Much, Many & A Lot

Much, Many, A Lot, Little & Few
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1,2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Much, Many, A Lot, Little & Few

Slide 1 - Slide

Aan het eind van deze les:
- Kun je het verschil in gebruik tussen much, many, a lot, few en little uitleggen en toepassen.

Slide 2 - Slide

Much
- Gebruik je wanneer het woord erna enkelvoud en ontelbaar is.
- Vragende en ontkennende zinnen.

Do you have much homework?
We don't have much money.

Je kunt er niet meer van maken (homeworks, moneys)

Slide 3 - Slide

Many
- Gebruik je wanneer het woord erna meervoud of telbaar is.
- Vragende en ontkennende zinnen.

They have many games.
Does she have many friends?

Tip: je kunt meervoud herkennen aan de -s achter een woord.

Slide 4 - Slide

Milk
Love
Days
Students
Money
Chairs
Much

Many
Many
Much
Much
Many

Slide 5 - Drag question

A Lot
- A lot betekent veel, net als much en many.
- Gebruik je bij bevestigende zinnen.
- Vaak gepaard met 'of'.

I have a lot to do.
He has a lot of free time.

Slide 6 - Slide

Does he have ... cats?
A
Many
B
Much
C
A lot (of)

Slide 7 - Quiz

How ... milk is left in the fridge?
A
Many
B
Much
C
A lot (of)

Slide 8 - Quiz

My brother has ... problems with his work.
A
Many
B
Much
C
A lot (of)

Slide 9 - Quiz

Do they have ... options?
A
Many
B
Much
C
A lot (of)

Slide 10 - Quiz

She doesn't have ... time.
A
Many
B
Much
C
A lot (of)

Slide 11 - Quiz

Samenvatting
'Much', 'many' & 'a lot of' betekenen allemaal 'veel'.
Enkelvoud / ontelbaar
Meervoud / telbaar
Bevestigende zinnen
We have a lot of money.
They have a lot of friends.
Ontkennende zinnen
We don't have much money.
They don't have many friends.
Vragende zinnen
Do we have much money?
Do they have many friends?

Slide 12 - Slide

A Few & A Little
- Dezelfde regels als much en many, alleen weinig.

A few: voor telbare zelfstandig naamwoorden.
     > I have a few coins left.
A little: voor ontelbare zelfstandig naamwoorden.
     > She spends little time on homework.

Slide 13 - Slide

Weinig of een paar
- Staat er 'a' voor, dan betekent het een beetje

Slide 14 - Slide

They have ... dogs.
A
A few
B
A little

Slide 15 - Quiz

He has ... friends.
A
Few
B
Little

Slide 16 - Quiz