toegepaste wetenschap

                    Jij en de wereld
(eigen beelden/standpunten ontwikkelen )

Hoe helpt wetenschap aan een rechtvaardige wereld 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen de leidraad voor het project toegepaste wetenschap
(positieve uitgangspunt/niet vanuit standpunten)


1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

                    Jij en de wereld
(eigen beelden/standpunten ontwikkelen )

Hoe helpt wetenschap aan een rechtvaardige wereld 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen de leidraad voor het project toegepaste wetenschap
(positieve uitgangspunt/niet vanuit standpunten)


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

lesopbouw 4 uur
algemeen uitleg sdg's 
starter: hoe heeft wetenschap aan het doel bij gedragen
ingebouwd samenwerkings opdracht go/no go
( uitleg kan in de school of op locatie bv tijdens excursie )

keuze opdrachten per global goal

allerlei korte doe opdrachten ;   op reflecteren (go/no go)

lopende onderzoeksopdracht presentatie laatste week van het project
keuze uit een van de 17 global goals: opdrachten via volgende dia

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Link

This item has no instructions

Slide 4 - Link

This item has no instructions

Slide 5 - Link

This item has no instructions

Slide 6 - Link

This item has no instructions

Slide 7 - Link

This item has no instructions

Wat bedoelen we met Global goals?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Toelichting
De doelen zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties naar aanleiding van gesprekken met mensen zoals jij en ik, wereldwijd. Tijdens de grootste VN-consultatie aller tijden is er gevraagd waar mensen in hun regio tegenaan lopen. Deze zijn samengevat in de 17 Sustainable Development Goals, ook bekend als de SDG’s, de Global Goals of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Alle landen die aangesloten zijn bij de VN hebben hier hun handtekening onder gezet, en daarmee bekrachtigd: dit zijn de 17 belangrijkste problemen die we met elkaar moeten oplossen als we de toekomst leefbaar willen houden voor mens en dier. ‘We’, dat betekent: bedrijven, overheden en burgers. De groep mensen die hier mee bezig is groeit met de dag, ook bij jullie in de buurt!

Slide 10 - Slide

Toelichting
17 doelen, dat lijkt misschien veel. Maar als je naar deze ‘bruidstaart’ kijkt valt dat eigenlijk wel mee. 🡪 Er zijn vier doelen die direct te maken hebben met planeet Aarde – de groene doelen; 🡪 Er zijn acht doelen die te maken hebben met hoe we op onze planeet samenleven – de sociale doelen; 🡪 Er zijn vier doelen die zich richten op hoe we als samenleving onze economie aan te passen aan hoe wij als mens op de planeet op een duurzame manier kunnen leven – de economische doelen. Wat dat betreft is er ook wel kritiek op SDG 8 – moeten we wel inzetten op economische groei? Is inzet op ‘brede welvaart’ (zie het CBS) niet een veel beter idee? 🡪 En er is één doel dat alle doelen verbindt: samenwerken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken hoe we met elkaar kunnen bouwen aan een leefbare, groene, veilige 22e eeuw. En misschien is SDG4 – ons onderwijs eigenlijk ook wel zo’n verbindend doel…!

Slide 11 - Link

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. 
Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid.


Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Denk ook aan de uitlaatgassen die onze auto's produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. 
Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, 
hier en in het buitenland.
Hebben de doelen betrekking op mij?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

Toelichting
17 doelen zijn met elkaar verbonden (integraal) en kunnen niet zonder elkaar. Je kunt eentje wel belangrijker vinden, maar ze hebben elkaar nodig. De puzzel laat zien dat de doelen bij elkaar horen: zonder een gezonde aarde geen gezonde samenleving. En zonder een gezonde samenleving geen gezonde economie!

Actualiteiten
SDG 2: Geen honger.
SDG 5: Gendergelijkheid.
Bij welke SDG vind je dit fragment passen?
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. 

Slide 15 - Slide

Klik op de SDG's voor instagram filmpjes.
Actualiteiten
SDG 13: Klimaatactie
SDG 16: Vrede
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. 

Slide 16 - Slide

Klik op de SDG's voor instagram filmpjes.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Ga naar:
https://www.17doelendiejedeelt.nl
  • Kies het groene vlak
  • Ga uit de 17 doelen die je deelt, kies daar 1 doel uit 
  • Bedenk 5 stappen die helpen om het door jullie gekozen werelddoel verder te ontwikkelen
  • Zet deze stappen met woorden en plaatjes in een power point 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Maak de quiz

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Link

This item has no instructions