4C- chapter 2

Todays' goals
Les 1: PTA voorbereiding spreekvaardigheid (x 15) 
Onderwerp: Mijn toekomst 

Les 2 : PTA voorbereiding/ Hoofdstuk 2 ( 8x) 
Woordenschat: Je leert woorden die te maken hebben met kunst, ontwerpen en bouwen. 
Luisteren: Je kan een verhaal samenvatten 
Lezen: Je kan open vragen beantwoorden
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Todays' goals
Les 1: PTA voorbereiding spreekvaardigheid (x 15) 
Onderwerp: Mijn toekomst 

Les 2 : PTA voorbereiding/ Hoofdstuk 2 ( 8x) 
Woordenschat: Je leert woorden die te maken hebben met kunst, ontwerpen en bouwen. 
Luisteren: Je kan een verhaal samenvatten 
Lezen: Je kan open vragen beantwoorden

Slide 1 - Slide

1st lesson: My future 
Lesson goal: I can talk about my future in English
1st exercise: Grab your mobile...you are going to answer a question.......
 
 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Your task  
Goal: Prepare for your speaking exam
Your task
- Read the worksheet
- Answer the questions in English ( full sentences). Be careful with google!
- Hand your work in 


Slide 4 - Slide

Chapter 2 is about 'creative minds'. 
Which side of the picture reflects a creative mind?

Slide 5 - Slide

Are you creative?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 6 - Poll

Slide 7 - Video

What is art for? 
Video:  You are going to watch a short video
Your task: Summarize the main points 

Slide 8 - Slide

Exercises for this lesson! 
Woordenschat 3 + 4 ( WB 31 & 32) / Hulpmiddel:  TB 20 + 29= geen mobiel)  
Begrijpend lezen ( WB 33 & 34/ TB 21)
opdracht 5 - zet de zinnen in de juiste volgorde 
opdracht 6 - trek  lijntjes 
opdracht 7: herschrijft de Engelse zin ( fout eruitzagen +  fout verbeteren)
Huiswerk voor maandag :  Schrijf de stones zinnen (8 t/m 10) op.    

Slide 9 - Slide

Voorbereiding op de PTA 
Niet vergeten: Aanstaande maandag = SO! 
Lesson 1: Aan het einde van de les kun je 
-zinnen ontkennen   (dus zeggen dat iets niet zo is)  
-de betekenis van woorden raden (Woorden die op elkaar lijken - false friends) 

Lesson 2: Aan het einde van de les kun je 
- Je mening geven over een onderwerp    (Stones)

Slide 10 - Slide

Zinnen ontkennen
Is/am/are/can/must/will/was/were/ should  +   NOT 

Andere werkwoorden: 
Present simple: Do/does + not   (She plays tennis= she does not play tennis) 
Past simple:  
Did + not + hele werkwoord   (She played tennis = She did not play tennis)
Let op de onregelmatige werkwoorden: She took the bus= She did not take the bus 

Slide 11 - Slide

False friends: Overleg in 2tallen en vertaal de zinnen  
To/too: I go to school/  the dress is too tight/ I like this dress too 
Than/then:The dog is worse than the cat/ Then the dog & cat became friends
Your/You're: Your brother is clever/ I think you're clever, Tim. 
Its/It's: I gave the dog its dinner/ It's such a lovely dog 
There/their/they're: Their dog is over there/They're going to buy a dog 
Where/were/We're: Where are you?/ Were you in Town?/We're not in town Slide 12 - Slide

Les 1: Maken tijdens deze les
Zinnen ontkennen: 12 (Blz. 37); Hulpmiddel: TB 23
False friends woordjes:  25 + 26  ( blz. 44);  Hulpmiddel: TB 27 
False friends woordjes: 3 (blz. 47); Hulpmiddel: 27 

Slide 13 - Slide

Les 2:  Maken tijdens de les
8,9,10, ( blz. 34):  Schrijf zinnen in het Engels op/ Hulpmiddel : TB 22
11 

  


Slide 14 - Slide

150 words: Fashion sense
What is your style  (sporty, emo, glam, chic, hobo, ethnic, punk, casual, hipster, skater, branded?)
How would you describe your style? ( edgy, unique, artistic, with the times?
What clothes do you usually wear? 
Where do you buy your clothes? 
What do your parents think about your style?
What's your parents fashion style?  
What do you like or hate about their fashion sense? Explain. 

Slide 15 - Slide

24th January
Feedback: Writing exercises ( Fashion sense)
Oefentoets: Reading skills 
-  Logische zin maken ( gatentekst ) 
-  Woordbetekenis; samenvatting, antwoord verklaren 

Slide 16 - Slide

Fashion sense

Slide 17 - Slide