Python 2 - Lijsten en loopjes

Python
 • Je kan lijsten maken en bewerken in python
 • Je kan een lijst itereren door een for loop te gebruiken. En je weet ook wat itereren is
 • Je kan een item uit een lijst halen door een index te gebruiken 
Lijsten en loopjes
1 / 19
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Python
 • Je kan lijsten maken en bewerken in python
 • Je kan een lijst itereren door een for loop te gebruiken. En je weet ook wat itereren is
 • Je kan een item uit een lijst halen door een index te gebruiken 
Lijsten en loopjes

Slide 1 - Slide

Een gesprek
"Ja maar meneer Logtenberg, waarom moeten we nou weer lijstjes leren? Dat moeten we al bij al die talen. En we gaan toch geen boodschappen app maken?"

- Nee dat klopt. Maar een lijstje is er niet alleen voor boodschappen. Neem als voorbeeld weer galgje. Om galgje te spelen heb je input van een gebruiker nodig. Die input is een string. Die string bestaat uit letters. En elke letter moeten we controleren. Dat kan je doen door het woord te behandelen als een lijstje van letters.

"Nou goed dan. En loopjes ?"

- Loopjes zijn leuk

"Ok"

Slide 2 - Slide

Wat is een goede string?
A
'Hallo"
B
Hallo
C
'G'day mate!'
D
"'ello"

Slide 3 - Quiz

Wat is een int?

Slide 4 - Open question

Wat is de output van deze code
a = 1
b = 3
print(1 + " + " + 3 + " is vier")
A
1 plus 3 is vier
B
4 is vier
C
error

Slide 5 - Quiz

Lijsten en loopjes
Lijst van string
Output
Lijst van int
voor elke boodschap print(...)
voor elk cijfer print(...)
van een int een string maken
Aan het einde van de les snappen jullie deze code:

Slide 6 - Slide

Lijsten
 • Bestaan (over het algemeen) uit meerdere items
 • De items kunnen van verschillende datatype zijn
 • Je kan er items aan toevoegen
 • Je kan er items uit verwijderen
 • Je kan er over itereren (kom ik later deze les op terug)
 • Maar ze kunnen ook leeg zijn:
Output
functie om de lengte van een lijst te krijgen

Slide 7 - Slide

Lijsten
 • Bestaan (over het algemeen) uit meerdere items
 • De items kunnen van verschillende datatype zijn
 • Je kan er items aan toevoegen
Output
functie om een item aan een lijst toe te voegen

Slide 8 - Slide

Lijsten
 • Je kan er items uit verwijderen
Output
functie om de een item uit een lijst te verwijderen

Slide 9 - Slide

For-loop
Je kan door een lijst itereren. Itereren betekend herhalen. Dat slaat op het proces wat er in een for-loop gebeurt. Je herhaalt telkens hetzelfde stukje code.
Output
Deze regel wordt net zo vaak uitgevoerd al er items in de lijst zijn.
Wat is de output?

Slide 10 - Slide

For-loop
Het stuk code in een for-loop maakt vaak gebruik van een variabele. In het voorbeeld hieronder heet deze variabele 'item'. Elke keer als de loop weer opnieuw begint wordt de volgende waarde uit de lijst in de variabele 'item'  gestopt.
Output
Voor elke iteratie is de waarde van item anders. Dat zie je ook in de output

Slide 11 - Slide

Indentation
Bij het stukje code dat we voor de for-loop gebruiken zie je op regel 2 iets gebeuren: de tekst springt in. Dat heet indentation. In python wordt indentation gebruikt om code blokken te vormen. Dat zijn stukken code die bij elkaar horen.
Output
Deze 2 regels zijn 2 spaties ingesprongen. Het hoort daarom bij de for-loop van regel 2
Het voorbeeld gebruikt 2 spaties als indentation. Wij gebruiken repl.it voor python en daar doen ze dat ook. Maar het hoeft niet. Je mag ook 4 spaties gebruiken. Of misschien zelfs ook wel 6 of 8.. Maar wij doen gewoon lekker 2, want dat is het mooist! Tenminste, dat vind ik ;)
Wat is de output?

Slide 12 - Slide


Wat is de output?
Replit gebruiken mag niet!

Slide 13 - Open question

Index
We hebben gezien dat je items uit een lijst kan verwijderen en toe kan voegen, maar we hebben nog niet gezien hoe je items uit een lijst kan opvragen. Dat kan op een aantal manieren. De eerste manier is door gebruik te maken van de index. De index is eigenlijk gewoon de positie van een item in een lijst 
Output
De functie index() geeft de index van het item uit de lijst terug

Slide 14 - Slide

Index
De index van een lijst begint met tellen bij 0. Dat heet zero-based. De code is aangepast. De lijst is veranderd. In plaats van een lijst getallen is het nu een lijst met woorden. Maar de output is nog steeds hetzelfde.
Output
De functie index() geeft de index van het item uit de lijst terug

Slide 15 - Slide

Index
Met de index kunnen we rechtstreeks items uit een lijst opvragen
Output
Wat is de output

Slide 16 - Slide

Index
Met de index kunnen we rechtstreeks items uit een lijst opvragen
Output
Wat is de output?

Slide 17 - Slide

Huiswerk
Verder werken aan learnpython.org
lgg

Slide 18 - Slide

Wat vonden jullie van deze les?

Slide 19 - Open question