Activiteiten les 2 en 3 2022

Activiteiten les 2 2021
11 Begeleiden van groepen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Activiteiten les 2 2021
11 Begeleiden van groepen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les
 • Je kunt aangeven hoe een groepsproces werkt
 • Je kunt benoemen wat groepstaken zijn
 • Je kunt benoemen wat groepsrollen zijn
 • Je kunt benoemen wat de functionele en disfunctionele rollen zijn
 • Je kunt de term groepscultuur uitleggen

Slide 2 - Slide

Een binnenkomer...
Wat is jouw favoriete muziek graag een link van youtube

Slide 3 - Open question

Groepsproces
Groepsproces is een verzamelnaam voor wat er zich in de groep afspeelt. Een groepsproces ontstaat door groepsinteractie.
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten stimuleren of afremmen.

Slide 4 - Slide

Groepsinteractie
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten uitvoeren.
Voorbeeld: in de klas tijdens een samenwerkingsopdracht.Slide 5 - Slide

Rollen in de groep
Iedereen die deelneemt aan een groep, levert een bijdrage aan het functioneren van die groep. Elk groepslid vervult een rol.
Een rol in een groep is het aandeel dat een groepslid heeft in wat er in de groep gebeurt.

Slide 6 - Slide

Functionele rollen en disfunctionele rollen
Groepsinteractie vindt plaats tijdens het uitvoeren van de groepstaken en wordt bepaald door de (functionele of disfunctionele) rollen.

Slide 7 - Slide

Geef een voorbeeld van een functionele rol in de klas

Slide 8 - Mind map

Functionele rollen
 • Aanmoedigen
 •  Communicatie bevorderen
 •  Regels formuleren
 •  Procedures volgen, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten
 •  Het groepsgevoel onder woorden brengen
 •  Harmonie bewerkstelligen
 •  Compromissen sluiten
 •  Naar meningen vragen om overeenstemming te peilen

Slide 9 - Slide

Geef een voorbeeld van een disfunctionele rol

Slide 10 - Mind map

Disfunctionele rollen
 •  Agressief gedrag tonen
 •  Status van andere groepsleden kleineren
 • Hardnekkig argumenteren
 •  Zonder na te denken ideeën afwijzen
 •  Rivaliteit
 •  Sympathie zoeken voor eigen problemen en lotgevallen
 • De clown uithangen
 •  Erkenning zoeken
 •  Zich demonstratief terugtrekken

Slide 11 - Slide

Groepscultuur
De groepscultuur wordt bepaald door de waarden en normen van een groep. 

In iedere groep bestaan normen over gewenst en ongewenst gedrag. We spreken van een groepsnorm als die norm voor de hele groep geldt. Slide 12 - Slide

Heb jij een voorbeeld van groepscultuur in de klas?

Slide 13 - Mind map

Conformeren
Mensen passen zich van nature aan de groepsnormen aan. Dat heet conformeren. Vrijwillig conformeren zorgt voor een wij-gevoel. 

Slide 14 - Slide

Fasen van de groep
Zoek de 4 fasen op in zorgpad.
11. Begeleiden van groepen
Kennis:
2. Ontwikkelingsfasen van een groep
Je krijgt 10 min. de tijd de kenmerken op te zoeken. 

Slide 15 - Slide

Fasen van de groep
Iedere groep waarin een nieuwe zorgvrager komt, maakt een ontwikkeling door. Hierbij zijn vier fasen te herkennen:
de wen- of herkenningsfase,
de controle- of machtsfase,
de affectiefase
de ontslag- of beëindigingsfase.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Over welke fase gaat het?
A
Wen en herkenningsfase
B
Controle machtsfase
C
Affectiefase
D
Ontslag of beëindigingsfase

Slide 18 - Quiz

Over welke fase gaat het?
A
Wen en herkenningsfase
B
Controle machtsfase
C
Affectiefase
D
Ontslag of beëindigingsfase

Slide 19 - Quiz

Over welke fase gaat het?
A
Wen en herkenningsfase
B
Controle machtsfase
C
Affectiefase
D
Ontslag of beëindigingsfase

Slide 20 - Quiz

Over welke fase gaat het?
A
Wen en herkenningsfase
B
Controle machtsfase
C
Affectiefase
D
Ontslag of beëindigingsfase

Slide 21 - Quiz

Controle machtsfase
Het proces waarin de groepsleden grip op de groep proberen te krijgen heet de controle- of machtsfase. Ieder groepslid wil zijn positie weten en gaat toetsen in hoeverre hij macht of invloed op de groep kan uitoefenen. Deze positiebepaling is bedoeld om de machtsverhoudingen duidelijk te krijgen.
De groepsvorming bevindt zich nu in een kritieke fase. De groep kan uiteenvallen of juist hecht worden.

Slide 22 - Slide

Affectiefase
In de affectiefase staan de onderlinge verhoudingen in een groep centraal. De groepsleden gaan bepalen in hoeverre ze zich openstellen voor anderen. Zullen ze zich kwetsbaar opstellen, zich terugtrekken of zich afzijdig houden? De groep kan een eenheid worden of uiteenvallen in subgroepjes met tegengestelde belangen.

Slide 23 - Slide

Ontslag en beëindigingsfase
De laatste fase is de ontslag- of beëindigingsfase: de groep heeft zijn doelen bereikt en wordt opgeheven of een groepslid verlaat de groep. Het is belangrijk om bij dit afscheid stil te staan. het bewust afscheid nemen ruimte geeft om nieuwe relaties aan te gaan.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide