Methodiek PW

Methodiek 
Pedagogisch Werk 
Niveau 3 en 4 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodiek 
Pedagogisch Werk 
Niveau 3 en 4 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen lescyclus
- Je kunt beschrijven wat methodisch werken is en voorbeelden noemen waarin je methodisch werken toepast in de beroepspraktijk.
- Je kunt voorbeelden geven hoe je op een gestructureerde manier een doel kunt bereiken.
- Je hebt geoefend met vaardigheden om methodisch te kunnen werken. 

Slide 2 - Slide

Lesdoelen vandaag:

- Je hebt kennis gemaakt met de vijf stappen van methodisch werken.
- Je kunt uitleggen wat het verschil tussen waarnemen en observeren is. 

Slide 3 - Slide

5 stappen 

Slide 4 - Slide

Definitie methodisch werken

Methodisch werken is bewust handelen volgens vooraf geplande stappen. Deze stappen volg je om een bepaald pedagogisch doel te bereiken.

Slide 5 - Slide

De vier kenmerken: 

Opvallend aan methodisch werken is dat het vier belangrijke kenmerken heeft. Het verloopt doelgericht, planmatig, procesmatig en bewust.

Slide 6 - Slide

Doelgericht
Vooruitkijken: wat is het doel? Wat willen we bereiken?
Terugkijken: Hebben we het doel bereikt?Planmatig
De weg waarlangs je gaat werken staat in het plan. Elke stap die je zet, stappen zijn met elkaar verbonden, logische lijn 
Procesmatig
Tijdens de uitvoering van een activiteit werk je naar het doel toe. Als PW-er houd je in het oog of je nog op de goede weg zit, eventueel bijsturenBewust
Aanbieden van activiteiten die aansluiten bij het doel. Tijdens uitvoering bewaak je proces, bewust bezig met proces en product. 

Slide 7 - Slide

Basisvaardigheden 
Signaleren, observeren en rapporteren zijn basisvaardigheden die je als pedagogisch werker regelmatig gebruikt. 
Een juiste observatie levert op, informatie die je gebruikt bij het kiezen van de juiste begeleiding en voor het maken van een plan van aanpak of rapportage. 

Slide 8 - Slide

Waarnemen en observeren 

Waarnemen en observeren zijn twee verschillende begrippen, maar ze staan wel in relatie tot elkaar.


Wat is het verschil?

Slide 9 - Slide

Waarnemen 
Waarnemen is het opnemen en verwerken van prikkels. Je maakt hierbij gebruik van je zintuigen. 

Slide 10 - Slide

Noem 5 zintuigen

Slide 11 - Open question

Opdracht 
- Ga samen met een medestudent vijf minuten in een ruimte zitten waar allerlei prikkels zijn. Dit kunnen personen zijn die aanwezig zijn, maar ook geluiden van bijvoorbeeld verkeer dat voorbijkomt. Zoek een plaats in de ruimte zodat je je waarneming rustig kunt uitvoeren. Praat niet met elkaar tijdens de oefening.
- Kies eerst allebei een ander zintuig. De een let bijvoorbeeld vooral op alles wat hij/zij ziet tijdens de waarneming, de ander kiest bijvoorbeeld het gehoor als zintuig en let vooral op wat hij/zij hoort tijdens de waarneming.
- Als de vijf minuten afgelopen zijn, schrijf je op wat je in die vijf minuten hebt waargenomen.
- Bespreek met elkaar jullie waarneming.

Slide 12 - Slide

Observeren 
Observeren is meer dan alleen waarnemen. Observeren begint met een waarneming; signalering van iets wat opvalt.
Waarnemen doe je altijd, observeren doe je in een bijzondere situatie. 

Slide 13 - Slide

Verschil tussen waarnemen en observeren 
Waarnemen = onbewust
Observeren = bewust

Observeren is een doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen en uitingen van één of meer personen of van een gebeurtenis met de bedoeling de waarnemingen te beschrijven en samen te vatten. 


Slide 14 - Slide

Opdracht observeren 

- Ga in een kring zitten
- Kies 1 of 2 studenten die de rol van observator krijgen
- De andere studenten nemen een houding aan die ze een tijdje kunnen volhouden
- De observator observeert de studenten 2 minuten en gaat naar de gang
- De studenten veranderen één ding aan hun kleding of houding
- De observator komt weer binnen en probeert te raden wat er veranderd is

Slide 15 - Slide

Nabespreken opdracht Observeren

- Wat voor veranderingen vond je het moeilijkst te ontdekken?
- Hoe komt dat denk je?
- Wat heb je geleerd over observeren?

Slide 16 - Slide

Aan de slag!

Maak de verwerkingsopdrachten Waarnemen en observeren 

Slide 17 - Slide