B2 Gedrag en Reageren op je omgeving

D1BTh5 B1
Reageren op je omgeving
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Waarnemen en regelen B1 Reageren op je omgeving

Instructions

Je hoort van de docent of je deze les op school in de klas of thuis doet.

Items in this lesson

D1BTh5 B1
Reageren op je omgeving
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Slide

1. Prikkel: Invloed uit de omgeving op een organisme
2. Impuls: Een elektrisch signaal (‘seintje’) dat van de
zintuigcellen door zenuwen naar de
hersenen wordt geleid
A
1 Waar 2 Nietwaar
B
1 Nietwaar 2 Waar
C
Beide waar
D
Beide nietwaar

Slide 2 - QuizWat zie je in de afbeelding?

A
Het jong reageert op een sleutelprikkel
B
Het oudere dier geeft een respons
C
Het jong reageert op een gewone prikkel
D
Het oudere dier reageert op een sleutelprikkel

Slide 3 - Quiz

Een hond geeft een pootje
Dat is een voor beeld van:
A
Aangeleerd gedrag
B
Erfelijk gedrag

Slide 4 - Quiz


Het gedrag dat bij 1 tot en met 6 is te zien, is alleen erfelijk bepaald.

A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Zeeschildpadden leggen hun eieren op het strand. Ze graven een kuil, leggen er hun eieren in en dekken de eieren af met zand. Daarna gaan ze terug naar zee. Als de jongen uit de eieren komen, graven ze zich uit en kruipen naar zee, zoals in de afbeelding is te zien.
A
dit gedrag is erfelijk (aangeboren)
B
dit gedrag is aangeleerd

Slide 6 - Quiz


Dit is
A
Aangeboren gedrag
B
Aangeleerd gedrag
C
Een Twente supporter
D
Een hooligan

Slide 7 - Quiz

Dit is:
A
Erfelijk gedrag
B
Aangeleerd gedrag

Slide 8 - Quiz


Het openen van de bek, het sperren.... is het gedrag dat jonge vogels vertonen als ze hun ouders horen of zien. Sperren is:
A
Aangeleerd gedrag
B
Aangeboren gedrag

Slide 9 - Quiz

Gedrag kan

1. zijn aangeleerd
2. worden bepaald door erfelijke factoren
A
1: waar 2: nietwaar
B
1: nietwaar 2: waar
C
1: nietwaar 2: nietwaar
D
1: waar 2: waar

Slide 10 - Quiz

Een baby huilt omdat ze honger heeft. Is dit aangeboren of aangeleerd gedrag?
A
Aangeleerd
B
Aangeboren

Slide 11 - Quiz


A
2= zintuigcellen 4 = respons
B
2= zintuigcellen 4 = respons
C
2= prikkel 4 = waarnemen
D
2= zintuigcellen 4 = waarnemen

Slide 12 - Quiz


A
1= prikkel 3= impuls
B
1= impuls 3 = prikkel
C
1= zintuigcel 3 = prikkel
D
1= zintuigcel 3 = impuls

Slide 13 - Quiz


A
1= prikkel 3= impuls
B
1= impuls 3 = prikkel
C
1= zintuigcel 3 = prikkel
D
1= zintuigcel 3 = impuls

Slide 14 - Quiz


Een vogel zoekt naar wormen, omdat hij honger heeft.
Wat klopt hierbij?
A
Eten zoeken = inwendige prikkel Honger = respons
B
Eten zoeken = uitwendige prikkel Honger = respons
C
Honger = inwendige prikkel Eten zoeken = respons
D
Honger = uitwendige prikkel Eten zoeken = respons

Slide 15 - Quiz

Als een prikkel
steeds dezelfde
reactie (respons)
geeft noem je dit:

A
een sleutelprikkel
B
een uitwendige prikkel
C
een inwendige prikkel
D
een respons

Slide 16 - Quiz

In welke volgorde gaat
waarnemen en reageren?
A
impuls - hersenen - impuls - respons - prikkel
B
respons- prikkel - impuls - hersenen - impuls
C
impuls - respons- impuls - prikkel - hersenen
D
prikkel - impuls - hersenen - impuls - respons

Slide 17 - Quiz

Wat is de juiste route van prikkel
naar de hersenen?
A
prikkel -> impuls -> zenuw -> hersenen
B
prikkel -> zintuig -> impuls -> zenuw -> hersenen
C
prikkel -> zenuw -> impuls -> hersenen
D
prikkel -> zintuig -> zenuw -> impuls -> hersenen

Slide 18 - Quiz

Wat is de juiste route van prikkel naar hersenen?
A
prikkel -> impuls -> zenuw -> hersenen
B
prikkel -> zintuig -> impuls -> zenuw -> hersenen
C
prikkel -> zenuw -> impuls -> hersenen
D
prikkel -> zintuig -> zenuw -> impuls -> hersenen

Slide 19 - Quiz

Waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?

A
hersenen
B
hersenen en zenuwen
C
hersenen, zenuwen en ruggenmerg
D
hersenen en ruggenmerg

Slide 20 - Quiz

     ............          is de     ..........              prikkel voor het oog.

Geluid is de prikkel voor het  .......................  
Een prikkel wordt pas waargenomen als de ................              hoog genoeg is. Dan wordt het elektrische signaal omgezet in een  ............       

adequate
 oor 
licht
drempelwaarde 
impuls 

Slide 21 - Drag question


Wat zie je op de
afbeelding?

Kies het beste antwoord
A
Klieren
B
Het ruggenmerg
C
De zenuwen
D
Het zenuwstelsel

Slide 22 - Quiz


Een functie van het zenuwstelsel

A
bloed zuiveren
B
reacties regelen van spieren of klieren
C
prikkels van de spieren ontvangen
D
zintuigcellen aanmaken

Slide 23 - Quiz

komt binnen bij je zintuigcellen
Elektrische signaaltje via een zenuw
Reactie
Respons
Prikkel
Impuls

Slide 24 - Drag question

Een zintuig:
Het is een orgaan dat reageert op prikkels
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 25 - Quiz

Zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met alle delen van het lichaam
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 26 - Quiz


Een zintuigcel vangt prikkels op en zet die om in impulsen
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 27 - Quiz


Waar ontstaat een impuls?
A
in de zintuigcellen
B
in het zintuig
C
in de hersenen
D
in de prikkel

Slide 28 - Quiz

1. Je hersenen verwerken de informatie die je zintuigen via
een impuls sturen.
2. Sommige lichaamsdelen hebben meer zintuigcellen dan
andere.
A
Beide waar
B
Beide niet waar
C
1: waar 2: niet waar
D
1: niet waar 2: waar

Slide 29 - Quiz

1. hersenen en ruggenmerg
2. het centrale zenuwstelsel en de zenuwen
A
1. zenuwstelsel 2. centrale zenuwstelsel
B
1. centrale zenuwstelsel 2. zenuwen
C
1. zenuwen 2. zenuwstelsel
D
1. centrale zenuwstelsel 2. zenuwstelsel

Slide 30 - Quiz

Een zintuig:
Het is een orgaan dat reageert op prikkels
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 31 - Quiz


Een zintuigcel vangt prikkels op en zet die om in impulsen
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 32 - Quiz

Waar ontstaat een impuls?
A
in de zintuigcellen
B
in het zintuig
C
in de hersenen
D
in de prikkel

Slide 33 - Quiz

Een functie van het zenuwstelsel

A
bloed zuiveren
B
reacties regelen van spieren of klieren
C
prikkels van de spieren ontvangen
D
zintuigcellen aanmaken

Slide 34 - Quiz


Licht is een adequate prikkel voor
A
de gezichtszintuigen
B
alle zintuigcellen
C
de gehoorzintuigcellen
D
de huidzintuigcellen

Slide 35 - Quiz


Waar zie je hier een voorbeeld van?
A
inwendige prikkel
B
uitwendige prikkel
C
sleutelprikkel
D
supranormale prikkel

Slide 36 - Quiz

Een prikkel die steeds weer hetzelfde gedrag oproept, noem je .......
A
motivatie
B
een sleutelprikkel
C
een superprikkel
D
een inwendige prkkel

Slide 37 - Quiz

Je maag geeft een signaal af dat deze vol is.
1. Is dit een interne of externe prikkel?
2. Is je motivatie om te eten op dat moment hoog of laag?
A
Interne prikkel; motivatie laag
B
Interne prikkel; motivatie hoog
C
Externe prikkel; motivatie laag
D
Externe prikkel; motivatie hoog

Slide 38 - Quiz

Wat moet er hoog genoeg zijn om een prikkel binnen te laten komen?
A
Adequate prikkel
B
De drempelwaarde
C
Motivatie en de drempelwaarde
D
Motivatie

Slide 39 - Quiz

De tijgers willen niet door de brandende
hoepel. Maar de trainer weet daar wel iets
op. Hij laat ze een tijdje hongeren en
beloont het springen door de hoepel met een stuk vlees.
Welke factor is toegenomen door de honger?
A
De impuls
B
De motivatie
C
De prikkel
D
De adequate prikkel

Slide 40 - Quiz


De rode stip is een voorbeeld van een
A
hongerprikkel
B
sleutelprikkel
C
D

Slide 41 - Quiz


Waar zie je hier een voorbeeld van?
A
inwendige prikkel
B
uitwendige prikkel
C
sleutelprikkel
D
supranormale prikkel

Slide 42 - Quiz

Een prikkel die altijd dezelfde reactie oproept, noemen we....
A
Inwendige prikkel
B
Uitwendige prikkel
C
Sleutelprikkel
D
Signaal

Slide 43 - Quiz

Een reactie van een dier of mens noemen we een .....
A
prikkel
B
respons
C
Sleutelprikkel

Slide 44 - Quiz

Waar zie je hier, op het bovenste plaatje, een voorbeeld van?
A
inwendige prikkel
B
uitwendige prikkel
C
sleutelprikkel
D
supranormale prikkel

Slide 45 - Quiz