoog geboortecijfer?
  • Het bbp moet worden gedeeld met meer mensen

  BBP: Bruto Binnenlands Product: de totale productie van goederen en diensten binnen een land.

  Slide 11 - Slide

  Menselijke oorzaken: bevolking 2
  Welke leeftijdsopbouw is ideaal voor een land?
  • Grote, jonge bevolkingsgroep met een goede opleiding
  Waarom is dit gunstig voor een land?
  • De jongeren leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het land
  Wat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling binnen een land?
  • Er moet voldoende werk zijn

  Slide 12 - Slide

  Ook binnen landen kan een groot verschil in welzijn ontstaan.

  Slide 13 - Slide

  Menselijke oorzaken: ongelijkheid
  Waarom neemt de ongelijkheid binnen een land toe wanneer deze zich economisch ontwikkelt?

  • sommige gebieden en mensen profiteren meer van de groeiende welvaart


  Grote ongelijkheid in combinatie met een tekort aan werk kan leiden tot onrust in een land.
  Sociale ongelijkheid druk je uit met behulp van de Gini-Coëfficiënt

  G

  Slide 14 - Slide

  Kennen we ook ongelijkheid in Nederland? Zo ja, welke gebieden?

  Slide 15 - Open question

  Externe oorzaken
  koloniaal verleden 1
  Veel arme landen van nu zijn exploitatiekoloniën geweest.


  Welke rol hadden deze landen vroeger (en nog steeds):
  • leveren van grondstoffen
  • leveren van landbouwproducten
  • leveren van laagwaardige industrieproducten  Exploitatiekolonie: Kolonie die door het moederland gebruikt wordt als wingewest. Ontwikkeling van de kolonie komt op de tweede plaats.
  E

  Slide 16 - Slide

  Koloniaal verleden 2

  De VS en Australië waren vestigingskoloniën
  Waaraan kun je dat zien op de kaart?
  Vestigingskolonie: Gebied waar kolonisten zich blijvend vestigen en de kolonie opbouwen, vaak naar voorbeeld van het moederland.
  V

  Slide 17 - Slide

  Wereldeconomie
  Wanneer investeren mno’s in een land?
  • ligging (bereikbaarheid)
  • economische factoren (loon- en opleidingsniveau)
  • politieke factoren (betrouwbare overheid, rust, belastingvoordelen)

  Slide 18 - Slide

  Maak de opdrachten van par. 3 online!

  Je mag met oortjes muziek luisteren.

  Slide 19 - Slide