Wat is criminaliteit

Wat is criminaliteit?
Maatschappijleer 11-01-2022
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat is criminaliteit?
Maatschappijleer 11-01-2022

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Asociaal of ook strafbaar
Asociaal gedrag 
Je houdt geen rekening met anderen.

Strafbaar gedrag
Als je de wetsregels overtreedt. Je pleegt dan een delict.

Slide 3 - Slide

Overtreding of misdrijf
Overtredingen:
  • Minder ernstige strafbare feiten.
  • Worden meestal met een boete afgedaan.
Bijvoorbeeld: door rood rijden, vissen zonder vispas, zwartrijden, wildplassen.


Misdrijven:
  • Ernstige strafbare feiten.
  • Er is altijd een officier van justitie bij betrokken.
Bijvoorbeeld: rijden onder invloed, mishandeling, drugshandel, diefstal, moord.

Slide 4 - Slide

Opgepakt voor een misdrijf?

Wanneer je voor een misdrijf wordt opgepakt, horen daar zwaardere maatregelen bij:
  • Je wordt door de politie verhoord en moet misschien voor   langere tijd op het bureau blijven.
  • Er gelden bij veroordeling zwaardere straffen.
  • Als je ouder bent dan 12 jaar krijg je een strafblad.

Slide 5 - Slide

Wanneer ben je een crimineel?

Niet iedereen die een overtreding begaat, is meteen crimineel. Meestal noem je iemand crimineel wanneer er sprake is van een misdrijf.

Criminaliteit
Alle misdrijven zoals die in de wet staan.

Slide 6 - Slide

Afhankelijk van tijd en plaats

Wat wel of niet strafbaar is, verschilt per tijd en plaats (plaatsgebonden). 

Het Wetboek van Strafrecht wordt daarom af en toe aangepast aan de nieuwe tijd en
nieuwe wensen. 

Slide 7 - Slide

Is levenslang in Nederland ook écht levenslang?
A
Ja
B
Nee, dit is maximaal 25 jaar

Slide 8 - Quiz

Mag je een joint roken op straat?

A
Ja
B
Nee, hoewel gebruik is toegestaan, is bezit verboden.

Slide 9 - Quiz

Hoeveel cannabis mag je bij je dragen?
A
1 gram
B
10 gram
C
5 gram
D
7 gram

Slide 10 - Quiz

Tot welke leeftijd moet je verplicht naar school?
A
16
B
17
C
18
D
19

Slide 11 - Quiz

Is te hard rijden met dodelijk gevolg een overtreding?
A
Ja
B
Nee, dit is doodslag en dus een misdrijf

Slide 12 - Quiz

Zijn de meeste criminelen
niet-westerse allochtonen?
A
Nee, in absolute cijfers zijn er meer autochtonen verdacht
B
Ja

Slide 13 - Quiz

Hoeveel moorden worden er in Nederland gepleegd per jaar?
A
200
B
163
C
118
D
125

Slide 14 - Quiz

Huiswerk
Maak de opdrachten van paragraaf 1 van het hoofdstuk criminaliteit. 

Slide 15 - Slide