BG2 - Les 2

Beroepsgericht 2

Module 1 - Les 2

1 / 17
next
Slide 1: Slide
BeroepsgerichtMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Beroepsgericht 2

Module 1 - Les 2

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • Aan het einde van deze les is de student in staat om te benoemen wat maatschappelijke zorg is en welke taken en rollen hierbij horen.
 • Aan het einde van deze les heeft de student een werkveld toegewezen gekregen en is begonnen met deze te bestuderen ter kennismaking met het werkveld.
 
De student kan:
 • Vertellen wat maatschappelijke zorg is.
 • Uitleggen wat de rollen en taken zijn van een medewerker maatschappelijke zorg.
 • De student heeft gehoord van de verschillende werkvelden
 • De student begint met het bestuderen en kennismaken met het werkveld.

Slide 2 - Slide

Communicatie
Welke begrippen ken jij nog?

Slide 3 - Mind map

Terug naar les 1
Opdracht:
Teken uit je hoofd het communicatieschema
Mag alleen of in tweetallen!

Schrijf je naam hier op en lever dit ook weer in

Slide 4 - Slide

Communicatieschema

Slide 5 - Slide

Wat is maatschappelijke zorg nu eigenlijk?

Slide 6 - Open question

Wat is maatschappelijke zorg?
Medewerker maatschappelijke zorg is een verzamelnaam voor functies waarin je cliënten begeleiding en zorg biedt. 
Je helpt cliënten zo zelfstandig mogelijk te functioneren tijdens de dagelijkse bezigheden en in de maatschappij.

Slide 7 - Slide

Welke werkzaamheden/taken denk jij dat je hebt als MZ'er?

Slide 8 - Mind map

Mogelijke banen en werkvelden
Je ondersteunt cliënten bij de persoonlijke verzorging en/of op het gebied van wonen, dagbesteding of vrije tijd.


Er zijn diverse functies waarin je maatschappelijke zorg biedt, bijvoorbeeld:
 • Activiteitenbegeleider;
 • Jobcoach;
 • Woonbegeleider gehandicaptenzorg;
 • Woonbegeleider jeugd;
 • Woonbegeleider maatschappelijke opvang;
 • Woonbegeleider psychiatrie.

Slide 9 - Slide

Wat wordt er bedoeld met 'de doelgroep'?

Slide 10 - Mind map

Wat ga je doen?
Je werkt als begeleider in bijv. een activiteitencentrum of woonvoorziening. Begeleiding kan individueel of in een groep zijn. Je cliënten kunnen een lichamelijke beperking hebben, maar ook geestelijke problemen.
Deze mensen kom je tegen in diverse werkgebieden, zoals:
 • Gehandicaptenzorg;
 • Geestelijke gezondheidszorg;
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
 • Ouderenzorg;
 • Vluchtelingenorganisaties;
 • Justitiële instellingen;
 • Dak en thuisloze opvang.

Slide 11 - Slide

Wat ga je dan doen?
 • Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals sportmiddagen of workshops.
 • Een oplossing zoeken voor problemen als een verslaving. Bijvoorbeeld bij schulden.
 • Het voeren van (therapeutische) gesprekken.
 • Praktische hulp bieden, zoals de cliënten leren om zelfstandig boodschappen te doen, hen leren solliciteren, hen met geld leren omgaan, etc.

 • Bij je werkzaamheden zal je cliënten motiveren, activeren of sturen, of de zorg van hen overnemen.
 • Je hebt direct contact met cliënten. Het is daarom belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan en betrokken en geduldig bent.


Slide 12 - Slide

Opdracht: Muurkrant
Je gaat een werkveld bestuderen en kennismaken. Je maakt met de gevonden gegevens een muurkrant.

Hoe je een muurkrant kan maken vind je op het werkblad “hoe maak ik een muurkrant".  
Zoek dit document op via Its Learning!

Volgende week ga je dit presenteren!Slide 13 - Slide

Opdracht: Muurkrant
Je gaat met een groepje van 4 een muurkrant maken van een werkveld uit de maatschappelijke zorg.
Elk groepje doet een ander werkveld (werkvelden worden verdeeld):
 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Verslavingszorg
 • Asielzoekers/statushouders
 • Psychiatrie
 • Dak en thuislozenSlide 14 - Slide

Ondersteunende vragen
 • Wat voor instellingen kan je vinden binnen jouw werkveld?
 • Welke organisaties zijn er voor dagbesteding, behandeling en/of andere opvang.
    - Maak onderscheid tussen intramurale en extramurale organisaties.
 • Welke doelgroep kan er terecht bij deze organisatie?
 • Welke banen vind je binnen deze werkvelden voor medewerkers maatschappelijke zorg?
 • Welke taken en rollen hebben deze?
    - Inventariseer welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om dit te kunnen.
    - Inventariseer wat dit van jou vraagt; welke handelingen moet jij kunnen? Welk gedrag moet       jij vertonen?

Slide 15 - Slide

Aan de slag!
In je groepje aan de slag met het maken van de muurkrant. Je hebt daar de rest van de les de tijd voor. 

Volgende les gaan we dit presenteren/pitchen.

Maak een foto van je muurkrant als deze af is! Deze opdracht stop je in je portfolio.

Slide 16 - Slide

Portfolio-opdrachten
Les 1
Geen opdracht
Les 2
Muurkrant werkveld
Les 3
Zelfportret 
Les 4
Ijsbergmodel
Les 5
Geen opdracht
Les 6
Doelgroepen magazine
Les 7
Geen opdracht
Les 8
Paspoort BPV

Slide 17 - Slide