Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (3.4) (les 9)

Dagbesteding les 9
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding les 9

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
 • Terugblik
 • Instructie 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding
 • Aan de slag & huiswerk
 • Afsluiting  

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is vraaggericht werken?
timer
1:00

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Wat betekent vraaggericht werken voor de Beroepskracht MZ?
timer
1:00
A
Goed luisteren, kijken naar signalen en vragen van de cliënt.
B
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart.
C
Laat zich leiden door de eigen normen en waarden.
D
Kan zich niet inleven in de cliënt.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

A. Leg uit wat een hulpvraag is.
B. Leg uit wat de impliciete hulpvraag is.
timer
2:00

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen welke kernkwaliteiten er van een beroepskracht MZ verwacht worden. 
 • Aan het einde van de les  kan de student uitleggen welke vaardigheden  je nodig hebt om te werken in het werkveld.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke (kern)kwaliteiten zijn volgens jou belangrijk als beroepskracht MZ?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Kernkwaliteiten 
 • Creativiteit en scheppingsvermogen
 • Genuanceerdheid en diplomatie
 • Doelmatigheid en pragmatisme
 • Inlevingsvermogen en harmonie  

Slide 8 - Slide

Ook uitleggen wat kernkwaliteiten zijn!
Kwaliteiten komen van binnenuit. 

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Welke kernkwaliteit(en) van de identiteit van de beroepskracht MZ heb jij terug zien komen in het filmpje waarin Daan verteld over zijn werk?

Lees bladzijde 50 van je boek en beantwoord de vraag.
timer
4:00

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Vaardigheden van een beroepskracht  
 • Cognitieve component
          - kennis, reden, doel, hoe een handeling uitgevoerd moet                                              worden.  
 • Motorische component
         - gedragspatroon
 • Sociaalpsychologische component
         - durf en zelfvertrouwen
 • Handelingscomponent  
         - zorgvuldig, snel en flexibel 

Slide 11 - Slide

Vaardigheden komen van buitenaf. 
Sociaal psychologische component is:
A
De kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet.
B
Het uitvoeren van de handeling is automatisme.
C
Je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
Je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Vaardigheden van een beroepskracht
 • Agogische vaardigheden
 • Ambachtelijke vaardigheden 
 • Strategische vaardigheden 
 • Methodische vaardigheden 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 • Digitale leeromgeving H1.3: 
           Niveau 3/4: opdracht  3 + 4  
           Niveau 4: opdracht 1a

Slide 14 - Slide

Verwerkingsopdracht over 3.4 & 3.5 
Noem 2 van de 4 kernkwaliteiten van de beroepskracht MZ
timer
1:30

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Welke uitspraak gaat over de methodische vaardigheden?
A
Het gaat over de professionele relatie die je aangaat met de cliënt.
B
Het gaat over muzische, theatrale, sportieve en creatieve middelen die je inzet voor je cliënt.
C
Je kunt uitleggen wat je werk is.
D
Bewust en planmatig werken.

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions