W1- lesweek 10, 11 nov- 15 nov- S19

B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 10 

1.  - Terugblik verslavingszorg + sociale problematiek 1


2.   - Gehandicaptenzorg

1 / 36
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with text slides.

Items in this lesson

B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 10 

1.  - Terugblik verslavingszorg + sociale problematiek 1


2.   - Gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma voor vandaag - deel 1

- Welkom, Terugblik

- Lesdoelen vandaag


- Mentimeter- terugblik
- Definitie sociale problematiek

- Voorbeelden van sociale problematiek + sociale uitsluiting
- Kindermishandeling

- Huiselijk geweld


- Afsluiting les

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Terugblik - Menti- Wat weet jij nog van de vorige les???
 Ga naar menti.com           

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen vandaag:
 • Je kunt uitleggen wat verslavingszorg inhoudt en welke visies er zijn op verslaving

 • Je kunt de definitie van sociale problematiek uitleggen
 • Je kunt een aantal vormen van sociale problematiek uitleggen

 • Je kunt de definitie huiselijk geweld en kindermishandeling uitleggen
 • Je kunt een aantal kenmerken/signalen opnoemen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Je kunt iets vertellen over de wet en regelgeving - huiselijk geweld

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Visies van verslaving- huiswerk vorige les:

1.Verslaving ontstaat door erfelijke factoren - Medische model

2.Verslaving ontstaat door een te zwakke wil- Morele model

3.Verslaving ontstaat vaak door sociale druk en stress- Sociaal model

4.Verslaving ontstaat door buitensporig gebruik van bepaalde middelen- Farmacologische model

5.Verslaving ontstaat door een verandering van het menselijk brein- Hersenziekte model

6.Verslaving ontstaat door een verandering van het menselijk  beloningssysteem- Gedragstherapeutische model
7. Verslaving ontstaat door erfelijke aanleg, omgeving (sociaal) en persoonlijke ontwikkeling- Bio-psychosociale model
8. Een symptoom van een onderliggende stoornis.
Door de onderliggende stoornis doet een gebruiker aan zelfmedicatie om de effecten van de stoornis te verminderen.- Psychiatrisch model

Slide 5 - Slide

Vul kort aan.
Dit is ook een toetsvraag namelijk :)
Oefen desnoods 2x met ze .
Definitie- sociale problematiek + achterstandsituaties

Sociale problematiek :
Problematiek die maatschappelijk bepaald is en daarom een groep mensen treft. Ook wel: maatschappelijke problematiek.

Mensen kunnen te maken hebben met verschillende sociale problemen. Je kunt denken aan een laag inkomen, werkloosheid, verslaving, huiselijk geweld en slechte woonomstandigheden.


Achterstandsituaties :

Geheel van gebrekkige of slechte omstandigheden waarin een cliënt woont of opgroeit. 

Bij kinderen wordt er ook wel eens gesproken van kansarm. Ze hebben weinig kansen en krijgen vaak weinig kansen.
Bij nogal wat kinderen en jongeren zien we meervoudige problematiek. We spreken dan van kinderen in achterstandssituaties of kinderen die kansarm zijn. Kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie lopen een veel groter risico op problemen in hun ontwikkeling. En ouders die in een achterstandssituatie zitten, lopen een groter risico dat ze problemen krijgen bij de opvoeding van hun kinderen.

Slide 6 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
Kenmerken sociale problematiek
 • Het gaat om een probleem dat maatschappelijk bepaald is.
 • Het is geen individueel probleem, betreft kleine of grote groepen mensen.
 • De problematiek is vaak – maar niet altijd – het gevolg van een achterstelling in de maatschappij.
 • Sociale problematiek kan niet gemakkelijk worden opgelost, de problematiek hangt immers samen met het functioneren van onze maatschappij
 • Bij sociale problematiek is er een vergroot risico op allerlei – andere – problemen.
 • De sociale problematiek van de ouders = sociale problematiek van het kind.


Meer hierover weten? Lees Methodiek 2.8 nog een keer goed door!

Slide 7 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
Voorbeelden van sociale problematiek

- Werkloosheid

- Huiselijk geweld
- Armoede
- Analfabetisme en laaggeletterdheid

https://www.youtube.com/watch?v=I-5BpAgEHek&feature=youtu.beVraag aan de klas:

Sociale problematiek kan zorgen voor sociale uitsluiting.
Wat wordt er bedoelt met deze zin? En kun je hieruit halen wat sociale uitsluiting is?

Slide 8 - Slide

Definitie van sociale uitsluiting;
Sociale uitsluiting gaat over deelname aan het maatschappelijk leven
Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid en verwijst naar het niet (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, als gevolg van individuele en maatschappelijke factoren. Sociale uitsluiting bespreken met de klas:  gaat om een gebrek aan betekenisvolle sociale contacten, een tekort aan financiële middelen, onvoldoende toegang tot zorg en instanties en verminderde sociale betrokkenheid in de samenleving. Sociale uitsluiting hangt sterk samen met een minder goede gezondheid, en op de tweede plaats met een laag inkomen
Goede hulp bieden, begint bij goed luisteren!

Slide 9 - Slide

Start het thema Huiselijk geweld met dit reclame filmpje. Expres laat ik geen vechtende mensen zien oid.

Ik weet vanuit mijn lessen in doelgroepen dat het soms erg confronterend kan zijn omdat sommige studenten in een dergelijke situatie hebben gezeten.

Maak ruimte in je lessen om eventueel wat op te vangen.
Ook als studenten tijdens deze les op hun mobiel zitten of wegkijken, ben ik daar wat soepeler in..Huiselijk geweld
Huiselijk geweld;Geweld in de huiselijke sfeer/ wordt gepleegd door iemand in de huiselijke kring (vaak partner/ kinderen)’​. 
(fysiek, psychisch,seksueel, verwaarlozing)

 • Vormen van huiselijk geweld:
  - Kindermishandeling
  - Ouderenmishandeling
  - Eergerelateerd geweld
  - Partnergeweld 
 • Kunnen jullie uitleggen wat bovenstaande vormen inhouden?

 • Slide 10 - Slide

  Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.


  Lees zelf ook even de vormen door:
  Eergerelateerd geweld- heeft te maken met de eercultuur van de familie dit is niet religieus bepaald maar cultureel bepaald.
  (helaas kan ik geen gastles bij je geven want dan sta ik zelf voor de klas ;))

  Dit heeft dus NIETS met de islam te maken. Maar komt voor in eerculturen.  Mochten ze meer info willen dan hoor ik het wel.

  Signalen bij volwassenen:

  - Slachtoffer komt zelden buiten
  - Angstig/vermijdt contact

  - Blauwe plekken

  - Partner voert altijd het woord

  - ‘smoesjes’ verzinnen voor sociale activiteiten

  - Onverklaarbare breuken

  -Lost problemen op voor partner en verdedigt partner

  Signalen bij kind:


  -Verwaarlozing
   (bv kleding + ongekamde haren)
  - Neemt nooit vriendjes mee naar huis
  - Angstig
  - Onverklaarbare verwondingen/botbreuken
  - Laat afwijkend spel zien
  - Afwijkend (agressief) gedrag
  - Is wantrouwend in contact  Meld altijd: 112 of 0900-8844

  Slide 11 - Slide

  Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
  Psychiatrische stoornis - definitie

  Psychiatrische stoornis :
  Psychische aandoening waarbij psychologische functies, zoals voelen, denken of waarnemen, afwijkend functioneren. 

  Maar hoe weten we nu wat afwijkend is? En wat valt er zoal onder afwijkend in voelen denken, waarnemen?  Boek: Thema 3.8- Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

  Wet verplichte meldcode- huiselijk geweld en kindermishandeling

  Deze wet bevat afspraken over de handelwijze van professionals als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

  De meldcode geldt voor: gezondheidszorg; onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie


 • In de wet staat dat je als professional verplicht bent de meldcode te gebruiken als je vermoedt dat er sprake is van geweld in huiselijke kring of van kindermishandeling

 • Als je begeleider wordt / MZ'er dan ben je dit dus verplicht! • Wat houdt die wet in???? zie volgende dia.


 • Slide 12 - Slide

  De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. In kaart brengen van signalen

  2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingdeskundige

  3. Gesprek met cliënt

  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen

  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

  Opdracht in tweetallen:

  Beantwoord de volgende vragen. Gebruik je boek methodiek 2.8. We bespreken deze vragen klassikaal na.

  1. Wat zijn de vijf stappen van de meldcode?
  2. Wat zijn de gevolgen van huiselijk geweld?

  3. Huiselijk geweld komt in grote getallen voor dit heeft mede te maken met de onzichtbaarheid. Wat wordt hiermee bedoelt?

  4. Bestaat er ook zoiets als mannenopvang?

  5. Noem een aantal vormen van kindermishandeling.

  6. Stel jou vriendin komt naar je toe en geeft aan dat ze bang is voor haar vriend hij dreigt immers haar 'naaktfoto's' te verspreiden als ze weggaat bij hem. Hij slaat haar en scheldt haar uit. Wat zou jij doen?


  We bespreken de opdrachten na 20-30 min na.

  Slide 13 - Slide

  1. zie vorige dia notitie
  2. Slachtoffers verliezen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen, gevoelens van schuld en schaamte overheersen. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke stressklachten, depressies en verslaving. Vaak raken slachtoffers bovendien in een isolement. Maar daarnaast ook lichamelijke problemen (denk aan blijvend letsel).
  Mensen die vroeger mishandelt zijn of getuige zijn geweest als kind lopen daarnaast hoger risico dat ze een soortgelijke relatie stappen als 'dader of als slachtoffer'.
  3. Schaamte, loyaliteit, onterechte schuldgevoelens en afhankelijkheid. De vrouwen die ik heb gezien in de opvang durfde vaak pas de stap te zetten na een aantal (soms zelfs tientallen jaren).
  BESPREEK OOK DAT HET IN ALLE KRINGEN VOORKOMT! En ook zeker bij mannen!
  4. Ja die bestaat er. Dit is niet alleen voor homoseksuelen zoals veel mensen denken maar ook hetero's of eergerelateerd geweld (jonge mannen).
  5. Zie hiervoor ook boek 2.8 :
  Fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, verwaarlozing, seksuele uitbuiting, seksuele mishandeling

  6. Luister naar hoor, en toon begrip 
      Kijk met haar naar wat ze wil
      Stel voor om anoniem advies in te winnen bij veilig thuis of op hun website te kijken. Deze website heeft een functie dat deze niet in de zoekgeschiedenis komt. Spreek met haar af wat ze kan doen in acute situaties (codewoorden). 
  Ga samen met haar naar de politie om te vragen wat ze kan doen (afhankelijk van of ze dit wil). Je kunt altijd een melding doen de partner hoeft dit dan niet te weten. Aangifte wordt je partner wel opgepakt.

  Kortom maak de casus bespreekbaar.
  Geef ook de tip: vraag zelf om advies. dit kan ook anoniem.

  Feiten en cijfers :

  - 200.000 slachtoffers per jaar in nederland van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring.

  - Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht,
  - 58% van de kinderen is getuige in het gezin van het huiselijk geweld.
  - Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling

  Slide 14 - Slide

  Is niet voor toets of boek maar cijfers om omvang van probleem aan te geven.
  Begeleidingsmethodiek - vrouwenopvang
  Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen , Thema 7

  Krachtwerk: Methode die uitgaat van de kracht van een cliënt
  1. Cliënten hebben het vermogen om te herstellen en hun leven weer op te pakken 

  2. Focus op individuele krachten en niet op tekortkomingen 

  3. De cliënt heeft de regie over de begeleiding 

  4. De (werk)relatie tussen de cliënten en hulpverleners komt op de eerste plaats 

  5. Werken in een natuurlijke omgeving 

  6. De samenleving is een oase van hulpbronnen 

  Slide 15 - Slide

  This item has no instructions

  Werken aan de zeven leefgebieden

  1. Zingeving 

  2. Wonen 

  3. Financiën

  4. Sociale relaties 

  5. Lichamelijke gezondheid 

  6. Psychische gezondheid 

  7. Werk en activiteiten

  Het actieplan wordt per 6-8 weken geëvalueerd in een actieplanbespreking 

  Slide 16 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...
  Check van de lesdoelen: Kun jij iets vertellen over de afbeelding?

  Slide 17 - Slide

  Lesdoelen:


 • Je kunt uitleggen wat verslavingszorg inhoudt en welke visies er zijn op verslaving

 • Je kunt de definitie van sociale problematiek uitleggen
 • Je kunt een aantal vormen van sociale problematiek uitleggen

 • Je kunt de definitie huiselijk geweld en kindermishandeling uitleggen
 • Je kunt een aantal kenmerken/signalen opnoemen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Je kunt iets vertellen over de wet en regelgeving - huiselijk geweld
 • Afsluiting
  Belangrijk; definitie huiselijk geweld, kindermishandeling, meldcode, vormen en kenmerken.
  + 7 levensgebieden

  Lees Hoofdstuk 2.8- Boek: Methodiek- nogmaals goed door, kijk naar de opdrachten.
  Lees Hoofdstuk Thema 7- Krachtwerk en 7 levensgebieden door -Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (voor meer informatie en intresse)

  Geen huiswerk! Zorg dat je alle powerpoints nog een keer doorneemt!
  Let op volgende week, 2e les, toets!

  Voor wie er meer wil weten over mannenopvang:  https://www.npostart.nl/zoeken?term=mannenopvang 

  Slide 18 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...
  B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

  Doelgroepen- Lesweek 10 

  1.  - Terugblik verslavingszorg + sociale problematiek 1


  2.   Gehandicaptenzorg

  Slide 19 - Slide

  This item has no instructions

  Programma voor vandaag - deel 2

  - Welkom, Terugblik

  - Lesdoelen vandaag


  - Filmpje 'Ludo'
  - Gehandicaptenzorg definitie
  - Indeling verstandelijk beperkt


  - Oefening met de klas- opdrachten

  - Ruimte ter voorbereiding op de toets

  - Afsluiting les

  Slide 20 - Slide

  This item has no instructions

  Spin it, wat weet jij nog van de vorige les?

  Slide 21 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...
  Lesdoelen vandaag:
  • Je kunt uitleggen wat de definitie is van gehandicaptenzorg
  • Je kunt de verschillende indelingen van verstandelijke beperking uitleggen en toepassen
  • Je kunt uitleggen wat het syndroom van down kort inhoudt
  • Door de opdrachten te maken kun je uitleggen wat een meervoudige beperking is.

  • Je weet hoe je je het beste kunt voorbereiden op de toets van lesweek 11

  Slide 22 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...

  Slide 23 - Slide

  Even kijken naar de les en het tempo van je groep en dan bepalen of je alleen ludo laat zien- dus doorspoelt of gehele aflevering.
  Gehandicaptenzorg

  Definitie: De gehandicaptenzorg ondersteunt cliënten met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking.


  De doelgroep ‘mensen met een beperking’ is erg groot. Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je bijvoorbeeld werken met:

  • mensen met een verstandelijke beperking;
  • mensen met een lichamelijke beperking;
  • mensen met een meervoudige beperking;
  • mensen met een chronische ziekte;
  • mensen die revalideren.(denk ook aan NAH)  Slide 24 - Slide

  Leg uit dat we alleen de basics behandelen. En afhankelijk van je uitstroomprofiel je je er meer in gaat verdiepen. Verwijs ze bij interesse door naar boek PBGZ en dan thema 1.

  De dia's moeten ze goed leren.
  Boek kunnen ze lezen ter achtergrond

  NAH niet aangeboren hersenletsel.
  dus mensen die door een ongeluk hersenletsel oplopen en hierdoor beperkt zijn.

  Slide 25 - Slide

  Leg uit dat we alleen de basics behandelen. En afhankelijk van je uitstroomprofiel je je er meer in gaat verdiepen. Verwijs ze bij interesse door naar boek PBGZ en dan thema 1.

  De dia's moeten ze goed leren.
  Boek kunnen ze lezen ter achtergrond

  NAH niet aangeboren hersenletsel.
  dus mensen die door een ongeluk hersenletsel oplopen en hierdoor beperkt zijn.
  Verstandelijke beperking

  Mensen met een verstandelijke beperking verschillen net zo veel van elkaar als andere mensen. Toch worden ze vaak als één groep gezien.


  Verstandelijke beperking : Duidelijke beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen. De beperkingen treden op vóór de leeftijd van achttien jaar.


  Intellectueel functioneren: Duidelijke problemen met leren, denken, geheugen. niet functioneren op 'norm leeftijd'
  Aanpassingsvermogen: moeite met inspelen op (sociale) situaties, personen maar ook het zelfstandig kunnen functioneren op gebieden als wonen, werk etc.  

  Slide 26 - Slide

  PBGZ boek- thema 1.1


  Er is sprake van een duidelijke beperking in het intellectuele functioneren. Dit wil zeggen dat er duidelijk problemen zijn op verstandelijk gebied: (grote) problemen bij het leren, denken en onthouden van zaken. Denk hierbij niet alleen aan theoretische, maar ook aan praktische zaken. Jezelf kunnen aankleden bijvoorbeeld stelt eisen aan je (motorische) vaardigheid, maar je moet ook de volgorde waarin je de kleren moet aantrekken onthouden en (vooral) de logica daarvan inzien.

 • Naast de intellectuele beperking zijn er beperkingen in het aanpassingsvermogen. Denk bijvoorbeeld aan het vermogen in te kunnen spelen op anderen, op situaties of op gestelde eisen. Een persoon met een verstandelijke beperking heeft er moeite mee onafhankelijk te functioneren en verantwoordelijkheid te dragen.

 • De cliënt kan niet voldoen aan de normen die horen bij de leeftijd. Wat men kan en niet kan, is leeftijdsgebonden. Als een kind achterblijft in zijn ontwikkeling, kan alleen maar de vergelijking gemaakt worden met andere kinderen van die leeftijd.

 • Een persoon met een verstandelijke beperking heeft problemen op het vlak van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Bij al deze zaken is een goed begrip van de situatie en de reacties van anderen nodig om correct te reageren. Een persoon met een verstandelijke beperking is daarom niet, of niet goed, in staat zelfstandig deel te nemen aan het verkeer, zelfstandig te wonen, zorg te dragen voor eigen veiligheid en gezondheid enzovoort. Deze situaties stellen eisen aan hem, waaraan hij niet kan voldoen. De mate waarin hij dit niet kan, verschilt per persoon.

 • De verstandelijke beperking komt voor het achttiende jaar tot uiting. Voor het achttiende levensjaar is duidelijk dat er sprake is van:

  • een te trage ontwikkeling;

  • stilstand in de ontwikkeling;

  • terugval in de ontwikkeling;

  • een incomplete ontwikkeling.

 • Indeling naar niveau's:

  In plaats van een indeling naar IQ, is er nu een indeling naar niveaus:

  1. mensen met een lichte verstandelijke beperking;

  2. mensen met een matige verstandelijke beperking

  3. mensen met een ernstige verstandelijke beperking;

  4. mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking.

  Slide 27 - Slide

  Mensen met een lichte verstandelijke beperking

  Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meestal geen zorg of begeleiding nodig. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn bijna altijd mogelijk. Ze kunnen wel ondersteuning en voorlichting nodig hebben, bijvoorbeeld als er bijkomende stoornissen of problemen zijn. Ook een goede communicatie is mogelijk. Houd er rekening mee dat de persoon met een lichte verstandelijke beperking zich bewust is van zijn ‘anders-zijn’.

  Mensen met een matige verstandelijke beperking

  Mensen met een matige verstandelijke beperking kunnen zich meestal verbaal uiten, al is hun woordenschat beperkt. Ze zijn in staat een behoorlijke vorm van zelfredzaamheid te ontwikkelen. De motoriek is meestal redelijk goed ontwikkeld. Mensen met een matige verstandelijke beperking zijn aangewezen op zorg en begeleiding, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning en voorlichting.

  Mensen met een ernstige verstandelijke beperking

  Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben enig contact met de buitenwereld, al gedragen ze zich nogal eens passief. Meestal zijn ze in staat om enige zelfredzaamheid te ontwikkelen. Er kan starheid optreden: iets moet of kan alleen op een bepaalde manier en anders niet. Er is bijna altijd sprake van een zekere ontwikkeling van de motoriek. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking zijn aangewezen op verzorging en begeleiding. De zelfzorg moet gedeeltelijk worden overgenomen en ondersteund.

  Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking

  Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking leven in een eigen wereld. Ze zijn in zichzelf gekeerd. Ze zijn nauwelijks in staat enige vorm van zelfredzaamheid te ontwikkelen. De motoriek is onvoldoende ontwikkeld. Soms zijn ze bedlegerig. Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking zijn aangewezen op volledige verzorging en begeleiding van anderen.

  Indeling op ervaringsordening

  Ervaringsordening : Manier waarop iemand met een verstandelijke beperking zichzelf en de wereld om zich heen beleeft.
  1. vormgevende ervaringsfasen
  zelf vorm kunnen geven aan leven (LVB)
  2. structurende ervaringsfasen
  verbanden kunnen zien, niet teveel afwijken van patronen.
  3. associatieve ervaringsfasen :
  simpele verbanden leggen bijvoorbeeld pyama pakken is naar bed gaan
  4. lichaamsgebonden ervaringsfasen :
  ervaart wereld door zintuigen
    


  Slide 28 - Slide

  Ervaringsfasen- korte samenvatting melle-
  1 De lichaamsgebonden ervaringsfase
  ordenen van ervaringen zoals babys dit in eerste instantie doen. puur zintuigelijk.

  2 De associatieve ervaringsfase
  Het leggen van simpele verbanden/patronen. Bijv. het herkennen van aankleden.

  3 De structurerende ervaringsfase
  Niet alleen verbanden zien maar ook deze kunnen beoordelen en doorzien. er kan afgeweken worden van patronen.

  4 De vormgevende ervaringsfase
  Iets persoonlijks of unieks toevoegen. Dus zelf 'vormgeven'.

  Check- koppel de juiste ervaringsfasen aan de tekst:

  - Ludo kan onder begeleiding zijn leven goed inrichten. Hij heeft hobby's en dagbesteding. Daarnaast volgt hij een opleiding die hij leuk vindt. Echter zal hij nooit volledig en fulltime kunnen werken dit is te belastend.


  - Marielle heeft teveel prikkels om zich heen. Ze wordt onrustig en begint om zich heen te slaan.

  - Kim weet dat als ze haar pyama aan moet doen dat ze dan naar bed gaat.


  - Jojanneke kan door middel van een planningsbord de volgorde aangeven die ze moet doorlopen voordat ze naar school gaat.

  Slide 29 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...
  In een overzicht:

  Slide 30 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...
  3. Syndroom
  Het woord 'syndroom' is een medische woord voor een groep die één bepaalde
  afwijking heeft met dezelfde oorzaak.

  Bijvoorbeeld syndroom van down.
  We kijken naar het onderstaande filmpje. Let goed op ik stel vragen!


  https://www.youtube.com/watch?v=KQrxxRBOuJs 

  Slide 31 - Slide

  Laat de korte cliphanger zien;
  vraag naar kenmerken en hoe het ontstaat!
  Syndroom van down
  Het syndroom van Down is geen ziekte maar een aangeboren afwijking.
  Elke mens heeft 46 chromosomenparen, verdeeld in 23 chromosomenparen (één van de
  moeder, en één van de vader)
  • Maar wanneer iemand het syndroom van Down heeft, zijn er geen 46 maar 47
  chromosomen. Chromosoom nummer 21 komt bij het Downsyndroom kind dan 3 keer
  voor in plaats van 2 keer (moeder/vader)
  Doordat er 1 chromosoom teveel aanwezig is, ontstaan er verschillende soorten
  afwijkingen.

  Slide 32 - Slide

  Maak de koppeling dat vaak deze zeven leefgebieden ook weer terugkomen bij andere begeleidingsmethodieken.

  Je kan de PowerPoint gebruiken en op mijn stem drukken dan hoef je het zelf niet uit te leggen... lukte me niet om de geluidsfragmenten te verwerken in lesson up. (uploade niet).

  Nog tijd over dan kun je ook Casus Cindy doen. Dia erna...
  Opdracht : Wacht op instructie van docent
  stopwatch
  00:00000

  Slide 33 - Slide

  Laat de student pen en papier pakken.
  Geef  ze de opdracht om de peer te tekenen... zonder hun handen te gebruiken.
  Vanaf hier kun je het kort hebben over lichamelijke beperking. Is even leuke doe opdracht tussendoor.
  Zelfstandig werken - individueel werken
  Ga aan de slag met het boek PBGZ: maak opdrachten uit thema 1.1 - Orientatie op de gehandicaptenzorg.

  De docent loopt rond voor ondersteuning waar nodig.

  Slide 34 - Slide

  Laat de student pen en papier pakken.
  Geef  ze de opdracht om de peer te tekenen... zonder hun handen te gebruiken.
  Vanaf hier kun je het kort hebben over lichamelijke beperking. Is even leuke doe opdracht tussendoor.
  Afsluiting 1 - check lesdoelen
  Bespreek kort met je buurman en buurvrouw wat je vandaag hebt geleerd. De docent zet de timer aan.

  Daarna klassikale terugkoppeling aan de hand van de lesdoelen.

  Slide 35 - Slide

  Hier later nog even invulling aan geven.
  Afsluiting
  Kijk naar de leerlijst in deze dia;

  IRIS EN IK NOG EVEN TOEVOEGEN NA HET MAKEN VAN DE TOETS 12 nov,


  Neem de dia''s goed door!
  Maak eventueel de oefentoets die je kunt vinden op teams!
  De tweede les heb je de toets!
  Ouderenzorg-dementie- komt niet terug in toets deel 1. Let op! dit komt wel terug in toets deel 2.

  Slide 36 - Slide

  Hier later nog even invulling aan geven.