4.2 Woonomgeving - Leefomgeving

4.2 Woonomgeving - Leefomgeving
Welke verschillen zijn er tussen wijken op economisch, sociaal en cultureel gebied?
Hoe kan een buurtprofiel helpen om een goed stedelijk beleid uit te voeren?
Wat betekenen sociale samenhang en sociale netwerken voor de leefbaarheid in buurten?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

4.2 Woonomgeving - Leefomgeving
Welke verschillen zijn er tussen wijken op economisch, sociaal en cultureel gebied?
Hoe kan een buurtprofiel helpen om een goed stedelijk beleid uit te voeren?
Wat betekenen sociale samenhang en sociale netwerken voor de leefbaarheid in buurten?

Slide 1 - Slide

Beschrijf je eigen buurt in een paar steekwoorden.

Slide 2 - Mind map

Stedelijke vernieuwing

Slide 3 - Slide

Welke drie kenmerken heeft de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Slide

Zoek een voorbeeld van renovatie.

Slide 6 - Open question

Noem drie voorzieningen die jouw wijk heeft.

Slide 7 - Mind map

1

Slide 8 - Video

12:23
Wat is er in de Afrikaanderwijk verbeterd aan de inrichting?

Slide 9 - Open question

Wat heb je deze les geleerd over stedelijke vernieuwing in de Afrikaanderwijk?

Slide 10 - Mind map

Gentrificatie

Slide 11 - Slide

5

Slide 12 - Video

01:40
Welke bewonerskenmerken hebben Yuppen en Dinky's gemeen?
A
Laag inkomen en niet HO of WO opgeleid.
B
Hoog inkomen en niet HO of WO opgeleid.
C
Hoog inkomen en HO of WO opgeleid.
D
Geen.

Slide 13 - Quiz

02:30
Wat is een gevolg van gentrification?
A
Toename sociale cohesie.
B
Oorspronkelijke inwoners van de wijk verdwijnen.
C
Het voorzieningenniveau in de wijk stijgt.
D
Het gemiddelde inkomen in de wijk neemt toe.

Slide 14 - Quiz

05:23
Vestia is een woningbouwvereniging of woningcorporatie. Wat is dat?
A
Instelling die sociale woningen in een plaats beheerd.
B
Woningen die samenwerken in een vereniging.
C
Vereniging waarin bewoners van sociale huurwoningen samenwerken.
D
Vereniging die woningen bouwt.

Slide 15 - Quiz

08:44
Waarom zouden de bewoners graag terugkeergarantie willen?

Slide 16 - Mind map

09:46
Wat vind jij:
Nieuwkomers moeten uit de wijk geweerd worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 17 - Quiz

Wat is gentrificatie?

Slide 18 - Open question

Aan de slag
Maak de weektaak of om antwoord te krijgen op alle leervragen. 

Slide 19 - Slide