21.4 Immuniteit, allergieën en medicijnen 6V 2122

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
21.4 Immuniteit, allergieën en medicijnen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
21.4 Immuniteit, allergieën en medicijnen

Slide 1 - Slide

Leerdoel 21.4
 • Je leert hoe immuniteit tegen ziektes ontstaat
 • Je leert wat allergieën zijn
 • Je leert hoe medicijnen kunnen helpen 

Slide 2 - Slide

Verloop van een infectie
Na  tijdje is de infectie bestreden:
 • afweer-reactie wordt   stopgezet (deze kost veel energie).
 • dit doen de T-suppressorcellen.
 • Deze remmen de B-cellen en daarmee de vorming van antistoffen.

Slide 3 - Slide

Geheugen
Je afweersysteem:
 • behoudt een geheugen voor antigenen die al eens bestreden zijn in de specifieke afweer.
 • zorgt dus voor immuniteit. Dwz: je bent in staat een ziekteverwekker uit te schakelen voor je er ziek van wordt.

Slide 4 - Slide

Immuniteit
Cellulaire immuniteit:
 • Th geheugencellen en Tc geheugencellen.
Humorale immuniteit:
 • B geheugencellen.

NB:
 • hernieuwde infectie met dezelfde ziekteverwekker 
              Tc cellen sneller actief 
               worden sneller veel meer antistoffen gemaakt.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Vaccinatie
Klassiek vaccin:
 • de prik bevat antigenen van een ziekteverwekker  (dus niet de hele ziekteverwekker!)
Nieuwe methode: 
 • de prik bevat het mRNA van een antigeen van een ziekteverwekker. Bijv. corona prik
 • De lichaamscellen moeten eerst zelf het mRNA aflezen en het lichaamsvreemde eiwit vormen.  Feitelijk genetische modificatie.
NB:
 • Dit antigeen zorgt voor de eerste immuunrespons.
 • bij de tweede blootstelling aan zelfde antigeen is de reactie is dus sneller en sterker.

Slide 7 - Slide

Immunisatie
Actieve immunisatie: 
 • je afweersysteem heeft zelf de antistoffen aangemaakt.

Natuurlijk vs kunstmatig
 • kunstmatig wil zeggen toegediend/ ingespotenSlide 8 - Slide

Waar hoort wat?

Slide 9 - Slide

Waar hoort wat?
Antistoffen vanuit moedermelk/ placenta
Immuun door daadwerkelijke infectie
Antistoffen ingespoten
Immuun door vaccin met antigenen/ mRNA

Slide 10 - Slide

Allergie
Mest-cellen:
 • zitten in huid en slijmvliezen
 • hebben receptoren voor IgE antistoffen (gemaakt door B cellen)
 • bevatten blaasjes met histamine
 • Histamine komt vrij bij contact met een  ziekteverwekker (via de IgE antistoffen)

Slide 11 - Slide

Allergie
Histamine
 • is een mediator
 • veroorzaakt een ontstekingsreactie: meer slijm, verwijding bloedvaten. 
Gevolg:
 • macrofagen de infectie beter bestrijden.

Slide 12 - Slide

Allergie
Een allergische reactie:
 •  de mest-cellen reageren onnodig op een niet-schadelijke lichaamsvreemde stof.
 • Die stof heet dan allergeen.

Oorzaak:
 • een APC heeft een onschuldige antigeen onterecht beoordeeld als ziekteverwekker en heeft de specifieke afweer aangezet.


Slide 13 - Slide

Allergie
Ontstaat in twee stappen:
 • Eerste contact met allergeen: B-lymfocyten en plasmacellen maken IgE molecuul – deze hecht zich aan mestcellen 
 • Volgend contact: activatie mest-cellen

Slide 14 - Slide

Medicijnen
Tegen bacteriën:
 • penicilline of een ander antibioticum.
 • Antibiotica doden bacteriën.
 • Bacteriën kunnen resistent worden tegen antibiotica (evolutie).
 • Nieuwe ontwikkeling: bacteriofagen.

Slide 15 - Slide

Antihistamine
 • Bindt aan de histamine receptoren (antagonist)
 • waardoor de cellen niet meer reageren op het vrij-
      komen van histamine.

Slide 16 - Slide

Leerdoel 21.4
 • Je hebt geleerd hoe immuniteit tegen ziektes ontstaat
 • Je hebt geleerd wat allergieën zijn
 • Je hebt geleerd hoe medicijnen kunnen helpen

Slide 17 - Slide

Begrippen 21.4
T-suppressorcellen, geheugencel, immuun, immuniteit, cellulaire immuniteit, Tc-geheugencellen, Th-geheugencellen, humorale immuniteit, B-geheugencellen, vaccin, kunstmatige actieve immunisatie, natuurlijke actieve immunisatie, kunstmatige passieve immunisatie, natuurlijke passieve immunisatie, penicelline, antibioticum, resistentie, bacteriofagen, mestcel, mediator, allergie, allergeen, histamine

Slide 18 - Slide

BINAS 21.4
BINAS 84L2 Humorale en cellulaire immuniteit
BINAS 84M Allergische reacties

Slide 19 - Slide

Huiswerk
 • maak de opdrachten van 21.4: 3 t/m 10

Slide 20 - Slide