Hoofdstuk 11 paragraaf 1 snelheid, versnellen en vertragen

Hoofdstuk 11: Veilig bewegen
paragraaf 1: Snelheid, versnellen en vertragen
1 / 13
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 11: Veilig bewegen
paragraaf 1: Snelheid, versnellen en vertragen

Slide 1 - Slide

Gemiddelde snelheid
Vgem = s/ t
Gemiddelde snelheid = afstand / tijd

omrekenen van m/s naar km/h (x 3,6)
omrekenen van km/h naar m/s (: 3,6)

Slide 2 - Slide

Voorbeeld vraag
Je loopt 100m in 13,4 seconden. Wat is de gemiddelde snelheid in km/h?
Gegeven:                      s=100m            t=13,4s
gevraagd:                     gemiddelde snelheid (Vgem)
formule:                        Vgem=s/t
berekening:                 Vgem = 100/ 13,4
antwoord:                     Vgem= 7,5 m/s (7,5 x 3,6 = 27 km/h)

Slide 3 - Slide

Constante snelheid

Slide 4 - Slide

Versnelde beweging

Slide 5 - Slide

Bij een eenparig versnelde beweging bereken je de snelheid door:

Vgem = (beginsnelheid + eindsnelheid) / 2

Slide 6 - Slide

Voorbeeld vraag:
Tussen de 2e en de 5e seconde van een eenparig versnelde beweging verandert de snelheid van 4m/s naar 10 m/s. Bereken de gemiddelde snelheid en de afstand?
gemiddelde snelheid:
1.Beginsnelheid = 4 m/s en eindsnelheid = 10 m/s
2. Vgem
3.Vgem = (Vbegin + Veind) / 2
4. Vgem = (4+10)/2
5. Vgem = 7 m/s

Afstand:
1. Vgem= 7 m/s         t = 5-2= 3 seconden
2. s
3. s = v x t 
4. s = 7 x 3
5. s = 21 meter


Slide 7 - Slide

Vertraagde beweging

Slide 8 - Slide

Voorbeeld vraag:
Een auto remt 5 seconden eenparig vertraagd. De snelheid verandert van 15 m/s naar 0 m/s. Bereken de gemiddelde snelheid en de afstand die is afgelegd tijdens het remmen.
Gemiddelde snelheid:
1. Beginsnelheid = 15 m/s & eindsnelheid = 0 m/s
2. Vgem
3. Vgem = (Vbegin + Veind) / 2
4. Vgem = ( 15+0) /2
5. Vgem = 7,5 m/s
Afstand:
1. Vgem= 7,5 m/s        tijd = 5 sec
2. s
3. s= v x t
4. s = 7,5 x 5 
5. s = 37,5 m

Slide 9 - Slide

Dafne Schippers werd in 2015 wereldkampioen op de 200 m sprint in 21,62 seconden. Wat was haar gemiddelde snelheid?
A
4,33 m/s
B
9,25 m/s
C
21,63 m/s

Slide 10 - Quiz

Joey speelt honkbal. Hij slaat de bal naar het buitenveld over een afstand van 95 meter. De bal is 4,3 seconde onderweg naar het buitenveld. Wat is de gemiddelde snelheid?

Slide 11 - Open question

Als de bal geslagen is, rent Joey naar het eerste honk op 27,5 meter. Joey rent met een snelheid van 5 m/s. Hoe lang is Joey onderweg?

Slide 12 - Open question

Gezamelijke vraag:
Een supertanker remt in 2,5 h af van 30 km/h naar 4 km/h.
Bereken met de gemiddelde snelheid de afstand die tijdens de vertraging wordt afgelegd.

Slide 13 - Slide