Blok 3 Les 6a Materiaal en omgeving

Hoofdstuk 2 Materiaal en omgeving
1 / 14
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2 Materiaal en omgeving

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4. Vijf vragen
- paragraaf 2.5 en 2.6
- huiswerk/ aan het werk

Slide 2 - Slide

Doelen van deze les:
Je ontdekt hoe je ruimtes praktisch inricht maar je denkt daarbij ook na over veiligheid en doelstelling van ruimte
Je leert hoe je de ruimte kunt afstemmen op elke leeftijdsfase en behoeften van de kinderen.
2.1 Verschillende materialen

Slide 3 - Slide

Wat is een voorbeeld van een activiteit met vormgevende materialen?
A
Een brug bouwen van houten blokken
B
Een puzzel maken
C
Koekjes bakken met zand in de zandtafel
D
Poppetjes maken van ijzerdraad en kurken

Slide 4 - Quiz

Wat is een voorbeeld van een routinemateriaal?
A
Een bouwhoek
B
Een kralenplank
C
Een taalkast
D
Een watertafel

Slide 5 - Quiz

Welke pedagoog ontwikkelde veel ontwikkelingsmateriaal passend bij leeftijdsfasen?
A
F. Fröbel
B
M. Montessori

Slide 6 - Quiz

Welke pedagoog ontwikkelde veel ontwikkelingsmateriaal passend bij leeftijdsfasen?
A
F. Fröbel
B
M. Montessori
C
H. Parkhurst
D
R. Steiner

Slide 7 - Quiz

Waarom worden dagritmekaarten bij de kleuters veel gebruikt?
A
Dit is een handig geheugensteuntje voor de leerkracht.
B
Om kleuters het dagritme duidelijk te maken.
C
Zo kunnen ouders ’s morgens zien wat hun kind die dag gaat doen.
D
Zo kan een invaller de klas makkelijker overnemen, het dagritme is helder.

Slide 8 - Quiz

Hoe is jouw stageklas ingericht?
In rijen
In groepjes
Het wisselt regelmatig
Anders

Slide 9 - Poll

Hoe ruimtes zijn ingericht
Multifunctionele ruimte:  meubilair en materialen flexibel gebruiken
 
Naar buiten kijken:  contact met de buitenwereld
 
Buitenruimte:  uitdagend en veilig 
2.5  Inrichten van ruimtes

Slide 10 - Slide

De weg vinden:
- markers: bv. de kleur van het lokaal 
                    of een fietsbaan op het plein. 
- cognitieve kaart
 
Door markers en duidelijke grenzen kunnen kinderen een cognitieve kaart van de ruimte maken.

Hoe wordt hier op jouw stageschool mee omgegaan?

2.5  Inrichten van ruimtes

Slide 11 - Slide

Multifunctionele ruimtes: IKC → veel verschillende functies
school
- BSO
- kinderdagverblijf
- peuterspeelzaal

→ meubilair en materialen moeten flexibel te gebruiken zijn
→ opendeurenbeleid

2.5  Inrichten van ruimtes

Slide 12 - Slide

Buitenruimtes
-uitdagend
-kinderen stimuleren tot bewegen en ontdekken
-rustige hoekjes

Inrichting:
speeltoestellen - neutraal materiaal - route - ondergrond

Hoe ziet jullie ideale schoolplein er uit?
2.5  Inrichten van ruimtes

Slide 13 - Slide

Huiswerk/ aan het werk
Lezen:  Paragraaf 2.5

Maken: Theorievragen § 2.5  

Klaar:  Maak 5 toetsvragen over paragraaf 2.5. Schrijf de vraag op de ene kant en het antwoord op de andere kant van een blaadje.                                                              
                     

Slide 14 - Slide