1.3 ontwikkelingen in verschillende snelheden

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden
• Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor het verschil in ontwikkeling te noemen.
• Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
• Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden
• Je weet een aantal interne en externe oorzaken voor het verschil in ontwikkeling te noemen.
• Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen.
• Je kunt door het vergelijken van kaarten aantonen dat een land arm is.

Slide 1 - Slide

Centrum
Centrum
Semiperiferie
Semiperiferie
Periferie

Slide 2 - Drag question

Dit geeft de situatie weer in een ...... land : 
Centrum

Periferie

Slide 3 - Drag question

In welke periode werd de wet van vraag en aanbod geïntroduceerd?
A
Handelskolonialisme
B
Koude Oorlog
C
Vrijemarkteconomie
D
Industrieel kolonialisme

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?
Interne factoren

1. Natuurlijke oorzaken
 • Vruchtbaar, bergachtig etc.
 • Zeeligging, landlocked

2. Menselijke oorzaken
 • Politieke systeem: democratie, dictoriaal, corruptie
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw, vb. vergrijzing.
 • Mate van (sociale) ongelijkheid
Externe factoren

Reden voor welvaart hangt af van soort relatie met rijk land.
 • Koloniaal verleden: arm land in dienst van het moederland.
 • Rol van het land in wereldeconomie

Slide 7 - Slide

Natuurlijke oorzaken
Vruchtbaarheid & klimaat

Slide 8 - Slide

wat is een nadeel van een ongunstig klimaat voor landbouw?

Slide 9 - Open question

natuurlijke oorzaak 
ligging van een land 

Land-locked country

wat is een nadeel van een Locked country?

Slide 10 - Slide

Heeft Nederland een gunstige ligging?

Slide 11 - Open question

Wat voor regeringsvorm heeft Nederland

Slide 12 - Open question

Landen naar democratisch gehalte

Slide 13 - Slide

menselijke oorzaak 
Bevolkingsgroei & leeftijdsophouw

Slide 14 - Slide

Japan 
- weinig jeugd 
- veel mensen die nu werken 
- in Japan krijgt elke vrouw gemiddeld 1.44 kind 

- wat zal in de toekomst een probleem worden?

Slide 15 - Slide

Ongelijkheid

Slide 16 - Slide

Ongelijkheid
- Sociale ongelijkheid neemt toe als land economisch ontwikkelt.

Sociale ongelijkheid kun je meten met de Gini-coëfficiënt (inkomen en aantal inwoners).

Slide 17 - Slide

Welvaart en de wereld

Slide 18 - Slide

gevolg van teveel ongelijkheid 

Slide 19 - Slide

afsluitende vragen 

Slide 20 - Slide

stemrecht verhoogt de kans op een snelle economische ontwikkeling?
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz

In rijke landen is het verschil tussen arm en rijk groter dan in arme landen
A
waar
B
niet waar

Slide 22 - Quiz

Arm en rijk
Noorden (VS)
 • Inkomen: €22.000 per jaar
 • Veilig
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs

Zuiden (Mexico)
 • Inkomen: €7.000 per jaar
 • Lang niet alle kinderen naar school
 • Gezondsheidszorg niet vanzelfssprekend
 • Misdaad en geweld

Slide 23 - Slide

Koloniaal verleden
- Exploitatiekoloniën

-> leveren van grondstoffen, landbouwproducten en laagwaardigheden industriegoederen.

Gevolg: levert minder op dan hoogwaardige industrieproducten en diensten

Slide 24 - Slide

Koloniaal verleden
Er waren koloniën waar juist 'dingen' werden weggehaald. Maar er waar ook koloniën waar mensen zich gingen vestigen:
vestigingskoloniën.

-> Australië & Verenigde Staten

Slide 25 - Slide

rond welke periode begin het handelskolonialisme
A
1300
B
1400
C
1500
D
1600

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Rol in wereldeconomie
Wanneer ben je interessant voor een bedrijf (MNO) om in te investeren?

-> Politiek (Stabiel/Instabiel)
-> Loon (hoog/laag)
-> opleidingsniveau (hoog/laag)
-> omvang afzetmarkt (groot/klein)
-> belastingvoordelen
- Rust/onrust

Slide 29 - Slide

Amerika was een Exploitatiekolonie?
A
waar
B
niet waar

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Video