1.4 scheidingsmethoden

Welkom!
Pak je chromebook en log in bij deze Lesson Up
Leg je boeken en aantekeningen klaar.

Welke werkboek vragen wil je straks bespreken?
1 / 45
next
Slide 1: Slide
Middelbare school

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welkom!
Pak je chromebook en log in bij deze Lesson Up
Leg je boeken en aantekeningen klaar.

Welke werkboek vragen wil je straks bespreken?

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
- Herhaling zuivere stoffen en mengsels
- Uitleg scheidingsmethoden
- Aan de slag met opdrachten

Slide 2 - Slide

Herhaling Zuivere stof/ mengsel

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Oplossing = helder
vast, vloeibaar of gas in vloeibaar oplosmiddel
moleculen zitten door elkaar heen

Slide 5 - Slide

Suspensie = troebel

Vaste stof opgelost in een vloeistof


Slide 6 - Slide

Emulsie
  • Vloeistof/ vloeistof
  • Troebel
  • Tweelagensysteem
  • Emulgator

Slide 7 - Slide

Emulsie = troebel mengsel van vloeistofdruppels, verschil in dichtheid

Slide 8 - Slide

ontmengen
emulsie
emulgator

Slide 9 - Slide

blauw = oplossing
rood = emulsie
wit = suspensie

Slide 10 - Slide

Mengsels
Oplossing:  heldere vloeistof

Suspensie: een mengsel waar je NIET doorheen  kunt  kijken                                van een vaste stof in een vloeistof .
                        
Emulsie:      een mengsel van twee vloeistoffen waardoor je 
                        heen kunt kijken  
                      

Slide 11 - Slide

nog meer soorten mengsels
  • nevel (mist); vloeistof fijn verdeeld in een gas
  • rook; vaste stof fijn verdeeld in een gas
  • legering (alliage); metaal gemengd met een ander metaal
  • schuim; is een mengsel van een gas in een vloeistof

Slide 12 - Slide

Welk soort mengsel is dit?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 13 - Quiz

Cola is een ?
A
suspensie
B
emulsie
C
oplossing
D
nevel

Slide 14 - Quiz

Welk mengsel is altijd helder?
A
Suspensie
B
Oplossing
C
Emulsie
D
Emulgator

Slide 15 - Quiz

hoe heet het mengsel van een vloeistof in een gas
A
schuim
B
rook
C
oplossing
D
nevel

Slide 16 - Quiz

Welke werkboek opgaven wil je bespreken?

Slide 17 - Mind map

Leerdoelen
scheidingsmethoden 
oplosbaarheid
deeltjesgrootte
kookpunt
aanhechtingsvermogen


Slide 18 - Slide

Mengsels scheiden: stofeigenschappen
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.

Slide 19 - Slide

Filtreren
Filtraat

Residu

Slide 20 - Slide

Bezinken

Slide 21 - Slide

Centrifugeren

Slide 22 - Slide

Indampen

Slide 23 - Slide

Destilleren

Slide 24 - Slide

Is dit een scheiding?

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Hoe de blaadjes verwijderen?

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Adsorberen (demo)

Slide 30 - Slide

Op de volgende slide ga je een filmpje bekijken die bovenstaande info herhaalt.

Opdracht: Vul tabel 2 op blz 41 in tijdens het kijken van het filmpje 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Tabel 2 blz 41
bespreken

Slide 33 - Slide

Huiswerk
 Maak de opdrachten van 1.4 

Tip: Vergeet niet om na te kijkenSlide 34 - Slide

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 35 - Quiz

Op welk verschil berust filtreren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 36 - Quiz

Op welk verschil berust indampen en destilleren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 37 - Quiz

Een suspensie kun je scheiden door
A
indampen
B
extraheren/ extractie
C
filtreren
D
destilleren

Slide 38 - Quiz

Een tweede manier om een suspensie te scheiden
A
residu
B
destillaat
C
bezinken en afschenken
D
scheiden

Slide 39 - Quiz

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 40 - Drag question

Hoe heet de vaste stof die achterblijft bij filtreren?
A
bezinksel
B
residu
C
filtraat
D
extract

Slide 41 - Quiz

Hoe heet de oplossing die wordt opgevangen bij filtreren?
A
bezinksel
B
residu
C
filtraat
D
extract

Slide 42 - Quiz

Thee zetten:
Welke scheidingsmethoden zijn dit?
A
Indampen-filtreren
B
Droogkoken-extraheren
C
Extraheren-indampen
D
Extraheren-filtreren

Slide 43 - Quiz

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Bezinken
B
Filtreren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 44 - Quiz

Waar staat de juiste omschrijving
A
A = filter B= filtraat C = residu
B
A = filtraat B = filter C = residu
C
A = filter B = residu C = filtraat
D
A = filtraat B = residu C = filter

Slide 45 - Quiz