Chapitre 3 bron G

Bonjour
1 / 32
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bonjour

Slide 1 - Slide

Hoe maak je le futur proche?

Slide 2 - Open question

le futur proche = nabije toekomende tijd

Als je in het Frans wilt zeggen dat iets nog moet gebeuren, gebruik je een vorm van het werkwoord 'aller' (gaan), gevolgd door een heel werkwoord. Dus:
Futur proche = vorm van gaan + heel werkwoord (= infinitif)
Vb. jij gaat eten
Hij gaat leren

Slide 3 - Slide

Je

Tu

Il/elle/on

Nous

Vous

Ils/Elles

vais
vas
va
allons
allez
vont

Slide 4 - Drag question

Le futur simple
Je + infinitief + ai                                    On écrit le verbe habiter au 
Tu + infinitief + as                                   futur
Il/elle/on + infinitief + a                       J'habiterai...
Nous + infinitief + ons
Vous + infinitief + ez
Ils/elles + infinitief + ont

Slide 5 - Slide

Zet het ww in de futur simple
Dans deux ans, je joue dans mon premier film.

Slide 6 - Open question

Zet het werkwoord in de futur simple
Mes collègues et moi, nous donnons des interviews partout.

Slide 7 - Open question

les verbes p 41.
connaître= kennen.
4 tijden: présent, passé composé, imparfait, futur imple

Slide 8 - Slide

Connaître  - présent

je connais
tu connais
il/elle connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils/elles connaissent
kennen - tegenwoordige tijd

ik ken
jij kent
hij/zij kent
wij kennen
u/jullie kennen
zij kennen

Slide 9 - Slide

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de present?
A
Tu connaissais
B
Tu connais
C
Tu connaitras
D
Tu connaitre

Slide 10 - Quiz

connaître - passé composé

J'ai connu
tu as connu
il/elle a connu
nous avons connu
vous avez connu
ils/elles ont connu
kennen - voltooide tijd

ik heb gekend
jij hebt gekend
hij/zij heeft gekend
wij hebben gekend
u/jullie heeft/hebben gekend
zij hebben gekend

Slide 11 - Slide

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaître" in de passé composé?
A
Elles ont connu
B
Elles connaissaient
C
Elles sont connu
D
Elles connaitre

Slide 12 - Quiz

Connaître - imparfait
Regel:
stam nous-vorm + uitgang
je connaissais
tu connaissais
il/elle connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils/elles connaissaient
kennen - verleden tijd


ik kende
jij kende
hij/zij kende
wij kenden
u kende/jullie kenden
zij kenden

Slide 13 - Slide

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaître" in de imparfait?
A
Je connaitrais
B
Je cannais
C
Je connaissais
D
Je connaissaitrais

Slide 14 - Quiz

connaître - futur simple
Regel=stam + avoir uitgang

je connaîtrai
tu connaîtras
il/elle connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils/elles connaîtront
kennen - toekomende tijd
alleen Frans - Nederlands

ik zal kennen
jij zult kennen
hij/zij zullen kennen
wij zullen kennen
jullie/u zult kennen
zij zullen kennen

Slide 15 - Slide

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de futur simple?
A
Je connaitrais
B
Je connaitrai
C
Je connaissais
D
Je suis connu

Slide 16 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Elles ont connu
B
Elles connaissaient
C
Elles sont connu
D
Elles connaitre

Slide 17 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaître" in de présent?
A
Ils connaissaient
B
Ils connaissent
C
Ils connaitre
D
Ils ont connu

Slide 18 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de imparfait?
A
Je connaitrais
B
Je cannais
C
Je connaissais
D
Je connaissaitrais

Slide 19 - Quiz

nous avons connu
vous connaîtrez
il connaît
nous connaissons
il connaîtra
on connaissait
wij hebben gekend
hij kent
u zal kennen
wij kennen
hij zal kennen
wij kenden
hij kende
jullie kennen

Slide 20 - Drag question

poser une question

lees blz 44 TB

  • zonder vraagwoord
  • met vraagwoord
  • het vraagwoord quel

Slide 21 - Slide

Poser une question
Vous avez vu le film.
Vous avez vu le film?
Avez-vous vu le film?
Est-ce que vous avez vu le film?

Slide 22 - Slide

Poser une question
Elle joue au foot.
Elle joue au foot?
Joue-t-elle au foot?
Est-ce qu' elle joue au foot?

Slide 23 - Slide

Poser une question
Tu fais du sport. (quand)

Tu fais du sport quand?
Quand fais-tu du sport?
Quand est-ce que tu fais du sport?

Slide 24 - Slide

Poser une question
Zonder vraagwoord:
- gewone zin, vragend uitgesproken
- est-ce que + gewone zin
- omkering onderwerp en persoonsvorm

Met vraagwoord:
- vraagwoord + est-ce que + gewone zin

Slide 25 - Slide

:  poser une question (1)

Zonder vraagwoord:
1. Zin + ?
BV: Vous avez des tomates?

2. Est-ce que + zin + ?
BV: Est-ce que vous avez des tomates?

3. Inversie + zin + ?
BV: Avez-vous des tomates?
Let op!  
Inversie is het omdraaien van het onderwerp en de persoonsvorm. De persoonsvorm komt dan vooraan te staan.

Inversie mag alleen als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is.
Dus géén namen of zelfstandig naamwoord.Slide 26 - Slide

Maak de zin vragend met est- ce que

Il a visité ses parents.

Slide 27 - Open question

Maak de zin vragend met est-ce que
On va fêter l'anniversaire de Sophie.

Slide 28 - Open question

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de present?
A
Tu connaissais
B
Tu connais
C
Tu connaitras
D
Tu connaitre

Slide 29 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de futur simple
A
Elles ont connu
B
Elles connaissaient
C
Elles sont connu
D
Elles connaitront

Slide 30 - Quiz

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de futur simple?
A
Je connaitrai
B
Je connaitrais
C
Je suis connu
D
Je connaissais

Slide 31 - Quiz

les devoirs:

maak en ligne de oefeningen bij bron G en herhaal A/B/C/D

Slide 32 - Slide