Klas 1 Engels Week van 5-12 cardinals/ordinals


Homework was:
Getting Started
A: Watching
B: Theme words minimaal tot en met 14a

Today we start as a class with the first grammar subject.

1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson


Homework was:
Getting Started
A: Watching
B: Theme words minimaal tot en met 14a

Today we start as a class with the first grammar subject.

Slide 1 - Slide

Cardinal & ordinal numbers
Cardinal: telwoorden
Ordinals: rangtelwoorden.

Slide 2 - Slide

    Cardinal  numbers

A cardinal number 
is a 'normal
number.

Slide 3 - Slide

Ordinals=rangtelwoord.

Slide 4 - Slide

Choose the correct ordinal number

A
12th, twelfth
B
12th, twelveth

Slide 5 - Quiz

Choose the correct ordinal number
A
10rd, ten
B
10th, tenth

Slide 6 - Quiz

Choose the correct ordinal number

A
7nd, sevend
B
7th, seventh

Slide 7 - Quiz

Choose the correct ordinal number

A
33th, thirty-thirth
B
33rd, thirty-third

Slide 8 - Quiz

Choose the correct ordinal number

A
14nd, fourteend
B
14th, fourteenth

Slide 9 - Quiz

Translate the word 'ordinals'
A
Nummers
B
Cijfers
C
Rangtelwoorden
D
Komma's

Slide 10 - Quiz

Ordinal Number: twenty-third
A
23rd
B
23th
C
23nd
D
23st

Slide 11 - Quiz

Ordinal Number: six
A
6rd
B
6th
C
6nd
D
6st

Slide 12 - Quiz

Choose the correct ordinal number

A
3th, thirth
B
3rd, third

Slide 13 - Quiz

Which two ordinals follow 'nineteenth'?
A
seventeenth and eighteenth
B
twentieth and twenty-one
C
twentieth and twenty-first
D
eighteenth and twentieth

Slide 14 - Quiz

Ordinals:
She finished (eerste)

A
first
B
firth
C
1st
D
1th

Slide 15 - Quiz

What is the ordinal number of 4?

A
Forth
B
Fourth
C
Fors
D
fortieth

Slide 16 - Quiz

Snap je de 'Ordinals' nu beter?
A
Ja, helemaal duidelijk
B
Ja, maar ik wil nog wel meer oefenen
C
Nee, ik wil het nog meer oefenen

Slide 17 - Quiz

Ordinal numbers
write in full: 5th

Slide 18 - Open question

Ordinal numbers
write in full: 3rd

Slide 19 - Open question

Wat is de ordinal voor 30

Slide 20 - Open question

Wat is de ordinal voor 64

Slide 21 - Open question

Ordinal numbers
write in full: 22nd

Slide 22 - Open question

Fill in the correct ordinal
23

Slide 23 - Open question

Fill in the correct ordinal
76th

Slide 24 - Open question

Fill in the correct ordinal
100th

Slide 25 - Open question

Fill in the correct ordinal
5th

Slide 26 - Open question

Fill in the correct ordinal
12th

Slide 27 - Open question

Fill in the correct ordinal
16th

Slide 28 - Open question

Ordinal numbers
eerste

Slide 29 - Open question

Ordinal numbers
write in full: 58th

Slide 30 - Open question

This week dus moet volgende week pas af zijn.
Samen lezen tekst bij C: 18
We gaan stukjes alinea's 2,3 en 4 in groepjes samenvatten.
Het samenvatten doe je in het Nederlands.

Maken:
oefeningen die op opnieuw maken staan van Getting started en A.
Maak je de oefeningen die op opnieuw maken staan NIET, dan is het huiswerk niet gemaakt aantekening.
A: Watching 
B: Theme words
C: Reading afmaken
Classroom: alles wat bij Chapter 2: huiswerk staat (3 oefeningen)
Vertaling in Classroom van Stones 4
klaar: slim stampen voor so volgende week.Slide 31 - Slide