H17.1 - Elektrochemische cel

Start H17 - Accu's en Brandstofcel

§17.2 - Elekctrochemische cel
1 / 39
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Start H17 - Accu's en Brandstofcel

§17.2 - Elekctrochemische cel

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les weet je:
 • wat een elektrochemische cel is en hoe deze is opgebouwd.

Aan het einde van deze les kan je:
 • een schematische tekening maken van een elektrochemische cel, daarbij de verschillende onderdelen benoemen, aangeven wat de negatieve/ positieve elektrode is en de richting van de elektronen- en ionenstroom aangeven.
 • Je kunt de halfreacties en de totale redoxreactie opstellen van de reactie die plaatsvindt in een elektrochemische cel.

Slide 2 - Slide

Elektrochemische cel

Slide 3 - Slide

Wat moet een stof bevatten om stroom te kunnen geleiden
A
Geladen deeltjes
B
Bewegende atomen
C
Vrij bewegende geladen deeltjes
D
Een batterij

Slide 4 - Quiz

Bekijk de volgende filmpjes
Ter ondersteuning of ter vervanging van de uitleg

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Onderdelen elektrochemische cel
1) twee gescheiden halfcellen (één voor
    oxidator en één voor reductor) met
    elektrolyt (elektrisch geleidende
    oplossing

2) een elektrode (elektrisch geleidend
    materiaal) in elke halfcel

3) verbinding (stroomdraad) tussen
     elektroden

4) zoutbrug (gevuld met zoutoplossing)
in plaats van een zoutbrug wordt ook wel een ion-
selectief semi-permeabel membraan gebruikt
vaak van een (edel)metaal of grafiet

Slide 8 - Slide

Demo: Daniell cel
1836: verbetering van de 'zuil van Volta' (de eerste 'batterij') door John Frederic Daniell

Slide 9 - Slide

Welk deeltje zal als reductor reageren in de redoxreactie die plaats vindt wanneer de Daniell cel stroom levert?
A
Zn
B
Cu
C
Zn2+
D
Cu2+

Slide 10 - Quiz

Geef de halfreactie die optreedt in de halfcel van de reductor van de Daniell cel wanneer deze stroom levert.

Slide 11 - Open question

De halfcel van de reductor in de Daniell cel

Slide 12 - Slide

Welk deeltje zal als oxidator reageren in de redoxreactie die plaats vindt wanneer de Daniell cel stroom levert?
A
H2O
B
SO42
C
Zn2+
D
Cu2+

Slide 13 - Quiz

Geef de halfreactie die optreedt in de halfcel van de oxidator van de Daniell cel wanneer deze stroom levert.

Slide 14 - Open question

De halfcel van de reductor én de halfcel van de oxidator in de Daniell cel

Slide 15 - Slide

De reductor en oxidator zijn van elkaar gescheiden en kunnen dus niet direct elektronen aan elkaar overdragen. De halfcellen zijn met elkaar verbonden, waardoor de elektronen toch, via een omweg, indirect kunnen worden doorgegeven. De elektronen stromen dan...
A
via de zoutbrug van de Zn-elektrode naar de Cu-elektrode
B
via de zoutbrug van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode
C
via de stroomdraad van de Zn-elektrode naar de Cu-elektrode
D
via de stroomdraad van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode

Slide 16 - Quiz

Een batterij of elektrochemische cel heeft twee polen: een + pool en een - pool. Maar welke is de + pool en welke is de - pool in de Daniell cel?
A
de elektrode waar de reductor reageert is de + pool
B
de elektrode waar de oxidator reageert is de + pool
C
de Zn elektrode is de - pool
D
de Cu elektrode is de - pool

Slide 17 - Quiz

Elektronenstroom
Elektronen stromen buitenom via stroomdraad 

van:
de - pool (waar de reductor reageert)

naar:
de + pool (waar de oxidator reageert)


Slide 18 - Slide

Stroomkring moet gesloten zijn om de stroom te kunnen laten lopen

=> d.m.v. zoutbrug of membraan

Slide 19 - Slide

De ionen uit de zoutbrug zorgen dus voor de compensatie van de ladingsverschuiving. Om de stroomkring te sluiten en een stroom te laten lopen, bewegen de...
A
natriumionen uit de zoutbrug naar de linker halfcel
B
natriumionen uit de zoutbrug naar de rechter halfcel
C
chloride-ionen uit de zoutbrug naar de linker halfcel
D
chloride-ionen uit de zoutbrug naar de rechter halfcel

Slide 20 - Quiz

De ladingsverschuiving door de halfreacties moet worden gecompenseerd. Om de stroomkring te sluiten en een stroom te laten lopen, bewegen de...
A
elektronen via de zoutbrug van de rechter halfcel naar de linker halfcel
B
elektronen via de zoutbrug van de linker halfcel naar de rechter halfcel
C
ionen uit de ene halfcel stromen via de zoutbrug naar de andere halfcel
D
de + en - ionen uit de zoutbrug stromen elk naar een andere halfcel

Slide 21 - Quiz

Sluiten van stroomkring
Linker halfcel:
Door ontstaan van Zn2+ ionen, moeten Cl- ionen uit de zoutbrug naar links
(om de ontstane + lading te compenseren)

Rechter halfcel:
Door verdwijnen van Cu2+ ionen, moeten Na+ ionen uit de zoutbrug naar rechts
(om de verdwenen + lading te compenseren)


Slide 22 - Slide

Halfcel van reductor
Halfcel van oxidator
- pool
+ pool
e- stroomt hierheen
e- stroomt hier weg
+ ionen stromen hierheen
- ionen stromen hierheen
Cu elektrode in Daniell cel
Zn elektrode in Daniell cel
elektrode neemt e- op
elektrode geeft e- af

Slide 23 - Drag question

Bronspanning
Bronspanning of celspanning is spanning die cel (batterij) levert.
  

Te berekenen m.b.v. standaard elektropotentialen U0 (V) uit Binas 48
(meest rechter kolom).Cel levert stroom wanneer celspanning > 0.

Slide 24 - Slide

De bronspanning van de Daniell cel is
A
+0,42 V
B
-0,42 V
C
+1,10 V
D
-1,10 V

Slide 25 - Quiz

Ter aanvulling
Indien je een elektrode nodig hebt die zelf niet mee doet maar wel de elektronen kan doorgeven, kies je voor een koolstof-elektrode of platina-elektrode. 

Slide 26 - Slide

Samengevat
Elektrochemische cel:
 • Batterij of accu
 • Oxidator en reductor bevinden zich apart van elkaar, maar zijn verbonden
  via een stroomdraad en een zoutbrug/membraan.
 • Beweging van ionen en elektronen zorgt voor een elektrische stroom.
 • Elektrode waar oxidator reageert = positieve elektrode
 • elektrode waar reductor reageert = negatieve elektrode
 • elektronen gaan altijd van - naar + !!! Van red naar ox!!
 • Bronspanning = V0ox - V0red

Slide 27 - Slide

Maak onderstaande opgave in je schrift: 
(je kunt op de volgende slide een foto inleveren)
Teken een elektrochemisch cel met daarin de volgende elementen:
 • halfcel 1: lood elektrode met daarin lood(II)nitraat oplossing
 • halfcel 2: zink elektrode met daarin zinknitraat oplossing
 • zoutbrug gevuld met KBr oplossing
 • en verbind het geheel zodat de reactie kan verlopen. 

Slide 28 - Slide

lever de foto in van de vorige vraag

Slide 29 - Open question

welk deeltje reageert als oxidator?
A
Pb2+
B
Pb
C
Zn2+
D
Zn

Slide 30 - Quiz

welk deeltje reageert als reductor?
A
Pb2+
B
Pb
C
Zn2+
D
Zn

Slide 31 - Quiz

Door de vorige 2 vragen goed te beantwoorden kun je nu de totaal reactie geven.

Slide 32 - Open question

Is de lood elektrode de + of - pool
A
+ pool
B
- pool

Slide 33 - Quiz

Bereken de cel-spanning van de elektrochemische cel

Slide 34 - Open question


Slide 35 - Open question

Slide 36 - Slide

Leerdoelen
 • Je leert wat een elektrochemische cel is en hoe deze is opgebouwd.
 • Je kunt een schematische tekening maken van een elektrochemische cel, daarbij de verschillende onderdelen benoemen, aangeven wat de negatieve/positieve elektrode is en de richting van de elektronen- en ionenstroom aangeven.
 • Je kunt de halfreacties en de totale redoxreactie opstellen van de reactie die plaatsvindt in een elektrochemische cel.

Slide 37 - Slide

Hoe goed begrijp je nu REDOX?

Slide 38 - Open question

Maken
Maak nu de volgende opdracht(en):
 • §17.1 -> opdr. 1
 • §17.2 -> opdr. 6, 7, 8, 9

Slide 39 - Slide