H3 E Grammatik

Modale werkwoorden DuitsTegenwoordige- en verleden tijd
Modalverben 
Tegenwoordige - en verleden tijd

1 / 32
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Modale werkwoorden DuitsTegenwoordige- en verleden tijd
Modalverben 
Tegenwoordige - en verleden tijd

Slide 1 - Slide

Lernziele
In deze les leer je wat modale werkwoorden zijn.

Je leert de vertalingen van de modale werkwoorden.

Je leert de modale werkwoorden te vervoegen en toe te passen in een zin. 

Slide 2 - Slide

Verschiedene Arten von Verben
 • zwakke werkwoorden (wohnen-wohnte-gewohnt)
 • sterke werkwoorden (gehen-ging-gegangen) 
 • hulpwerkwoorden (haben, sein, werden)
 • modale (hulp-)werkwoorden 

Slide 3 - Slide

Was ist ein Modalverb?
Een modaal (hulp)werkwoord  (Modalverb)
 • Modale ww geven een noodzakelijkheid, waarschijnlijkheid, mogelijkheid of wenselijkheid aan. 
 • Het zijn hulpwerkwoorden omdat er bijna altijd een ander heel werkwoord (infinitief) in de zin bij staat. 
 • "Er will gehen." Verandert de betekenis van het werkwoord dat in de infinitief staat

Slide 4 - Slide

Heb je dat in het Nederlands ook?
Ja, kijk maar:
'hij eet' -> zegt iets over wat hij op het moment doet.
'hij wil eten' -> hier verandert het werkwoord 'willen' de betekenis van 'eten' en de zin: het is zijn wens iets te eten.
'hij kan eten' -> hier net zo: hij kan eten, maar moet niet.

'willen' en 'kunnen' zijn voorbeelden van modale werkwoorden.


Slide 5 - Slide

Nenne ein deutsches
Modalverb:

Slide 6 - Mind map

Modalverben auf Deutsch:
Können
Dürfen
Wollen
Müssen
Mögen
+
Wissen
Möchten

Slide 7 - Slide

Betekenis:
 • dürfen   (= mogen)
 • können (= kunnen)
 • müssen (= moeten als noodzaak)
 • wollen  (= willen)
 • mögen (= houden van)
 • wissen (= weten - geen modaal ww, maar net zo vervoegd)
 • möchten (= graag willen )

Slide 8 - Slide

Welche Regeln gibt es?

Slide 9 - Slide

standaard zwak                               Modale werkwoorden
                   wohnen                                                             können
            ich wohne                                                        ich kann
             du wohnst                                                       du kannst
er/sie/es wohnt                                             er/sie/es kann
            wir wohnen                                                      wir können
             ihr wohnt                                                          ihr könnt
    sie/Sie wohnen                                             sie/ Sie können

Slide 10 - Slide

Regel 1
 • Ze hebben bijna allemaal een klinkerwisseling in de enkelvoudsvormen.

Slide 11 - Slide

Klinkerwisseling 
Verb
                        dürfen        können        müssen          wollen        wissen

ich                  darf             kann              muss                will               weiß

wir                  dürfen        können       müssen           wollen        wissen
 

Slide 12 - Slide

Regel 2

 • De uitgangen wijken af in vergelijk met het zwakke ww (ich/er, sie, es krijgen geen uitgang). 

Slide 13 - Slide

Die Endungen im Präsens
ich                   -
du                   (s)t
er/sie/es       -
wir                   en
ihr                    t
sie/Sie           en

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Übersetze:
hij kan

A
Er könne
B
Er kann
C
Er kannt
D
Er könnt

Slide 17 - Quiz

(wissen)
Er ___ nicht, ob er heute noch kommt.
A
wiss
B
wisst
C
weißt
D
weiß

Slide 18 - Quiz

(wollen)
Du _____ keine Hausaufgaben machen.

A
woll
B
will
C
willst
D
wollst

Slide 19 - Quiz

Modalverben im Präteritum

Slide 20 - Slide

Modalverben im Präteritum
dürfen = durften
können = konnten
müssen = mussten
wollen = wollten
wissen = wussten

Slide 21 - Slide

Die Deklination im Präteritum
ich stam + e
du stam + est
er/sie/es stam + e
wir stam + en
ihr stam + et
sie/Sie stam + en

Slide 22 - Slide

tegenwoordige tijd

können
ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie/ Sie können
verleden tijd

konnten
ich konnte
du konntest
er/sie/es konnte
wir konnten
ihr konntet
sie/ Sie konnten

Slide 23 - Slide

Regel 1
De Umlaut valt weg.
können wordt konnten
müssen wordt mussten
enz.

Slide 24 - Slide

Regel 2
Er wordt een extra -t bij de stam gevoegd.
können wordt konnten
müssen wordt mussten

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Präteritum
(wollen) Ich ______ nach Hause gehen.
A
wollte
B
willte
C
wollt
D
willt

Slide 27 - Quiz

Präteritum
(dürfen) ______ du in die Disko gehen?
A
dürftest
B
darftest
C
durftest
D
willt

Slide 28 - Quiz

Präteritum
(wissen) ______ er, dass die letzte Stunde ausfiel?
A
wisste
B
wusste
C
weißte

Slide 29 - Quiz

TIPPS - Wat helpt je bij het leren?
 • Bij 3 van deze werkwoorden is de klinker in het enkelvoud zoals in het Nederlandse enkelvoud:
  - dürfen (= mogen, ik mag)   ->  ich darf
  - können (= kunnen, ik kan)   > ich kann
  - wollen (= willen, ik wil)  > ich will

Slide 30 - Slide

TIPPS - Wat helpt bij het leren?
Onthoud de eerste letters van het rijtje werkwoorden
dürfen - können - müssen - wollen - wissen

En maak hiermee een voor jou makkelijk te onthouden zin,
bijvoorbeeld:
de kat moet weg wezen
En verlink deze letters in je hoofd met de Modalverben.

Slide 31 - Slide

Huiswerk
Quizlet H3 Lernübersicht NL-DE: Hoofdstuk 3 (62 termen)
- Combinerenmodus: minimaal 5 keer doen
- De beste tijd moet onder 16 seconden zijn.
- Screenshot van beste tijd opslaan en in de les laten zien.

Opdrachten uit de les afmaken.

Slide 32 - Slide