Thema 6 BS 1

Thema 6
Basisstof 1: Reageren op je omgeving
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Thema 6
Basisstof 1: Reageren op je omgeving

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe ging je toets?
0100

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Dit hoofdstuk gaat over hoe de mens zijn omgeving kan waarnemen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Na deze les kan je:
- de werking van zintuigen van de mens beschrijven
- uitleggen wat de adequate prikkels van zintuigen zijn

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie nog?
Een mens is complex en bestaat uit vele stelsels

Jullie kennen al:
Beenderstelsel
Spierstelsel
Vele andere voorbeelden..

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

En daar komt bij ...
Zenuwstelsel
(ook al in thema 3)

Zintuigstelsel

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke zintuigen
ken je al?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Zintuigen van de mens

Zintuigen = "meetapparatuur" om de omgeving waar te nemen
Alle zintuigen bij elkaar = zintuigstelsel

Slide 8 - Slide

This item has no instructions


Plekken van zintuigen
in het lichaam

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Hoe werken zintuigen?
Zintuigen reageren op invloeden van buitenaf: prikkels

Elk zintuig heeft zijn eigen specifieke prikkel: adequate prikkel

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Combineer de zintuig
met de juiste prikkel
Geur
Aanraking
/ tast
Licht
Geluid
Smaak

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Zintuigen en hun prikkels
De adequate prikkels voor zintuigen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Andere zintuigen
Evenwichtszintuig in het oorWarmte, kou en pijn in de huid
(meer hierover in basisstof 2)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Prikkels en impulsen
Wat gebeurt er met een prikkel?

Elk zintuig heeft zintuigcellen
In zintuigcellen ontstaan impulsen ('seintjes')
De impulsen gaan naar de hersenen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Adequate prikkel
Impuls
Samengevat:

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Samengevat
Prikkel komt aan bij zintuig

Zintuig zet prikkel om in impuls

Impuls gaat naar je hersenen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Drempelwaarde
Voordat een impuls ontstaat moet de prikkel sterk genoeg zijn

--> de prikkel moet boven de drempelwaarde zijn

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Je hoort heel zachtjes een hond blaffen in de verte.

Is de prikkel van geluid hoger dan de drempelwaarde?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Je hoort heel zachtjes een hond blaffen in de verte.

Is de prikkel van geluid aangekomen in de hersenen?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

Strikvraag: de prikkel komt niet aan maar de impuls
een prikkel wordt omgezet in een impuls
Gewenning en motivatie
Na een tijdje minder impulsen bij dezelfde prikkel = gewenning
Bijv:
- De druk van kleding op je huid
- Geluiden in je omgeving

Motivatie kan drempelwaarde beïnvloeden:
Bijv:
- Bij aandachtig luisteren kan je geluiden beter horen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Zenuwstelsel
Impulsen van zintuigen gaan via zenuwen naar hersenen

Centrale zenuwstelsel =
hersenen + ruggenmerg

Zenuwstelsel =
centrale zenuwstelsel + zenuwen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat is een adequate prikkel?
A
Invloed van buitenaf voor een bepaald zintuig
B
Hetzelfde als een impuls
C
Een signaal van zintuig naar hersenen
D
Meerdere prikkels bij elkaar

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Hoe kunnen mensen hun omgeving waarnemen?
A
Zintuigen geven prikkels door naar hersenen
B
Door middel van ogen, oren, neus, mond en huid
C
De hersenen verwerken impulsen van zintuigen

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Demo experiment
timer
2:00
Het experiment

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Volgende lessen
Behandelen van de verschillende zintuigen:
Huid
Neus & tong
Oren
Ogen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Opdrachten maken
Thema 6, par 1
Opdracht 1 t/m 4

Klaar? lees 6.2 alvast door
De opdrachten die je nog niet af hebt, zijn huiswerk.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions