2.1 Rivieren in China

Rivieren in China
par. 2.1
1 / 33
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Rivieren in China
par. 2.1

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Map

Kennen
 • Oorzaken ongelijke bevolkingsspreiding China
 • ongelijke verdeling neerslag
 • Trapsgewijze opbouw reliëf
 • Kringloop van water, korte en lange kringloop
 • rol van de rivieren in de waterkringloop
 • indeling rivier in boven-, midden- en benedenloop

Slide 3 - Slide

Begrippen 
 • reliëf
 • hoogvlakte
 • bovenloop
 • middenloop
 • benedenloop
 • waterkringloop (kort en lang)
 • verdamping
 • condenseren
 • afstromen
 • smeltwater
 • infiltratie
 • grondwaterpeil

Slide 4 - Slide

Hoeveel inwoners heeft China?
A
1.1 miljard
B
1.2 miljard
C
1,3 miljard
D
1.4 miljard

Slide 5 - Quiz

Bevolkingsdichtheid in China
Bevolkingsdichtheid in China

Slide 6 - Slide

Wat valt je op als je de bevolkingsdichtheid van China bekijkt?

Slide 7 - Open question

Zoek op (boek, internet) waarom het westen zo dunbevolkt is en het oosten heel dichtbevolkt.

Slide 8 - Open question

Oorzaken ongelijke bevolkingssrpeiding in China
Uitleg
Je ziet de kaart van China met de jaarlijkse neerslag + klimaten erin.
De hoeveelheid neerslag verschilt enorm binnen China. In het zuidoosten valt heel veel neerslag, in het noordwesten heel weinig. De meeste mensen wonen daarom in het oosten van China.

Slide 9 - Slide

Wat weet je tot nu toe?
 • de bevolking is ongelijk verspreid: het westen is dunbevolkt en het oosten dichtbevolkt
 • de neerslag valt ongelijk het westen is (te) droog, in het oosten valt genoeg neerslag

Slide 10 - Slide

Daar komt nog 1 ding bij: Verschil in reliëf in China

Slide 11 - Slide

Kaart Reliëf China
Hoogland Tibet = brongebied rivieren
Rode Bekken = laag gelegen gebied bij de rivier Yangtze. Boeren hebben veel bomen gekapt waardoor er veel erosie plaatsvindt.
Lössplateau: löss is het kleinste deeltje zand, erg vruchtbaar. Hier vindt veel akkerbouw plaats. Hiervoor is water nodig uit de Gele rivier, probleem is het grote tekort aan water.

Slide 12 - Slide

Teken een dwarsdoorsnede van het reliëf in China. Maak een foto en lever in. De 3 trappen moeten duidelijk zichtbaar zijn met naam erbij!

Slide 13 - Open question

Ten zuiden van het Himalaya gebergte (bij India en Bangladesh) heb je loefzijde (nat) ten noorden ervan (China) heb je de lijzijde. 

Droog - steppe

Slide 14 - Slide

Waarom regent het zo weinig in het westen van China?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Waar staat de letter S voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 18 - Quiz

Waar staat de letter R voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 19 - Quiz

Waar staat de letter Q voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 20 - Quiz

Kringloop van het water

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Bovenloop - Middenloop - Benedenloop 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Uit welke 3 delen bestaat een rivier

Slide 26 - Open question

Korte kringloop
Lange kringloop
Korte 
Kringloop
Bovenloop
Benedenloop

Slide 27 - Drag question

Wat is het verschil tussen de korte en de lange waterkringloop?

Slide 28 - Open question

Op welke 3 manieren komt water via het land weer terug in zeel

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Slide

Ijs, sneeuw, hagel
Van gas naar vloeibaar
Waterdamp
van vloeibaar naar gas
regen
vloeibaar
gas
vast
condensatie
verdamping

Slide 31 - Drag question

Kies het juiste antwoord.
Bekijk de figuur
A
Het water op de fig. is bevroren grondwater
B
Het water op de fig. maakt deel uit van de lange kringloop
C
Het water in de fig. maakt deel uit van de korte kringloop
D
Op de fig. zie water in gasvormige toestand.

Slide 32 - Quiz

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!

 • Vragen?
 
 • Tot de volgende keer...!Slide 33 - Slide