VAI les 1

1 / 38
next
Slide 1: Slide
VAIMBOStudiejaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
 • Welkom/ Voorstelrondje
 • Lesdoelen
 • Uitleg examen en oefenopdracht
 • Wat is VAI
 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
 • Kennismaking met elkaar
 • Student heeft informatie ontvangen over het examen
 • Student kan in eigen woorden beschrijven wat VAI inhoudt
 • Student kan verschil benoemen in primaire, secundaire en tertiaire preventie

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Examen
B1-k1-W2

Slide 5 - Slide

Literatuur Boekenlijst
Digitale licentie 
of 
Boek + digitale licentie

Slide 6 - Slide

Wat is volgens jou VAI?

Slide 7 - Mind map

Vai

Vai staat voor:
Voorlichting
Advies 
Instructie

Slide 8 - Slide

Voorlichting
Voorlichting is weloverwogen informatie geven.
Het belang van de zorgvrager staat hierbij centraal, de voorlichting helpt de zorgvrager bij het nemen van een besluit

Voorlichting is vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Advies
Deskundige suggesties in de vorm van raad en tips, het gebeurd vanuit professionele kennis.
Advies is meer sturend dan voorlichten maar het is ook vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen.

Slide 11 - Slide

Kenmerken goed advies

Slide 12 - Open question

Kenmerken goed advies
 • uitvoerbaar
 • eenduidig geformuleerd
 • door de zorgvrager te begrijpen
 • afgestemd op de omstandigheden van de zorgvrager 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Instructie
Instructie hoort bij een handeling, het is gerichte informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren. 

Slide 16 - Slide

Vliegtuig vouwen
timer
1:00

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Doel van VAI
Doel van voorlichting advies en instructie is verandering in gedrag

Slide 19 - Slide

weloverwogen informatie geven
deskundige suggesties
Gericht informatie geven over een handeling

Slide 20 - Drag question

Gezondheid
Volgens Huber:
Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Slide 21 - Slide

Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke (fysieke) gezondheid betekent dat je niet ziek bent maar vitaal en krachtig.
Alle processen in je lichaam functioneren goed en werken samen.

Slide 22 - Slide

Psychische gezondheid

Psychische (emotionele) gezondheid heeft te maken met je goed voelen, dat je het leven leidt dat bij je past

Slide 23 - Slide

Sociaal welbevinden
Sociaal welbevinden heeft te maken met hoe je zelf denkt over je plaats in de samenleving
Ben je tevreden met je hoeveelheid vrienden, relaties, werk etc.

Slide 24 - Slide

Lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en sociaal welbevinden beïnvloeden elkaar er is een wisselwerking tussen de 3 vormen van gezondheid​

Slide 25 - Slide

Preventie
Preventie in samenhang met gezondheid gaat over het voorkomen van ziekte. Invalshoeken:
 • Gezondheid in stand houden
 • Gezondheidsbevordering; ervoor zorgen dat gezondheid goed blijft of verbetert
 • Ziektepreventie; ziekte en problemen in vroeg stadium te signaleren, verminderen of uitroeien.

Slide 26 - Slide

Welke soorten preventie zijn er?

Slide 27 - Open question

Primaire preventie
Richt zich op het voorkomen van ongezondheid, ziekte en ongezonde situaties.

Slide 28 - Slide

Secundaire preventie
Is het opsporen en vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen, verergering van een bestaand gezondheidsprobleem voorkomen.

bv : bevolkingsonderzoek, maatregelen omtrent Covid 

Slide 29 - Slide

Tertiaire preventie
Is voor mensen die ziek zijn of een stoornis hebben. Doel is ervoor zorgen dat ze zo weinig mogelijk last hebben van hun beperking, zo veel mogelijk zelf doen en zich zo prettig mogelijk voelen.
Het voorkomen van symptomen die de ziekte verergeren.

Slide 30 - Slide

Welke soorten gezondheid zijn er?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
Mijn gezondheid
B
gezondheid van iedereen
C
Fysieke en psychische gezondheid, sociaal welbevinden
D
algemene gezondheid

Slide 31 - Quiz

Op welke verschillende niveaus kan voorlichting gegeven worden ? Geef ook toelichting en 1 voorbeeld

Slide 32 - Open question

Voorlichting
 • Microniveau
 • Mesoniveau
 • Macroniveau 

Slide 33 - Slide

VAI mesoniveau
Organisaties, instanties en patiëntenverenigingen geven vooral VAI aan specifieke groepen.
Bv GGD, CAD, voedingscentrum

Slide 34 - Slide

VAI Microniveau
Je richt je VAI op de individuele zorgvragen en zijn leefomgeving.

Slide 35 - Slide

VAI Macroniveau
Macroniveau richt zich op de hele samenleving of op bepaalde bevolkingsgroepen.
Nationaal instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie (NIGZ)
Overheid speelt een grote rol in de voorlichting op macro niveau (bv nationale campagne horeca rookvrij)

Slide 36 - Slide

Samenvatting
 • verschillen voorlichting, advies en instructie
 • Verschillende componenten in je gezondheid
 • verschillende soorten preventie
 • Voorlichting op verschillende niveaus 

Slide 37 - Slide

Volgende les
Voor volgende les:
 • Bekijk het examen goed en noteer als je vragen hebt
 • Indien nog niet gedaan: Lees Module 1 en Module 2
 • Noteer moeilijke woorden
 • Maak uit Gezondheidsbevordering en preventie n3 Verwerkingsopdracht "Voorlichting, advies en instructie" en "begrijp je de theorie"?

Slide 38 - Slide