Vloeren

Houten vloeren vervolg
1 / 37
next
Slide 1: Slide
constructieleerMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Houten vloeren vervolg

Slide 1 - Slide

Welke eisen worden er aan vloeren gesteld?

Slide 2 - Open question

Eisen aan een vloer
Bouwfysische eisen
- Geluidwering, contactgeluid (door lopen/boren)
en luchtgeluid (door muziek, praten)
- Thermische eisen (warmte-isolatie, Rc- waarde)
- Luchtdichtheid (gassen/straling/vocht)
- Ventilatie en vochtwering (afvoer vocht)
Constructieve eisen
- Brandwerendheid
- Vloerbelasting
- Stabiliteit

Slide 3 - Slide

Welke vloeren zullen thermisch geïsoleerd moeten worden?
A
Beganegrondvloer en zoldervloer
B
Verdiepingsvloer en dakvloer
C
Beganegrondvloer en dakvloer
D
Zoldervloer en verdiepingsvloer

Slide 4 - Quiz

Isoleren van beganegrondvloer
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de onderzijde te isoleren:
- Thermokussens . 
- Bevestigen van isolatieplaten van steenwol tussen de balken.                


Slide 5 - Slide

Eisen voor een kruipruimte
Een beganegrondvloer grenst aan de kruipruimte. Deze kruipruimte is koud en vochtig. Eisen die aan een kruipruimte gesteld worden zijn:
- Vochtwerend door middel van een bodemafsluiter.
- Ventileren door middel van ventilatieroosters.
- Luchtdicht. Denk vooral aan de sparingen in de vloer bij de meterkast.

Slide 6 - Slide

Voorbeelden
Muisdicht rooster voor de ventilatie van de kruipruimte
ventilatie van de kruipruimte (achteraf, bij vochtproblemen)

Slide 7 - Slide

Op welke manieren zou je de bodem van de kruipruimte kunnen afsluiten?
(antwoorden met max. 2 woorden)

Slide 8 - Open question

In welke 3 vloerlagen kunnen we een houten vloer verdelen?

Slide 9 - Slide

Verankering van een balklaag
Voor de verankering van een houten balklaag                          worden de volgende ankers gebruikt:

Stormanker
Blind haakanker

Slide 10 - Slide

Blind haakanker
Strijkbalkanker
Raveelbalk
Raveelanker
Hoofdraveelbalk

Slide 11 - Drag question

Welke constructieve functie zullen de zwarte ankers in de gevel hebben?
(bij hotspot)
A
Voor versiering van de gevel
B
Bij elkaar houden van het metselwerk
C
Voor het dragen van het metselwerk
D
Voor de stabiliteit en het koppelen van de balklaag aan de gevel

Slide 12 - Quiz

Verdiepingsvloer

Slide 13 - Slide

Soorten balklagen
enkelvoudige balklaag
samengestelde balklaag

Slide 14 - Slide

Op welke manier worden houten balken van een vloer gemaatvoerd?
A
met de dagmaat
B
met de hart-op-hart maat
C
met de theoretische overspanning
D
met de opleglengte

Slide 15 - Quiz

Maatvoering van een vloer

Slide 16 - Slide

De hart-op-hart afstand mag je zelf bepalen.
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quiz

Het bestek geeft een maximale maat voor de hart-op-hart afstand. Je mag de h.o.h. afstand nu zelf bepalen zolang je deze maar niet groter maakt als de maximale maat.
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quiz

Houten dekvloer
Op de draagvloer (houten balken) komt de houten dekvloer. Er kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Meestal zijn dit platen underlayment  van 1220x2440x18mm.

610mm is de meest gebruikte h.o.h. afstand, zie volgende slide

Slide 19 - Slide

Houten dekvloer verdeling

Slide 20 - Slide

Vurenhouten vloerdelen afm 18x90mm 
lengte tot 4800mm
Multiplex platen afm. 1220x2440mm
Underlaymentplaten afm. 1220x2440mm
OSB platen 1220x2440mm

Slide 21 - Drag question

Waarom wordt meestal voor een h.o.h. maat van 610 mm gekozen?
A
dan kun je makkelijk over de balken lopen
B
dat is wat de balken maximaal kunnen dragen
C
dat is de breedte van de underlaymentplaat
D
met deze h.o.h. maat is een goede bevestiging van de platen mogelijk

Slide 22 - Quiz

Waarom ligt een strijkbalk 40 - 70 mm los van de binnenmuur?
A
anders kun je de balk niet verankeren
B
voorkomen van doorslaand vocht vanuit de muur in de strijkbalk
C
daardoor heb je minder balken nodig
D
ruimte is nodig voor eventuele leidingen

Slide 23 - Quiz

Betonnen vloeren

Slide 24 - Slide

Welke TYPE betonvloeren kennen jullie?

Slide 25 - Mind map

Verschillende soorten vloeren
Dragende vloeren:
Plaatvloer (In het werk, meestal op PS-isolatie gestort)

Vrijdragende vloeren, systeemvloeren:
PS combinatievloer (balk en broodjes)
Ribcassettevloer
Kanaalplaatvloer
Bekistingplaatvloer (breedplaatvloer) 

Slide 26 - Slide

Voor welke Systeemvloer gelden deze voordelen:
- Tijdens de uitvoering flexibel qua vorm, sparingen.
- De doorvoeringen kun je makkelijk ter plaatse maken.
- Voor het aanbrengen van de vloer heb je geen kraan nodig.
A
Kanaalplaatvloer
B
Ribvloer
C
PS isolatievloer / broodjesvloer
D
Breedplaatvloer / bekistingsplaatvloer

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Slide

Welke vloer zie je hier?

Slide 29 - Mind map

Welke vloer kan niet als verdiepingsvloer worden toegepast?
A
breedplaatvloer
B
PS- combinatievloer
C
kanaalplaatvloer
D
bekistingplaatvloer

Slide 30 - Quiz

Ribcassettevloer

Slide 31 - Slide

Welke vloer kan niet als begane grondvloer worden toegepast?
A
breedplaatvloer
B
ribcassettevloer
C
kanaalplaatvloer
D
PS- combinatievloer

Slide 32 - Quiz

Welke vloer moet tijdens de uitvoering onderstempeld worden?
A
breedplaatvloer
B
PS combinatievloer
C
kanaalplaatvloer
D
ribcassettevloer

Slide 33 - Quiz

Welke vloeren zijn geschikt als dakvloer? (platdak)
A
ribcassettevloer
B
kanaalplaatvloer
C
PS combinatievloer
D
breedplaatvloer

Slide 34 - Quiz

Kanaalplaatvloer
ongeisoleerd voor verdiepingsvloer
geisoleerd voor beganegrondvloer

Slide 35 - Slide

Kanaalplaatvloer
PS- combinatievloer
Breedplaatvloer

Slide 36 - Drag question

Slide 37 - Slide